Många frågor gällande studier utomlands finns dokumenterade på Start. Om du anser att det fattas något eller informationen inte stämmer, kontakta E-post: international@arcada.fi.

1. Är det svårt att få en utbytesplats?

Oftast får alla studenter som vill åka på utbyte och som fyller Arcadas behörighetskrav en plats vid någon av våra partnerhögskolor. Till vissa partnerhögskolor är konkurrensen dock större och vi får in fler ansökningar än vi har utbytesplatser. Därför lönar det sig att göra en mycket bra ansökan och ha ett andrahandsalternativ.

2. Under vilket studieår är det vanligast att åka på utbyte?

Det varierar och beror på vad man studerar. Du kan inte åka på utbyte under ditt första år på Arcada. Inom vissa utbildningsprogram lönar det sig att åka på utbyte under andra året och inom andra under tredje eller fjärde året. Se mer under När kan jag åka?

3. Kan jag åka till ett universitet/en högskola som inte är Arcadas partner?

Du kan åka till en högskola som inte är Arcadas partner som en s.k. freemover, om du hittar lämpliga kurser och om högskolan ifråga tar emot freemover-studenter. Som Freemover måste du ordna din utbytesplats på egen hand. Som Freemover får du inte ett stipendium från Arcada och du måste betala eventuella läsårsavgifter till den mottagande högskolan. Läs mer om detta under Var kan jag studera? → Freemover.

4. Hur många studiepoäng måste jag få ihop under utbytesstudierna?

På en termin skall du försöka få ihop 30 ECTS och därmed 60 ECTS på ett år.