Erasmus+ för högre utbildning är EU-kommissionens utbytes- och samarbetsprogram i Europa. Erasmus+ ger dig som student en möjlighet att studera vid en högskola i Europa med vilken Arcada har ett Erasmus avtal om utbyte. Arcada deltar i Erasmus-programmet och beviljar Erasmus stipendier för Arcadas studenter som åker på Erasmus utbyte. På den här sidan finns viktig information för studenter som åker på Erasmus-utbyte.

Erasmus-kod

Arcadas Erasmus-kod är SF HELSINK39.
Erasmus-koder för Arcadas partnerhögskolor hittar du i vår databas för partnerhögskolor.  

Erasmus Student Charter

Studenter som åker på utbyte via Erasmus+ program kan läsa om sina rättigheter och skyldigheter för utbytet i Erasmus Student Charter.

Arcadas Erasmus-partners

Du hittar Arcadas partnerhögskolor i vår databas för partnerhögskolor.  Klicka på universitetets namn för att se om Arcada har Erasmus-, Nordplus- eller bilateralt avtal med respektive högskola.

Erasmus+ Learning Agreement

Studenter som vill åka på Erasmus utbyte bör fylla i Erasmus Learning Agreement. Läs mer om kursval och Learning Agreements här.

I fall du ändrar din kursplan under ditt utbyte ska du fylla i blanketten Changes to Learning Agreement (bilaga till ditt Learning Agreement). Mera information om ändring i kursval samt blanketter för Changes to Learning Agreement finns på sidan Under utbyte.

ISCED-ämneskoder

En lista över ISCED-ämneskoder finns längst ner på sidan.

Språktest och språkkurser inom Erasmus+

Studenter som åker på studentutbyte via Erasmus+ ska avlägga ett online språktest före utbytet.

Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS) språktestet är obligatoriskt för alla studenter vars huvudsakliga studiespråk är engelska, franska, spanska, italienska, tyska, danska, nederländska, tjeckiska, grekiska, polska, portugisiska, bulgariska, kroatiska, rumänska, slovakiska, ungerska, finska eller svenska (ej modersmål) under utbytet. Bara de studenter som har det ifrågavarande språket som sitt modersmål är befriade från språktestet.

Språktestet tar ca 40 minuter att genomföra och nivån anpassar sig efter svaren. Testet består av läs- och hörförståelse samt skriftliga delar. Ett mejl med länken till testet kommer att skickas till dig automatiskt efter det att du har bekräftat att du fått din utbytesplats. 

Om du känner att du behöver utveckla dina språkkunskaper i ditt studiespråk eller i det lokala språket (ifall du klarar språktestet i studiespråket tillräckligt bra) kan du få tillgång till att gå en OLS online språkurs före och under din utlandsperiod. Nedan finns mer information om OLS språktest och språkkurser. 

 

Erasmus stipendier

Studenter som åker på Erasmus-utbyte får ett Erasmus-stipendium, som administreras på Arcada. Mer information om Erasmus+-stipendier finns på sidan Stipendier. Där hittar du också blanketten för ansökan om Erasmusstipendiet. Viktigt att notera är att du måste ansöka om stipendiet i god tid innan du börjar din utbytesperiod. 

I slutet av Erasmus-utbytet

Innan du återvänder från utlandet ska du be partnerhögskolan fylla i blanketten Letter of Confirmation, som är ett intyg över utbytesperiodens längd. Den ska du lämna in till internationella ärenden på Arcada efter ditt utbyte. Du hittar botten till blanketten Letter of Confirmation och instruktioner för reserapport och annat du behöver göra efter ditt utbyte på sidan Efter utbytet.

Villkor för deltagande i Erasmus+

Minimiperioden för Erasmus-utbyte är 3 månader (90 dagar) men vi rekommenderar att du åker på utbyte för en eller två terminer. Du kan delta i Erasmus+ -programmet (utbytesstudier och praktik) maximalt 12 månader under en examensnivå (kandidat-/magisternivå).

Allmänt om Erasmus+ programmet

Erasmus+ är ett EU-finansierat program. Mer information om Erasmus+ hittar du på Europeiska kommissionens webbsidor. I Finland sköts administrationen och genomförandet av programmet Erasmus+ av det nationella Erasmus + programkontoret vid Utbildningsstyrelsen.