Du ska ha klarat åtminstone minst ett års studier på Arcada före utbytet börjar. Inom vissa utbildningar lönar det sig att åka på utbyte under andra året och inom andra under tredje eller fjärde året. Olika utbildningar har olika rekommendationer.

Om du av någon orsak inte har möjlighet att åka på utbyte under den rekommenderade tidpunkten för din utbildning, bör du kontakta din examensansvariga lärare eller amanuens för att se om det finns andra möjligheter.

Rekommenderad tid för utlandsstudier

Institutionen för ekonomi och affärsanalys

 • Företagsekonomi: år 2 (gärna våren om endast 1 termin)
 • Informationsteknik: år 2 (gärna hösten om endast 1 termin)
 • International business: år 2 (gärna våren om endast 1 termin)

VIKTIGT! Mera information kring rekommenderad tid för utlandsstudier och hur fundera kring val av kurser, se bilagan nedan.

Institutionen för energi- och materialteknologi

 • Energi- och miljöteknik: år 2 eller 3
 • Material- och processteknik: år 2 eller 3
 • Materials processing technology: 2 eller 3

Institutionen för hälsa och välfärd

 • Fysioterapeut: år 4 höst eller år 3 vår
 • Idrotts- och hälsopromotion: år 2 för ett helt år/ år 3 vår för halvt år
 • Ergoterapeut: år 2 år 3 eller år 4 höst
 • Socionom: beslut om lämplig tidpunkt tas efter en individuell genomgång med studenten

Institutionen för vård

 • Barnmorska: år 2, år 3, år 4 eller år 5. Kontakta examensansvariga vid din utbildning. OBS! 2 praktiker (15sp) gjorda i Finland bör vara avklarade före praktik utomlands
 • Hälsovårdare: kontakta examensansvariga vid din utbildning. OBS! 2 praktiker (15sp) gjorda i Finland bör vara avklarade före praktik utomlands
 • Sjukskötare: år 2 eller år 3. OBS! 2 praktiker (15sp) gjorda i Finland bör vara avklarade före praktik utomlands
 • Nursing: year 2 or 3. N.B! 2 practical placements (15cr) done i Finland need to be completed before a placement abroad
 • Förstavårdare: kontakta examensansvariga vid din utbildning. OBS! 2 praktiker (15sp) gjorda i Finland bör vara avklarade före praktik utomlands

OBS! Frågor gällande praktik utomlands för studenter inom sektionen för vård, riktas vänligen till E-post: vardinternationelltutbyte@arcada.fi

Institutionen för kultur och kommunikation

 • Mediekultur: år 3
 • Kulturproducentskap: år 3