Learning Agreement (LA)

Allmänna anvisningar 

Innan du inleder dina utbytesstudier ska du göra upp ett Learning Agreement (LA) som du, din examensansvariga lärare (på EA amanuens) och mottagande högskolan skriver under.

  • I ditt LA ska du fylla i de kurser du hade i din studieplan som du lämnade in i din utbytesansökan (om det inte blivit ändringar)
  • Anvisningarna som gällde studieplanen gäller likaså Learning Agreementet. Vid behov, läs mera på sidan Kursval och preliminär studieplan 
  • Ifall du har frågor om hur du ska fylla i ditt LA, kontakta internationella ärenden. Om du har frågor kring kursvalet är det examensansvarig eller amanuens som kan hjälpa dig (samma person som du var i kontakt med då du gjorde studieplanen i ansökningsskedet).

Välj rätt blankett för ditt LA

Kolla i databasen för partnerhögskolor om du är osäker på om det är Erasmus-, Nordplus-, eller bilateralt utbyte du ska på. Du kan också kontakta internationella ärenden. När det här är aktuellt för dig har vi troligtvis informerat dig om vilket alternativ som gäller just för dig och uppmanat dig att påbörja ditt LA.

  1. Erasmus LA om du ska på Erasmusutbyte till högskola som ännu inte tagit ibruk OLA (Online Learning Agreement) 
    • Erasmus Learning Agreement - publiceras här inom kort
  2. Erasmus OLA (Online Learning Agreement) om du ska på Erasmusutbyte till högskola som har tagit ibruk OLA.
  3. Arcadas LA om du åker på Nordplus utbyte, bilateralt utbyte eller som freemover.
    • Blanketten Arcada Learning Agreement - publiceras här inom kort

I fall du ändrar din kursplan efter att ditt LA har blivit underskrivet av alla parter ska du anmäla om ändringar.  Mera information om detta och blanketter för Changes to Learning Agreement finns på sidan Under utbytet.