Läsåret på Arcada är indelat i två terminer. Kom ihåg att kontrollera vilka kurser som är tillgängliga under den tid du vill studera på Arcada.

Läsåret 2021-22

Höstterminen 2021

Period 1: 1.8-24.10.2021 

  • Introduktionsdagar för utbytesstudenter ordnas i slutet av augusti, datum bekräftas senare.
  • Studierna inleds 30.8.2021

Period 2: 25.10-31.12.2021

  • Höstterminen avslutas 21.12.2021 (Undervisningsfri period infaller 22.12.2021 – 6.1.2022)

Vårterminen 2022

Period 3: 1.1-13.3.2022

  • Vårterminen inleds 7.1.2022. (Undervisningsfri period infaller 22.12.2021 – 6.1.2022)
  • Introduktion för nya inkommande utbytesstudenter ordnas i början av januari 2022, troligtvis 7.1 - datum bekräftas senare

Period 4: 14.3-31.7.2022 

  • Vårterminens undervisning avslutas 27.5.2022

Läsåret 2020-21

Period 1: 1.8-25.10.2020 (Introduktionsdagar för utbytesstudenter ordnas 21, 24 och 25.8.2020)
Period 2: 26.10-31.12.2020*

*Undervisningsfri period infaller 21.12.2020–6.1.2021.

Period 3: 1.1-21.3.2021* (Introduktion för nya inkommande utbytesstudenter ordnas 7.1.2021)
Period 4: 22.3-31.7.2021 (dock avslutas undervisningen senast i slutet av maj 2021)