Institutionen för vård, med närmare 700 studenter inom vård och akutvård, kännetecknas av kvalitet och lång erfarenhet. Institutionen erbjuder fem utbildningar på bachelornivå/yrkeshögskolenivå (Sjukskötare, Hälsovårdare, Barnmorska, Förstavårdare och Nursing) samt tre på masternivå/högre yrkeshögskolenivå (Avancerad klinisk vård, Global Health Care och Mental Health).

Sjukskötare (Läsåret 2020/21)

Den här listan är ihopsatt för inkommande utbytestuderande inom Vård

Vänligen välj de kurser som passar dig bäst. Vi rekommenderar att du tar ungefär lika många kurser i respektive period (Läs på sidan Läsåret på Arcada gällande periodernas tidtabeller) för en lämplig arbetsmängd. Arcada studenter rekommenderas att ta totalt 30 studiepoäng under höstterminen.

 

Hösten

Kursnamn SP Termin
Klinisk vård IV Hemvård och öppenvård 5 Höst
Vård av kvinnor och barn 5 Höst
Valfri Praktik (3 veckor i slutet av september) 5 Höst

Våren

Kursnamn SP Termin
Fördjupad yrkespraktik (kursen kan avläggas året om) 10 Vår
Klinisk vård VI: kris, missbruk och poliklinisk vård 5 Vår
Vårdetik 5 Vår
Psykiatrisk vård 5 Vår
Evidensbaserat Arbete 5 Vår

Språkkurser

Kursnamn ECTS Termin Period
Professional English for Nursing 5 Vår 3-4
Swedish for beginners I, group A 5 Vår 3
Swedish for beginners II, group A 5 Vår 4