Institutionen för kultur och media inspirerar till kreativitet och innovation. Genom regelbunden kontakt med föreläsare, forskare och ledande branschexperter utvecklar studenterna professionella och analytiska färdigheter som gör dem konkurrenskraftiga inom kultur- och mediefälten.

Mediekultur

Du hittar kurserna som erbjuds inom Mediekultur genom att klicka på länken nedan.

Att välja kurser från olika utbildningar är möjligt men rekommenderas inte eftersom vissa kurser kan ha samma tidsschema. Tidsschemat för kurserna finns vanligtvis tillgängligt några veckor innan perioden inleds.

Du hittar kursbeskrivningarna genom att klicka på länkarna till respektive kurs.

Kulturproducentskap

Du hittar kurserna som erbjuds inom Kulturproducentskap genom att klicka på länken nedan.

Att välja kurser från olika utbildningar är möjligt men rekommenderas inte eftersom vissa kurser kan ha samma tidsschema. Tidsschemat för kurserna finns vanligtvis tillgängligt några veckor innan perioden inleds.

Du hittar kursbeskrivningarna genom att klicka på länkarna till respektive kurs.