Institutionen för hälsa och välfärd är en av de största på Arcada med närmare 750 studenter. Till institutionen hör fyra bachelorutbildningar/yrkeshögskoleutbildningar (Ergoterapeut, Fysioterapeut, Idrottsinstruktör och Socionom) samt tre masterutbildningar/högre yrkeshögskoleutbildningar (Sociala området, Hälsofrämjande och Rehabilitering).

Det sociala området

Kurspaketet nedan har satts ihop för inkommande socionom utbytesstudenter.

Du kan välja 30 sp (ECTS) för en termin eller 60 sp (ECTS) för ett helt år.

Ett krav för att komma på utbyte till Arcada är att du har 60 sp socionomstudier avklarade då utbytet börjar.

Kurserna har tyngdpunkt på utveckling av yrkeskompetens med fokus på människor i utsatta livssituationer samt på verksamhetsförlagd utbildning (t.ex. inom äldreomsorg, skola, funktionsnedsättning, barn).

Hösten 2019

Kursnamn SP Termin
Etik och professionell kommunikation 5 Höst
Ledarskap och tjänstedesign 5 Höst
Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation 10 Höst
Socialpedagogik i arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer 10 Höst

Våren 2020

Kursnamn SP Termin
Barn och unga i pedagogiska miljöer 5 Vår
Kreativitet för hälsa och välbefinnande 5 Vår
Krisarbete 5 Vår
Yrkespraktik (Verksamhetsförlagd utbildning) 10 Vår
Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer 10 Vår
Klientarbete med personer med funktionsvariation (andra delen av tidigare kurs Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation, i det här skedet gammal kurskod) 5 Vår

Utöver dessa kurser kan du välja ett breddstudiepaket på 15 ECTS. Bredstudierna varierar från år till år. Utbytesstuderande kan även delta i språkundervisning som allmänt riktas till alla studerande inom Arcada.

Breddstudier Hösten 2019 och Våren 2020

Kursnamn SP Termin
Arbetslivsrelaterade projekt (kan avläggas året om) 5-15 Hösten och våren

Ifall du har frågor gällande kurserna och praktik inom det Sociala området, vänligen kontakta eivor.soderstrom[at]arcada.fi . Gällande andra frågor kring ditt utbyte kan du skriva till international[at]arcada.fi.

Fysioterapi

Den här listan är ihopsatt för inkommande utbytestuderande inom fysioterapiutbildningen.

Vänligen välj de kurser som passar dig bäst. Vi rekommenderar att du tar ungefär lika många kurser i respektive period (Läs mer på sidan "Läsåret på Arcada" gällande periodernas tidtabeller) för en lämplig arbetsmängd. Arcada studenter rekommenderas att ta totalt 30 ECTS under höstterminen.

Vänligen observera att det under våren inte erbjuds några kurser!

Hösten 2019

Kursnamn SP Termin
Habilitering för barn och ungdomar 5-10 Höst
Tillämpad fysioterapeutisk bedömning 5 Höst
Vattengymnastik
NB! Del av kursen IF-2-003 (0) - Människan i rörelse.
1 Höst
Modeller i hälsopromotion 5 Höst
Fördjupad Yrkespraktik 5 Höst

Språkkurser

Kursnamn SP Termin
Finnish for Beginners I 5 Höst
Finnish for Beginners II 5 Höst

Ergoterapi

Du hittar kurserna som erbjuds inom ergoterapi genom att klicka på länken nedan.

Att välja kurser från olika utbildningar är möjligt men rekommenderas inte eftersom vissa kurser kan ha samma tidsschema. Tidsschemat för kurserna finns vanligtvis tillgängligt några veckor innan perioden inleds.

Du hittar kursbeskrivningarna genom att klicka på länkarna till respektive kurs.

Idrott och Hälsopromotion

Du hittar kurserna som erbjuds inom Idrott och Hälsopromotion genom att klicka på länken nedan.

Att välja kurser från olika utbildningar är möjligt men rekommenderas inte eftersom vissa kurser kan ha samma tidsschema. Tidsschemat för kurserna finns vanligtvis tillgängligt några veckor innan perioden inleds.

Du hittar kursbeskrivningarna genom att klicka på länkarna till respektive kurs.