Hälsa och välfärd

Institutionen för hälsa och välfärd är en av de största på Arcada med närmare 750 studenter. Till institutionen hör fyra bachelorutbildningar/yrkeshögskoleutbildningar (Ergoterapeut, Fysioterapeut, Idrottsinstruktör och Socionom).

Det sociala området

Kurspaketet nedan har satts ihop för inkommande socionom utbytesstudenter.

Du kan välja 30 sp (ECTS) för en termin eller 60 sp (ECTS) för ett helt år.

Ett krav för att komma på utbyte till Arcada är att du har 60 sp socionomstudier avklarade då utbytet börjar.

Kurserna har tyngdpunkt på utveckling av yrkeskompetens med fokus på människor i utsatta livssituationer samt på verksamhetsförlagd utbildning (t.ex. inom äldreomsorg, skola, funktionsnedsättning, barn).

Hösten 2020
Kursnamn SP Termin Period
Ledarskap och tjänstedesign 5 Höst 1
Klientarbete med äldre 5 Höst 1
Socialpedagogik i arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer 10 Höst 1 & 2
Socialpedagogik i arbete med vuxna i utsatta livssituationer 10 Höst 1 & 2
Etik och professionell kommunikation 5 Höst 2
Praktik i delaktighet och Aktivitet 10 Höst 2
Våren 2021
Kursnamn SP Termin Period
Kreativitet för hälsa och välbefinnande 5 Vår 3
Krisarbete 5 Vår 3
Praktik i klientcentrerat arbete 10 Vår 3
Socialpedagogik i arbete med barn, unga och familjer i utsatta livssituationer 10 Vår 3 & 4
       

Utöver dessa kurser kan du välja ett breddstudiepaket på 15 ECTS. Bredstudierna varierar från år till år. Utbytesstuderande kan även delta i språkundervisning som allmänt riktas till alla studerande inom Arcada.

Breddstudier Hösten 2020 och Våren 2021
Kursnamn     SP Termin
Arbetslivsrelaterade projekt (kan avläggas både höst och vår)     5-15 Hösten
Arbetslivsrelaterade projekt (kan avläggas både höst och vår)     5-15 Våren

Ifall du har frågor gällande kurserna och praktik inom det Sociala området, vänligen kontakta eivor.soderstrom[at]arcada.fi . Gällande andra frågor kring ditt utbyte kan du skriva till international[at]arcada.fi.

Fysioterapi

Den här listan är ihopsatt för inkommande utbytestuderande inom fysioterapiutbildningen.

Vänligen välj de kurser som passar dig bäst. Vi rekommenderar att du tar ungefär lika många kurser i respektive period (Läs mer på sidan "Läsåret på Arcada" gällande periodernas tidtabeller) för en lämplig arbetsmängd. Arcada studenter rekommenderas att ta totalt 30 sp (ECTS) under höstterminen.

Vänligen observera att det under våren inte erbjuds några kurser!

Hösten 2019
Kursnamn SP Termin
Habilitering för barn och ungdomar 5-10 Höst
Tillämpad fysioterapeutisk bedömning 5 Höst
Vattengymnastik
NB! Del av kursen IF-2-003 (0) - Människan i rörelse.
1 Höst
Modeller i hälsopromotion 5 Höst
Fördjupad Yrkespraktik 5 Höst
Språkkurser
Kursnamn SP Termin
Finnish for Beginners I 5 Höst
Finnish for Beginners II 5 Höst

Ergoterapi

Den här listan är ihopsatt för inkommande utbytestuderande inom Ergoterapi.

Vänligen välj de kurser som passar dig bäst. Vi rekommenderar att du tar ungefär lika många kurser i respektive period (Läs mer på sidan "Läsåret på Arcada" gällande periodernas tidtabeller) för en lämplig arbetsmängd. Arcada studenter rekommenderas att ta totalt 30 sp (ECTS) för en termin eller 60 sp (ECTS) för ett helt år.

Hösten 2020
Kursnamn SP Termin Period
Aktivitet och delaktighet I 5 Höst 1
Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder 5 Höst 1
Aktivitet och delaktighet för mental hälsa 5 Höst 2
Aktivitet och social innovation 5 Höst 2
Etik och professionell kommunikation 5 Höst 2
Våren 2021
Kursnamn SP Termin Period
Ergoterapiprocessen 5 Vår 3
Kreativitet för hälsa och välbefinnande 5 Vår 3
Entreprenörskap, aktivitet och samhälle 10 Vår 3 + 4
Aktivitet och delaktighet för barn och unga 5 Vår 4
Aktivitet och delaktighet II 5 Vår 4
Aktivitet, hälsa och samhälle 5 vår 4

Idrott och Hälsopromotion

Du hittar kurserna som erbjuds inom Idrott och Hälsopromotion genom att klicka på länken nedan.

Att välja kurser från olika utbildningar är möjligt men rekommenderas inte eftersom vissa kurser kan ha samma tidsschema. Tidsschemat för kurserna finns vanligtvis tillgängligt några veckor innan perioden inleds.

Du hittar kursbeskrivningarna genom att klicka på länkarna till respektive kurs.