Energi- och materialteknologi

Vad får man då man plockar ihop en plastfabrik i miniatyr, ett energilabb, ett kemilabb, över 280 ivriga ingenjörsstudenter och en mängd innovativa lärare och forskare i energi- och miljöteknik och material- och processteknik? Jo, summan av den additionen blir institutionen för energi- och materialteknologi på Arcada.

Process- och materialteknik

Läs mer om kursutbudet på den engelska sidan.

Energi- och miljöteknik

Den här listan är ihopsatt för inkommande utbytestuderande inom Energi- och miljöteknik. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Vänligen välj de kurser som passar dig bäst. Vi rekommenderar att du tar ungefär lika många kurser i respektive period (Läs på sidan Läsåret på Arcada ang. gällande periodernas tidtabeller) för en lämplig arbetsmängd. Arcada studenter rekommenderas att ta totalt 30 studiepoäng per termin eller 60 studiepoäng per år.

Kurser för utbytesstudenter 2021-22
Byggnadsteknik och planering
Kursnamn, nivå SP Termin Period
Teknisk ritning, Bachelor 5 Höst 2
Energi och värme
Kursnamn, nivå SP Termin Period
Förnybar energi, Bachelor           5 Vår 3
Strömningslära, Bachelor 5 Vår 3
VVS-teknik
Kursnamn, nivå SP Termin Period
Uppvärmning och värmedistribution, Bachelor 5 Höst 2
Inomhusklimat, Bachelor 5 Höst 1
Kylteknik, Bachelor 5 Höst 1
Värmeöverföring, Bachelor 5 Höst 1
Elektroteknik
Kursnamn, nivå SP Termin Period
Kraftelektronik och regulatorer, Bachelor 5 Höst 1
Omvandlare, Bachelor 5 Höst 2
Automation, Bachelor 5 Vår 3
Elsäkerhet, Bachelor 5 Vår 4
Språkkurser
Kursnamn, nivå SP Termin Period
Svenska och kommunikation för ingenjörer, Bachelor 5 Vår 4
Finnish for Beginners 1, Bachelor 5 Höst 1
Finnish for Beginners 2, Bachelor 5 Höst 2