Spännande möjligheter, internationell atmosfär och företagskontakter genomsyrar utbildningarna på institutionen för ekonomi och affärsanalys, där över 700 tradenom- och ingenjörsstudenter förbereder sig för det moderna näringslivet.

Vänligen följ länken till respektive utbildning för kursinformation:

International Business

Detta kurspaket erbjuds endast på engelska. Du kan bekanta dig med kurspaketet här.

Informationsteknik

Du hittar kurserna som erbjuds inom informationsteknik genom att klicka på länken nedan.

Att välja kurser från olika utbildningar är möjligt men rekommenderas inte eftersom vissa kurser kan ha samma tidsschema. Tidsschemat för kurserna finns vanligtvis tillgängligt några veckor innan perioden inleds.

Du hittar kursbeskrivningarna här genom att klicka på länkarna till respektive kurs.