Nursing

Examensbenämning: Sjukskötare (YH)
Omfattning: 210 sp/3,5 år
Utbildningsansvarig: Pamela Gray
Utbildningsspråk: Engelska

Läs mera om denna utbildning på de engelska sidorna.