Information om Mental Health HYH utbildningen

Sista antagningen till utbildningen var 2017

Examensbenämning: Högre yrkeshögskoleexamen
Omfattning: 90 sp/ 1,5-3 år
Utbildningsansvarig: Jukka Piippo
Undervisningsspråk: Engelska

Läs mera om denna utbildning på de engelska sidorna.