Läs mer om Media Management på de engelska sidorna

Examensbenämning: Högre yrkeshögskoleexamen inom kulturbranschen, Medianom (högre YH)
Omfattning: 60 sp / 1-2 år
Examensansvarig: Mats Nylund
Undervisningsspråk: Engelska

Läs mera om denna utbildning på de engelska sidorna