Design to product using additive manufacturing capabilities
Parameter optimization on NC5 plus injection moulding machine
Additive manufacturing
Taking work offset on CNC milling machine
Conducting material analysis using FTIR Spectroscopy

Mechanical and Sustainable Engineering

Examensbenämning: Ingenjör (YH)
Omfattning: 240 sp/4 år
Examensansvarig lektor: Silas Gebrehiwot
Undervisningsspråk: Engelska

Läs mera om denna utbildning på de engelska sidorna.