Leadership for Nordic Healthcare

Examensbenämning: Högre yrkeshögskoleexamen
Omfattning: 90 sp, 1,5-3 års studier
Språk: Engelska
Utbildningsansvarig: Maria Forss

Läs mera om denna utbildning på de engelska sidorna