International Business Management HYH

Examensbenämning: Tradenom (Högre YH)
Omfattning: 90 sp
Utbildningsansvarig: Henrik Nyman
Utbildningsspråk: Engelska

Läs mera om denna utbildning på de engelska sidorna.