International Business utgör Arcadas engelskspråkiga tradenomutbildning

Examensbenämning: Tradenom (YH)
Omfattning: 210 sp/3,5 år
Utbildningsansvarig: Susanna Fabricius
Undervisningsspråk: Engelska

Läs mera om denna utbildning på de engelska sidorna