Big Data Analytics HYH

Examensbenämning: Högre yrkeshögskoleexamen i teknik, Ingenjör (högre YH)
Omfattning: 60 sp/ 1 år
Utbildningsansvarig: Leonardo Espinosa Leal
Undervisningsspråk: Engelska

Läs mera om denna utbildning på de engelska sidorna