Thesis Forum Presentationer

Thesis Forum är det offentliga tillfället där studenter presenterar sina examensarbeten. Läs mer om Thesis Forum i avsnittet om examensarbetet.

Thesis Forum tidtabellen för läsåret 2017/2018

 • Period 1

  21 - 23.8.2017
  18 - 20.9.2017

 • Period 2

  23 - 25.10.2017
  13 - 15.11.2017
  4-5.12 & 7 - 8.12.2017

 • Period 3

  22 - 24.1.2018
  12 - 14.2.2018

 • Period 4

  19 - 21.3.2018
  16 - 18.4.2018
  14 - 18.5.2018 (1 vecka)

Institutionen för Ekonomi och affärsanalys 

  • Room/Rum D4109
  • Supervisor/Övervakare: Sveinn Eldon
  • Date/Datum: 6.2.2018
  Tid/Time Utbildning Titel/Title Respondent Granskare Handledare Poster
  12:00 Företagsekonomi Ekonomistudenters spar- och investeringsbeteende Karolina Wennqvist Andreas Stenius Sveinn Eldon PDF

  Institutionen för energi- och materialteknologi

   

  • Datum:
  • Klassrum:
  • Övervakare:
  Time Programme Title Respondent Opponent Examiner Supervisor Poster
                 

   

  • Datum: 
  • Klassrum:
  • Övervakare: 
  Time Programme Title Respondent Opponent Examiner Supervisor Poster
                 

   

  • Datum: 
  • Klassrum: 
  • Övervakare:
  Time Programme Title Respondent Opponent Examiner Supervisor Poster
                 

   

  Institutionen för hälsa och välfärd

   

  • Datum: 12.2.2018
  • Klassrum: D4110
  • Övervakare: Jari Savolainen
  Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
  9.15-10.00 Vård Vårdarens bemötande av den våldsutsatta kvinnan Jenny Storgård Charlotta Krogerus Gun-Britt Lejonqvist Jari Savolainen  PDF
  10.15-11.00 Vård Karitativ kinesik - Om kroppsspråkets roll i vården Charlotta Krogerus Jenny Storgård Petra Ekman Jari Savolainen  PDF
  12.15-13.00 Vård Vårdnadshavares attityder till vaccinering av sina barn Theresa Enberg & Ulrike Kemmelmeier Ida Blomstedt & Jessica Forss Jari Savolainen Petra Ekman  
  13.15-14.00 Vård m-Hälsans betydelse för hjärthälsa Ida Blomstedt & Jessica Forss Theresa Enberg & Ulrike Kemmelmeier Petra Ekman Gun-Britt Lejonqvist  

   

   

  • Datum: 12.2.2018
  • Klassrum: B328
  • Övervakare: Topi Taskinen

   

  Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
  12.15-13.00 Idrott och hälsopromotion Hälsofrämjande strategi på distans inom hemvården på Stella Kotipalvelut Oy Bastian Boucht Sebastian Meriheinä Topi Taskinen Carina Kiukas  

   

  • Date:
  • Classroom:
  • Supervisor:
  Time Programme Title Respondent Opponent Reviewer Supervisor Poster
                 
                 
                 

   

   

   

  Institutionen för kultur och kommunikation
   

  • Datum: 13.2.2018
  • Klassrum: A311
  • Övervakare: Tomas Träskman
  Tid Utbildning Titel Respondent Granskare Handledare Poster
  12.30 Kulturproducentskap Utveckling av evenemangsverksamhet - Case IGDA Finland r.f. Jori Hellstedt Nathalie Hyde-Clarke Tomas Träskman PDF

   

  • Datum:
  • Klassrum:
  • Övervakare:
  Tid Utbildning Titel Respondent Granskare Handledare Poster
               

   

  Senast uppdaterad

  12.2.2018