Thesis Forum Presentationer

Thesis Forum är det offentliga tillfället där studenter presenterar sina examensarbeten. Läs mer om Thesis Forum i avsnittet om examensarbetet.

Thesis Forum tidtabellen för läsåret 2017/2018

 • Period 1

  21 - 23.8.2017
  18 - 20.9.2017

 • Period 2

  23 - 25.10.2017
  13 - 15.11.2017
  4-5.12 & 7 - 8.12.2017

 • Period 3

  22 - 24.1.2018
  12 - 14.2.2018

 • Period 4

  19 - 21.3.2018
  16 - 18.4.2018
  14 - 18.5.2018 (1 vecka)

Institutionen för Ekonomi och affärsanalys 

 • Rum B325
 • Övervakare: Andreas Stenius
 • Datum: 15.06.2018
Tid Utbildning Tittel Respondent Granskare Handledare Poster
12.00 Företagsekonomi Valutans digitalisering – hot eller möjlighet. En kvalitativ studie om ett kontantlöst samhälle Kim Wiik   Andreas Stenius PDF

Institutionen för energi- och materialteknologi

 

 • Datum: 3.5.2018
 • Klassrum: D398
 • Övervakare: Stewart Makkonen-Craig
Time Programme Title Respondent Opponent Examiner Supervisor Poster
12:15-12:45


Plastteknik
Self-healing elastomers Linus Backman   Mirja Andersson Stewart Makkonen-Craig  

 

 • Datum: 8.5.2018
 • Klassrum: D398
 • Övervakare: Stewart Makkonen-Craig
Time Programme Title Respondent Opponent Examiner Supervisor Poster
12:15-12:45 Materials Processing Tecnology Recycling of HDPE from MSW waste to 3D printing filaments Kateryna Angatkina   Mirja Andersson Maiju Holm  
12:50-13:20 Plastics Technology Analysis of Open-Source Recycler Paul Nix   Stewart Makkonen-Craig Mirja Andersson  
13:25-13:55 Plastteknik Nanocellulose as a filler in PLA nanocomposites Fredric Mosley   Mirja Andersson

Stewart Makkonen-Craig

 

 
14:00-14:30 Plastteknik Thin-section polishing of polymers for microscopic analysis Oscar Tulander   Mirja Andersson Stewart Makkonen-Craig  
14:35-15:05 Plastteknik Thin-section microtomy of polymers for microscopic analysis Petrik Blåfield   Mirja Andersson Stewart Makkonen-Craig  

Institutionen för hälsa och välfärd

 

 • Datum: 1.6.2018
 • Klassrum: D4109
 • Övervakare:
Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
9.15-10.00 Det sociala området När arbetet blir ett beroende - organisationens roll Alexandra Ahlroth Hanna Lindholm Marina Arell-Sundberg Bettina Brantberg  
10.15-11.00 Det sociala området Förebyggande familjearbete - Fördelar med hembesök - En allmän litteraturstudie Hanna Lindholm Alexandra Ahlroth Åsa Rosengren Arla Cederberg  
11.15-12.00 Det sociala området Delatighet för vuxna med funktionsnedsättning inom arbetslivsorienterad verksamhet. Erfarenheter ur ett personalperspektiv Anna Nybäck Jannike Leskinen & Annika Airaksinen Åsa Rosengren Arla Cederberg  
12.15-13.00 Hälsovård Stigmatisering av personer som lever med en psykisk sjukdom. En studie med kombinerande metoder Janike Leskinen & Annika Airaksinen Anna Nybäck Eivor Söderström Ingmar Sigfrids  PDF

 

 • Datum: 1.6.2018
 • Klassrum: F249
 • Övervakare:
Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
9.15-10.00 Fysioterapi Förändringar i resultaten av TUG & PCI hos barn med cerebral pares Josefin Aaltonen Evelina Holmback Anne Kokko Ira Jeglinsky  
10.15-11.00 Fysioterapi Fallrisk hos cancerpatienter Linnéa Kalk Gustav Jonasson Ira Jeglinsky Anne Kokko  
11.15-12.00 Fysioterapi Översikt av fallepisoder och dess påverkan på det aktuella hälsotillståndet och aktivitetsnivån hos aktiva, friska seniorer Gustav Jonasson Linnén Kalk Thomas Hellstén Joachim Ring  

 

 • Datum: 1.6.2018
 • Klassrum: D4109
 • Övervakare:
Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
13.15-14.00 Sjukskötare Professionellt bemötande i vården av den missbrukande gravida kvinnan Freja Myllyvirta Anna Aro Annika Skogster Gun-Britt Lejonqvist  
14.15-15.00 Sjukskötare Personcentrerad vård för minnessjuka Anna Aro Freja Myllyvirta Eivor Wallinvirta Jessica Silfver  

 

 • Datum: 1.6.2018
 • Klassrum: B516
 • Övervakare:
Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
9.15-10.00 Idrott och hälsopromotion Uimaopetuksen ja uintivalmennuksen turvallisuusnäkökulmat - tavoitteena vesiturvallisuuden edistäminen Mikael Murro Maari Lehtoviita Carina Kiukas Jacob Jungell  
13.15-14.00 Idrott och hälsopromotion Analys av idrottsparksredskap med fokusering på fysiska egenskaperna styrka och snabbhet Torbjörd Backman och Fredric Lindroth Mikael Murro Marko Vaappo Topi Taskinen  
14.15-15.00 Idrott och hälsopromotion Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja sen osa-alueet liikunnanohjaajan näkökulmasta Lauri Miettunen Sara Smeds Topi Taskinen Marko Vaappo  

 

 • Date:
 • Classroom:
 • Supervisor:
Time Programme Title Respondent Opponent Reviewer Supervisor Poster
               
               
               
               
               
               

.

Institutionen för kultur och kommunikation
 

 • Datum: 4.6.2018 
 • Klassrum: A311
 • Övervakare: Maria Bäck
Tid Utbildning Titel Respondent Granskare Handledare Poster
9.00 Film&TV Jämställdhet i mediebranschen. Kvinnliga producenter i arbetslivet Hanna Lämsä  Leila Lyytikäinen Maria Bäck    

 

 • Datum:  
 • Klassrum: 
 • Övervakare: 
Tid Utbildning Titel Respondent Granskare Handledare Poster
             

 

 

Senast uppdaterad

15.6.2018