Thesis Forum Presentationer

Thesis Forum är det offentliga tillfället där studenter presenterar sina examensarbeten. Läs mer om Thesis Forum i avsnittet om examensarbetet.

 • Room/Rum B325
 • Supervisor/Övervakare: Niklas Eriksson
 • Date/Datum: 20.9.2017
Tid Utbildning Titel  Respondent Granskare Handledare Poster
9:00 Företagsekonomi Upplevd tjänstekvalitet och kundtillfredsställelse bland deltagarna i tennistävlingen Helsinki Midnight Sun Senior Open Isohanni Iiro Peter Mildén Niklas Eriksson PDF
 • Room/Rum:
 • Supervisor/Övervakare: 
 • Date/Datum: 
Tid Utbildning Titel  Respondent Granskare Handledare Poster
             

 

Institutionen för energi- och materialteknologi

 

 • Datum: 30.3
 • Klassrum: D4109
 • Övervakare: Kaj Karumaa
Time Programme Title Respondent Opponent Examiner Supervisor Poster
15.00 Distribuerade energisystem 4D-mallinnus talotekniikan tuotannonohjauksen työkaluna Krister Dahlgren   Mikael Paronen Kaj Karumaa  
 • Datum: 
 • Klassrum:
 • Övervakare: 
Time Programme Title Respondent Opponent Examiner Supervisor Poster
               

 

 • Datum: 
 • Klassrum: 
 • Övervakare:
Time Programme Title Respondent Opponent Examiner Supervisor Poster
               

 

Institutionen för hälsa och välfärd

 

 • Datum: 18.9.2017
 • Klassrum: D173
 • Övervakare: Marko Vaappo
Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
13.15-14.00 Idrott och hälsopromotion Barriärer för fysisk aktiv livsstil i det moderna samhället - Systematisk litteraturstudie Tinja Lindgren Daniela Lindfors Topi Taskinen Marko Vaappo  PDF
14.15-15.00 Idrott och hälsopromotion Pausgymnastikguide för kontorsarbetare - Sittandets långvariga effekter på nackens och ryggens hälsa på arbetsplatsen - ett produktutvecklingsarbete Daniela Lindfors Tinja Lindgren Topi Taskinen Marko Vaappo  

 

 • Datum: 18.9.2017
 • Klassrum: B518
 • Övervakare:
Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
13.15-14.00 Det sociala området Stödformer för unga vixna med depression för att kunna återgå till arbete - En intervju inom PAD (Positive Attitude Development) projektet Pia Grundström och Rebecka Pyykkö Emma Saalasti och Malin Mansner Bettina Brantberg Marina Arell-Sundberg  
14.15-15.00 Det sociala området Tillämpning av sociala innovationer inom familjearbete - En allmän litteraturstudie Emma Saalasti Livia Roselt Åsa Rosengren Arla Cederberg  
15.15-16.00 Det sociala området Unga flyktingars upplevelse av kollektivt boende - En kvalitativ studie Malin Mansner och Livia Roselt Pia Grundström och Audelina Ahumada Arla Cederberg Åsa Rosengren  PDF
16.15-17.00 Det sociala området Gruppen som stöd i individens självförverkligande - att arbeta med social kompetens i grupp Audelina Ahumada Rebecka Pyykkö Ingmar Sigfrids Carina Kiukas  PDF

 

 • Date:
 • Classroom:
 • Supervisor:
Time Programme Title Respondent Opponent Reviewer Supervisor Poster
               
               
               

 

 

 

Institutionen för kultur och kommunikation
 

 • Datum: 
 • Klassrum: 
 • Övervakare: 
Tid Utbildning Titel Respondent Granskare Handledare Poster
             
             

 

 • Datum: 
 • Klassrum: 
 • Övervakare: 
Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
               
               

Senast uppdaterad

20.9.2017