Thesis Forum Presentationer

Thesis Forum är det offentliga tillfället där studenter presenterar sina examensarbeten. Läs mer om Thesis Forum i avsnittet om examensarbetet.

Thesis Forum tidtabellen för läsåret 2019-2020

 • Period 1

  2 - 4.9.2019
  23 - 25.9.2019

 • Period 2

  28 - 30.10.2019
  11 - 13.11.2019
  2 - 5.12.2019

 • Period 3

  27 - 29.1.2020
  24 - 26.2.2020

 • Period 4

  23 - 25.3.2020
  20 - 23.4.2020
  11 - 15.5.2020

Institutionen för Ekonomi och affärsanalys​​​​​​

 • Informationsteknik
 • Room: F367
 • Supervisor: Jonny Karlsson
 • Date: 21.5.2019  
Tid Titel Respondent Granskare Handledare Poster
09:00-09:30 Automatiska tester med Postman i IBM Cloud Valtteri Eronen Dennis Biström Jonny Karlsson PDF
09:30-10:00 Planering och implementering av rapporter till programvaran Granlund Manager
 
Wilhelm Kinos Dennis Biström Jonny Karlsson PDF
10:00-10:30 Automatisering av kundservice i VR/AR Julius Lindfors Dennis Biström Jonny Karlsson PDF
10:30-11:00 Learning Best Practices from Web Applications to Avoid Similar Security Vulnerabilities in Decentralized Applications Mahmoud Abdoulay Jonny Karlsson Magnus Westerlund PDF
14:00-14:30 Utveckling av en mobil application i React Native med Wordpress Back-end Kim Rench Dennis Biström Jonny Karlsson PDF
14:30-15:00 Robotic Process Automation for Business Cases – A Review Mikael Antas Dennis Biström Jonny Karlsson PDF
15:00-15:30 Development of Continuous integration for a scalable progressive web application Peter Parikka Jonny Karlsson Dennis Biström PDF
15:30-16:00 Supplement tracker: Development of a web application utilizing self reported user data Hans Wiksten Jonny Karlsson Dennis Biström PDF
16:00-16:30 Utveckling av en Front-end Webbapplikation med ReactJS och MobX Sarah Robertz Andrej Scherbakov-Parland Dennis Biström PDF
16:30-17:00 Developing a customized web application for Competitiveness Evaluation Aleksi Suoknuuti Andrej Scherbakov-Parland Dennis Biström PDF

 

Master Thesis presentations (International Business Management)

 • Room: B518
 • Supervisor: Minna Stenius
 • Date: 16.5.2019  
Time Title Respondent Examiner Supervisor Poster
14:30-15:00 Risk management in corporates – can digitalization help improve risk management in cash management? Jenni Verno Minna Stenius Andreas Stenius PDF
15:00-15:30 Consumer online shopping behaviour influenced by bloggers and social media Emilia Kaulbars-Staudinger Niklas Eriksson C-J Rosenbröijer  
15:30-16:00 Marketing strategy development using design thinking Marléne Franssila C-J Rosenbröijer Niklas Eriksson PDF
           

Master Thesis presentations (International Business Management)

 • Room: B327
 • Supervisor: Niklas Eriksson
 • Date: 24.5.2019  
Time Title Respondent Examiner Supervisor Poster
14:30-15:00 Corporate co-working and its possible impactions for innovativeness Maria Nuolioja Henrika Franck Christa Tigerstedt PDF
15:00-15:30 Analyzing Instagram posts and consumer engagement Henrika Ryhänen C-J Rosenbröijer Niklas Eriksson PDF
15:30-16:00 Gamification as a motivational tool Kseniia Pavlova Minna Stenius Henrika Franck PDF
16:00-16:30 Diversity at Work – The Practice of Inclusion - A study on Inclusion at Workplaces in Finland Marie Muller Minna Stenius Henrika Franck  
 • Room: F367
 • Supervisor: N.Eriksson/A.Stenius
 • Date: 27.5.2019  
Tid Utbildning Titel Respondent Granskare Handledare Poster
9:00 International Business A study of customer retention Veera Valtola Susanna Fabricius Niklas Eriksson PDF
9:30 Företagsekonomi Analys av vårdtjänstesektorns lönsamhet Mikaela Rosenbröijer   Andreas Stenius PDF
10:00 Företagsekonomi Lånebaserad Crowdfunding - ett realistiskt finansieringsalternativ? Johannes Nordberg Linda Puukko Andreas Stenius PDF
 • Room: B325
 • Supervisor: Linda Puukko
 • Date: 28.5.2019  
Tid Utbildning Titel Respondent Granskare Handledare Poster
9:30 Företagsekonomi Betaltjänstdirektivets inverkan på den finansiella marknaden Martin Tinnilä Andreas Stenius Linda Puukko PDF

Master Thesis presentations (International Business Management)

 • Room: B320
 • Supervisor: Minna Stenius
 • Date: 28.5.2019  
Time Title Respondent Examiner Supervisor Poster
14:30-15:00 Cryptocurrency mining using renewable energy Larisa Govender Kaj-Mikael Björk Andreas Stenius PDF
15:00-15:30 Comparison between the preferred style of leadership and job satisfaction amon employees in Finland and Estonia Hanna Kekäläinen Christa Tigerstedt Minna Stenius PDF
15:30-16:00 Organizational identity and identification: Current state of organizational identity and identification in a case company Anna-Maija Perälä Minna Stenius Henrika Franck  
16:00-16:30 Internationalization strategy of Higer Education Institutions: Case study for Arcada UAS Kanan Mammadov Andreas Stenius Henrika Franck  

 Master Thesis presentations (Big Data Analytics)

 • Room: F249 (Small auditorium)
 • Supervisor: Magnus Westerlund
 • Date: 28.5.2019  13:15 - 18:00
Time Title Respondent Examiner Supervisor Poster
13:15 Click-Through Rate Prediction in Practice: A study of a click-through rate prediction system Ståhlberg Kurt-Eerik   Anton Akusok  
13:55 Bid Shading In First-Price Real-Time Bidding Auctions Tilli Tuomo   Anton Akusok  
14:50 Large-scale Deep Learning by Distributed Training Nyholm Juha   Leonardo Espinosa  
15:30 Predicting fine particulate matter levels in Finnish buildings Della Vecchia Salvatore   Anton Akusok  
16:25 Time-series sales forecasting for an Enterprise Resource Planning system Malila Toni   Magnus Westerlund  
17:05 Customer Churn Prediction in Computer Security Software Dang Quynh   Leonardo Espinosa  

Institutionen för energi- och materialteknologi

 

 • Datum: 16.5.2019
 • Klassrum: D398
 • Övervakare: Kim Skön
Time Programme Title Respondent Opponent Examiner Supervisor Poster
13-13.25 Energi- och miljöteknik Behovsstyrd ventilation i egnahemshus Atle Aldén   Kaj Karumaa Kim Skön  
13.25-13.50 Energi- och miljöteknik Geotermisk energi Jens Ingman   Kim Skön Kaj Karumaa  
13.50-14.15 Energi- och miljöteknik Käyttöveden tilaustehon optimointi kenttämittauksia hyödyntäen Linda Kangasmaa   Kaj Karumaa KimSkön  
14.15-15.10 Energi- och miljöteknik Väylätekniikan hyödyntäminen rakennusautomaatiossa Björn Nybondas   Harri Anukka Kim Skön  

 

 • Datum: 17.5.2019
 • Klassrum: D4109
 • Övervakare: Stewart Makkonen-Craig
Time Programme Title Respondent Opponent Examiner Supervisor Poster
10-10.25 Materials Processing Technology Remediation of marine plastic waste Anastasia Bozhko   Mirja Andersson Stewart Makkonen-Craig  
10.25-10.50 Materias Processing Technology Sampling microplastics in beach sediments and analysis using FTIR spectroscopy Derya Atas   Mirja Andersson Stewart Makkonen-Craig  
10.50-11.15 Materials Processing Technology

Extraction of microplastics from beach sediments using principle of density flotation in SMI unit and microscopic analysis

Deepa Bhandari   Mirja Andersson Stewart Makkonen-Craig  
11.15-11.40 Materials Processing Technology 3D Printed microscope accessory: affordable technology for efficient diagnostics Nicholas Addy-Tayie   Mrja Andersson Stewart Makkonen-Craig  
               

Institutionen för hälsa och välfärd och Institutionen för vård

 

 • Datum: 
 • Klassrum: 
 • Övervakare: 
Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
               

 

 • Datum: 
 • Klassrum: 
 • Övervakare: 
Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
               
               
               
               

 

 • Datum: 
 • Klassrum: 
 • Övervakare: 
Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
               
               

 

 • Date: 
 • Classroom: 
 • Supervisor: 
Time Programme Title Respondent Opponent Reviewer Supervisor Poster
               
               
               
               
               
               

 

MASTER THESIS FORUM

 • Datum:
 • Klassrum: 
 • Övervakare: 
Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster

 

 •  

 

Institutionen för kultur och media

 

 • Datum: 
 • Rum:
 • Övervakare:  
Tid Titel Respondent Granskare Handledare Poster
           
           

 

 

Senast uppdaterad

13.6.2019