Thesis Forum Presentationer

Thesis Forum är det offentliga tillfället där studenter presenterar sina examensarbeten. Läs mer om Thesis Forum i avsnittet om examensarbetet.

Thesis Forum tidtabellen för läsåret 2017/2018

 • Period 1

  21 - 23.8.2017
  18 - 20.9.2017

 • Period 2

  23 - 25.10.2017
  13 - 15.11.2017
  4-5.12 & 7 - 8.12.2017

 • Period 3

  22 - 24.1.2018
  12 - 14.2.2018

 • Period 4

  19 - 21.3.2018
  16 - 18.4.2018
  14 - 18.5.2018 (1 vecka)

Institutionen för Ekonomi och affärsanalys 

 • Rum B325
 • Övervakare: Robert Henriksson
 • Datum: 16.4.2018
Tid Utbildning Tittel Respondent Granskare Handledare Poster
9:00 Företagsekonomi Förbättring av lagerhantering. Case: Oy Flexo-Power Ab Linus Karlsson Peter Mildén Robert Henriksson PDF
 • Rum B327
 • Övervakare: Susanna Fabricius
 • Datum: 17.4.2018
Tid Utbildning Tittel Respondent Granskare Handledare Poster
14:30 Företagsekonomi Utländskt, inhemskt, närodlat eller ekologiskt? - En studie i millenniegenerationens preferenser av inhemska livsmedel Antti Koivulehto Christel Willför Susanna Fabricius PDF
15:00 Företagsekonomi Airbnb och generation Y Daniela Thomasson Niklas Eriksson Susanna Fabricius PDF
15:30 Turism Inhyrd arbetskraft i restaurangbranschen – Introduktion av ny serveringspersonal Venla Ahtola Christel Willför Susanna Fabricius PDF
 • Master Thesis Presentations
 • Room B518
 • Supervisor: Carl-Johan Rosenbröijer
 • Date: 19.4.2018
Time Programme Title Respondent Examiner Supervisor Poster
15:30 International Business Management Improving retailer satisfaction: Commissioner Green Room Ltd. Terhi Lahti Niklas Eriksson Peter Mildén PDF
16:00 International Business Management Developing a digital marketing and communication strategy for an annual B2B event Sonja Schubert Carl-Johan Rosenbröijer Niklas Eriksson PDF
 • Rum B326
 • Övervakare: Siv Relander
 • Datum: 20.4.2018
Tid Utbildning Tittel Respondent Granskare Handledare Poster
8:30 Företagsekonomi Leveransklausuler inom internationell vägtransport Linda Karvinen Robert Henriksson Siv Relander PDF
9:00 Företagsekonomi Forskningsresultat för leveransklausuler - INCOTERMS 2000/2010 Oskar Hellström Robert Henriksson Siv Relander  
9:30 Företagsekonomi Följerna av Brexit ur den Finska logistikens perspektiv Tim Kari Robert Henriksson Siv Relander PDF
 • Rum B328
 • Övervakare: Peter Mildén
 • Datum: 24.4.2018
Tid Utbildning Tittel Respondent Granskare Handledare Poster
11:00 Företagsekonomi Konsumentbeteende inom klädindustrin inom Finlands milleniumgeneration Sakari Koivulehti   Peter Mildén PDF
11:30 Företagsekonomi Kvalitativ studie hur man kunde förbättrea digitala transportbokningsportaler Cassandra Windell Robert Henriksson Peter Mildén PDF
12:00 Företagsekonomi Hur söker man finansiering via crowdfunding? En handbok för finländska startup företag Martin Kylämarkula Christa Tigerstedt Peter Mildén PDF
12:30 Företagsekonomi FinTechs nya betalninsteknologier- möjlighet eller hot för banker i Finland? En kvalitativ analys om hur banker i Finland upplever de nya betalningsteknologierna. Erica Aspenström Andreas Stenius Peter Mildén PDF
13:00 Företagsekonomi Modernisering av en webbplats för ett företag  Janna Ström Christel Willför Peter Mildén  
 • Rum E385
 • Övervakare: Jonny Karlsson
 • Datum: 26.4.2018
Tid Utbildning Tittel Respondent Granskare Handledare Poster
12:15 Informationsteknik Single-word speech recognition with Convolutional Neural Networks on raw waveforms Patrick Jansson Magnus Westerlund Shuhua Liu PDF
 • Rum F367
 • Övervakare: Christel Willför
 • Datum: 14.5.2018
Tid Utbildning Tittel Respondent Granskare Handledare Poster
9:00 Företagsekonomi CrossFit – En jämförelse mellan varumärkets identitet och dess image Hanna Kling Susanna Fabricius Christel Willför  
 • Rum B325
 • Övervakare: Robert Henriksson
 • Datum: 14.5.2018
Tid Utbildning Tittel Respondent Granskare Handledare Poster
11:00 Företagsekonomi Vilka logistiska orsaker bidrar till kundreturer inom näthandel Emilie Palmén   Robert Henriksson  
11:30 Företagsekonomi Dubbel ABC-analys för ett smyckesföretag Jennyfer Henriksson Peter Mildén Robert Henriksson PDF

 

Institutionen för energi- och materialteknologi

 

 • Datum: 3.5.2018
 • Klassrum: D398
 • Övervakare: Stewart Makkonen-Craig
Time Programme Title Respondent Opponent Examiner Supervisor Poster
12:15-12:45


Plastteknik
Self-healing elastomers Linus Backman   Mirja Andersson Stewart Makkonen-Craig  

 

 • Datum: 8.5.2018
 • Klassrum: D398
 • Övervakare: Stewart Makkonen-Craig
Time Programme Title Respondent Opponent Examiner Supervisor Poster
12:15-12:45 Materials Processing Tecnology Recycling of HDPE from MSW waste to 3D printing filaments Kateryna Angatkina   Mirja Andersson Maiju Holm  
12:50-13:20 Plastics Technology Analysis of Open-Source Recycler Paul Nix   Stewart Makkonen-Craig Mirja Andersson  
13:25-13:55 Plastteknik Nanocellulose as a filler in PLA nanocomposites Fredric Mosley   Mirja Andersson

Stewart Makkonen-Craig

 

 
14:00-14:30 Plastteknik Thin-section polishing of polymers for microscopic analysis Oscar Tulander   Mirja Andersson Stewart Makkonen-Craig  
14:35-15:05 Plastteknik Thin-section microtomy of polymers for microscopic analysis Petrik Blåfield   Mirja Andersson Stewart Makkonen-Craig  

Institutionen för hälsa och välfärd

 

 • Datum: 16.4.2018
 • Klassrum: D4106
 • Övervakare:

 

Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
10.15-11.00 Förstavård Jämförelse av traditionell och blended learning av återuppliving - fördelar och nackdelar Susanna Parviainen Sandra Henriksson & Aina Linholm Heikki Paakkonen Jonas Tana  
11.15-12.00 Förstavård Ett övningstillfälle i första hjälpen för grundskole-elever Sandra Henrikssaon & Aina Lindholm Susanna Parviainen Heikki Paakkonen  Jonas Tana  
12.15-13.00 Hälsovårdare Föräldrars attityder till humant papillomvirusvaccin Rebecca Pitkänen Nicola Ellenberg Jari Savolainen Petra Ekman  PDF
13.15-14.00 Sjukskötare En skyddspåse för intravenösa vätskor - en produktutveckling Nicola Ellenberg Rebecca Pitkänen Annikki Arola Ira Jeglinsky  
15.15-16.00 Förstavård Förstavårdarens placering i arbetslivet - En kvantitativ studie baserad på utexaminerade förstavårdare från Yrkeshögskolan Arcada Nadja Forsell Kim Granholm & Melinda Granholm Jonas Tana Heikki Paakkonen  
16.15-17.00 Förstavård Korrelationer mellan sökvolymer online i Finland på hjärtrelaterade termer och förekomst av hjärtinfarkt internationellt - En infodemiologisk studie Kim Granholm & Melinda Granholm Nadja Forssell Heikki Paakkonen  Jonas Tana  
17.15-18.00 Förstavård Taligenkänningsteknologi (speech recognition technology) som dokumenteringsverktyg inom vården - En deskriptiv litteraturstudie Anna (Ingrid) Kruse Daniela Nygård & Daniela Santala Heikki Paakkonen Jonas Tana  
18.15-19.00 Förstavård En utredning över behovet av att utveckla defusing direktivet på Östra Nylands Räddningsverk Daniela Nygård & Daniela Santala Anna (Ingrid) Kruse Jonas Tana Heikki Paakkonen  

 

 • Datum: 16.4.2018
 • Klassrum: D173
 • Övervakare:

 

Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
11.15-12.00 Det sociala området Småbarnspedagogik som stöd för flerspråkiga familjer - En litteraturstudie Stella Karppelin & Nanna Stålstedt Michaela Liljeblad & Cecilia Kastrén Eivor Söderström Bettina Brantberg  PDF
12.15-13.00 Det sociala området Föräldrasamarbete efter separation - Hur kan professionella inom småbarnspedagogisk verksamhet stöda barnet och familjen Cecilia Kastén Stella Karppelin Bettina Brantberg Eivor Söderström  
13.15-14.00 Det sociala området Barns perspektiv på en meningsfull daghemsverksamhet - En kvalitativ studie Michaela Liljeblad Heidi Finnberg Carina Kiukas Bettina Brantberg  
14.15-15.00 Det sociala området "Var inte ledsen". Känslofostran i skolomgivningen som verktyg för främjande av barns och ungdomars psykiska välmående Heidi Finnberg Nanna Ståhlstedt Carina Kiukas Ingmar Sigfrids  

 

 • Datum: 16.4.2018
 • Klassrum: B327
 • Övervakare:
Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
13.15-14.00 Fysioterapi Basal Kroppskännedom (BK) som terapeutiskt närmelsesätt vid vård av patienter med ätstörningar eller depression Vivi Ruuskanen & Vera Öst Bill Henriksson & Jens Lindman Eivor Wallinvirta Jessica Silfver  

 

 • Datum: 16.4.2018
 • Klassrum: B323
 • Övervakare:
Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
13.15-14.00 Idrott och hälsopromotion Kartläggning av Arcada studerandes motivation till att motionera Hanna Paasio & Stella Löfström Heidi Kuitula & Nina Normann Jacob Jungell Carina Kiukas  
14.15-15.00 Ergoterapi Asylsökandes upplevelser av sin aktivitetsidentitet Nina Normann Hanna Paasio Heidi Peri Marina Arell-Sundberg  
15.15-16.00 Ergoterapi Bokbindningskurs som främjar positiv anpassning för personer med nedsatt syn Maria Seger Charlotta Nordlund Marina Arell-Sundberg Heidi Peri  
16.15-17.00 Ergoterapi Den jag vill vara på bild. Handbok - fotografering i aktivitetsgrupp för personer med mental ohälsa Heidi Kuitula & Charlotta Nordlund Maria Seger & Stella Löfström Heidi Peri Marina Arell-Sundberg  

 

 • Date:
 • Classroom:
 • Supervisor:
Time Programme Title Respondent Opponent Reviewer Supervisor Poster
               
               
               

 

 

.

Institutionen för kultur och kommunikation
 

 • Datum: 24.4.2018
 • Klassrum: B326
 • Övervakare: Tomas Träskman
Tid Utbildning Titel Respondent Granskare Handledare Poster
14.00 Film & TV Marknadsföring av skräckfilme med modern teknologi - En studie i viral marknadsföring i Hollywood Fredrik Winberg Nathalie Hyde-Clarke  Tomas Träskman  

 

 • Datum:  
 • Klassrum: 
 • Övervakare: t
Tid Utbildning Titel Respondent Granskare Handledare Poster
             

 

Senast uppdaterad

24.4.2018