Thesis Forum Presentationer

Thesis Forum är det offentliga tillfället där studenter presenterar sina examensarbeten. Läs mer om Thesis Forum i avsnittet om examensarbetet.

Thesis Forum tidtabellen för läsåret 2018/2019

 • Period 1

  3 - 5.9.2018
  24 - 26.9.2018

 • Period 2

  22 - 24.10.2018
  12 - 14.11.2018
  3-5.12 & 7.12.2018

 • Period 3

  21 - 23.1.2019
  11 - 13.2.2019

 • Period 4

  18 - 20.3.2019
  15 - 17.4.2019
  13 - 17.5.2019

Institutionen för Ekonomi och affärsanalys 

 • Room: B 326
 • Supervisor: Susanna Fabricius
 • Date: 12.2.2019
Time Programme Title Respondent Examiner Supervisor Poster
14:00 International Business Effects of Ambient Music on Diners’ perception, Emotion and Behavior Thien Vu Linn Hongell Susanna Fabricius PDF
             
 • Rum: B 327
 • Övervakare: Susanna Fabricius
 • Datum: 13.2.2019   
Tid Utbildning Titel Respondent Granskare Handledare Poster
13:30 Företagsekonomi Marknadsföring av bolån ur konsumenternas synvinkel Christoffer Nordgren Linn Hongell Susanna Fabricius  
 •  Rum: F 367
 • Övervakare: Andrey Shcherbakov
 • Datum: 13.2.2019
Tid Utbildning Titel Respondent Granskare Handledare Poster
14:00 Informationsteknik Utilizing automation for customer engagement Kajal Hamedi Dennis Biström Andrey Shcherbakov PDF
 • Room: A 510
 • Supervisor: Robert Henriksson
 • Date: 20.2.2019
Time Programme Title Respondent Examiner Supervisor Poster
11:00 International Business The factors affecting Logistics Service Quality
Case study at Saigon New Port Logistics (SNPL), Vietnam
Linh Tran  Minna Stenius Robert Henriksson PDF
 •  Master Thesis presentations (Big Data Analytics)
 • Room: F249 (Small auditorium)
 • Supervisor: Magnus Westerlubnd
 • Date: 28.5.2019  13:15 - 18:00
Time Programme Title Respondent Examiner Supervisor Poster
             

Institutionen för energi- och materialteknologi

 

 • Datum:
 • Klassrum:
 • Övervakare:
Time Programme Title Respondent Opponent Examiner Supervisor Poster
               

 

 • Datum:
 • Klassrum:
 • Övervakare:
Time Programme Title Respondent Opponent Examiner Supervisor Poster
               
               
               
               
               

Institutionen för hälsa och välfärd och Institutionen för vård

 

 • Datum: 11.2.2019
 • Klassrum: D4109
 • Övervakare:
Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
14:15-15:00 Hälsovårdare Unga finlandssvenska sjukskötare lämnar Finland för att arbeta i Sverige Ellen Lillkaas och Jessica Wärnman Samuel Berg och Fredrik Stenberg Maria Forss Daniela Karbin  
15:15-16:00 Sjukskötare Barn i pallativ vård - en litteraturstudie i hur barn och familjer upplever att de blir bemötta inom den palliativa vården Jessica Portin Ellen Lillkaas och Jessica Wärnman Annika Niemi Pernilla Stenbäck  
16:15-17:00 Förstavårdare Innovativt utbildningsmaterial med hjälp av virtuell verklighet Samuel Berg och Fredrik Stenberg Jessica Portin Jonas Tana Patrik Nyström  

 

 • Datum: 12.2.2019
 • Klassrum: A503
 • Övervakare: Thomas Hellstén
Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
8.15-9.00 Fysioterapi Fallolyckors påverkan på TUG prestationstid och totala muskelaktiviteten hos välmående seniorer. En longitudinell studie med smartshorts Laura Takala Anette Ingman Joachim Ring Thomas Hellstén  
9.15-10.00 Fysioterapi Fallolyckors påverkan på gångtiden och muskelaktiviteten i lårmuskulaturen hos friska seniorer vid 10-meters gångtest Gustav Svanbäck Mathias Brännbacka Joachim Ring Thomas Hellstén  
               

 

 • Datum:
 • Klassrum:
 • Övervakare:
Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
               
               
               
               

 

 • Date:
 • Classroom:
 • Supervisor:
Time Programme Title Respondent Opponent Reviewer Supervisor Poster
               
               
               
               

 

 • Date:
 • Classroom:
 • Supervisor:
Time Programme Title Respondent Opponent Reviewer Supervisor Poster
               
               
               
               
               

Institutionen för kultur och media

 

 • Date: 
 • Classroom: 
 • Supervisor: 
Time Programme Title Respondent Reviewer Supervisor Poster
           

 

 • Datum: 
 • Klassrum: 
 • Övervakare: 
Tid Utbildning Titel Respondent Granskare Handledare Poster
             

 

 

 

Senast uppdaterad

19.2.2019