Thesis Forum Presentationer

Thesis Forum är det offentliga tillfället där studenter presenterar sina examensarbeten. Läs mer om Thesis Forum i avsnittet om examensarbetet.

Thesis Forum tidtabellen för läsåret 2018/2019

 • Period 1

  3 - 5.9.2018
  24 - 26.9.2018

 • Period 2

  22 - 24.10.2018
  12 - 14.11.2018
  3-5.12 & 7.12.2018

 • Period 3

  21 - 23.1.2019
  11 - 13.2.2019

 • Period 4

  18 - 20.3.2019
  15 - 17.4.2019
  13 - 17.5.2019

Institutionen för Ekonomi och affärsanalys

 • Room: A 311
 • Supervisor: Christel Willför
 • Date: 15.4.2019  
Tid Titel Respondent Granskare Handledare Poster
8:30 Influerare med dålig publicitet - Fallstudie av Conor McGregor Alexander Brandtberg Mikael Forsström Christel Willför PDF
9:00 Art and Brand Identity: Turning Art Into Business André Monteiro Cocco Christa Tigerstedt Christel Willför PDF
 • Room: B 327
 • Supervisor: Christa Tigerstedt
 • Date: 17.4.2019  
Tid Titel Respondent Granskare Handledare Poster
11:00 Utmaningar med internationalisering – Case företag X Martin Morander Robert Henriksson Christa Tigerstedt PDF
11:30 Miljömedvetna hotellval hos generation Y Amanda Palm Niklas Eriksson Susanna Fabricius PDF
 • Master Thesis presentations (International Business Management)
 • Room: B 327
 • Supervisor: Niklas Eriksson
 • Date: 25.4.2019  
Time Title Respondent Examiner Supervisor Poster
15:30 Web usability constraints consumers encounter when booking travel products online Jafet Alvarez Minna Stenius Niklas Eriksson  
16:00 An analysis of consumer behaviour and user experience on an e-commerce website - Case Byggmax.fi Patrik Forsström Niklas Eriksson C-J Rosenbröijer  
 • Master Thesis presentations (International Business Management)
 • Room: 
 • Supervisor: Minna Stenius
 • Date: 16.5.2019  
Time Title Respondent Examiner Supervisor Poster
15:00 Consumer online shopping behaviour influenced by bloggers and social media Emilia Kaulbars-Staudinger Tove Kietz C-J Rosenbröijer  
15:30          
16:00 Risk management in corporates – can digitalization help improve risk management in cash management? Jenni Verno Minna Stenius Andreas Stenius  
 • Master Thesis presentations (International Business Management)
 • Room: 
 • Supervisor: Minna Stenius
 • Date: 24.5.2019  
Time Title Respondent Examiner Supervisor Poster
15:00 Analyzing Instagram posts and consumer engagement Henrika Ryhänen   Niklas Eriksson  
15:30 Gamification as a motivational tool Kseniia Pavlova Minna Stenius Henrika Franck  
16:00 Diversity at Work – The Practice of Inclusion - A study on Inclusion at Workplaces in Finland Marie Muller Minna Stenius Henrika Franck  
 •  Master Thesis presentations (Big Data Analytics)
 • Room: F249 (Small auditorium)
 • Supervisor: Magnus Westerlund
 • Date: 28.5.2019  13:15 - 18:00
Time Programme Title Respondent Examiner Supervisor Poster
             

Institutionen för energi- och materialteknologi

 

 • Datum:
 • Klassrum:
 • Övervakare:
Time Programme Title Respondent Opponent Examiner Supervisor Poster
               

 

 • Datum:
 • Klassrum:
 • Övervakare:
Time Programme Title Respondent Opponent Examiner Supervisor Poster
               
               
               
               
               

Institutionen för hälsa och välfärd och Institutionen för vård

 

 • Datum: 15.4.2019
 • Klassrum: D4110
 • Övervakare: 
Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
9.15-10.00 Idrottsinstruktör Beväringstidens inverkan på beväringars fysiska kondition: Ett kvantitativt utredningsarbete Jens Lehtinen Oscar Sundström och Heidi Telkamo Marko Vaappo Katri Ruutu  PDF
10.15-11.00 Idrottsinstruktör Förekomst av idrottskador inom tävlingsinriktad cheerleading i Finland. En kvatitativ enkätstudie Heidi Telkamo Teo Hyrske och Melinda Andler Cia Törnblom Katri Ruutu, Jyrki Kettunen  PDF

 

 • Datum: 15.4.2019
 • Klassrum: B518
 • Övervakare: Katri Ruutu
Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
13.15-14.00 Idrottsinstruktör Uthållighetsidrott i Svenskfinland - En kartläggnin av KASAM inom FSI:s SISU-projekt Christoffer Melin Catharina Adolfsson Katri Ruutu  Carina Kiukas  

 

 • Datum: 15.4.2019
 • Klassrum: D4106
 • Övervakare: 
Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
12:15-13:00 Förstavårdare Litteraturöversikt av empatitrötthet hos personalen inom akutmedicin Beatrice Lindqvist Anna Peltonen och Carolin Ståhlberg Christoffer Ericsson Heikki Paakkonen  
13:15-14:00 Förstavårdare En kartläggning av patienternas upplevelser on förstavårdstjänsterna i räddningsverket i Östra Nyland - En retrospektiv studier Sebastian Björk och Esmeralda Johansson Beatrice Lindqvist Christoffer Ericsson Heikki Paakkonen  
14:15-15:00 Förstavårdare Learning from Excellence in Health Care Inari Linkola Sebastian Björk och Esmeralda Johansson Heikki Paakkonen Christoffer Ericsson  PDF
15:15-16:00 Förstavårdare Ensihoitajaopiskelijoiden liikunta- ja ergonomiakoulutus ammattikorkeakouluissa - Haastattelututkimus Anna Peltonen och Carolin Ståhlberg Inari Linkola Christoffer Ericsson Heikki Paakkonen  

 

 

 • Datum: 15.4.2019
 • Klassrum: D4110
 • Övervakare: 
Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
12:15-13:00 Förstavårdare Kartläggning över förstavårdsstudenters examensarbeten i Finland Petra Aniche Ilona Haikala Maria Forss Jonas Tana  
13:15-14:00 Förstavårdare "Varför transporterar inte förstavårdare mig till sjukhuset" - En netnografisk studie om vad som skrivs om förstavårdarna på Suomi24 Nathalie Björkskog och Niklas Hellstrand Petra Aniche Maria Forss Jonas Tana  
14:15-15:00 Barnmorska Prematurt födda barns kognitiva färdigheter i skolåldern Ilona Haikala Nathalie Björkskog och Niklas Hellstrand Pernilla Stenbäck Annika Niemi  PDF

 

 • Date: 16.4.2019
 • Classroom: B518
 • Supervisor:
Time Programme Title Respondent Opponent Reviewer Supervisor Poster
09:15-10:00 Nursing

Nurse’s stress at the workplace – Identifying causes and effects of stress, and strategies for coping

Annabelle Fredriksson Dori Matikainen Gun-Britt Lejonqvist Pamela Gray  
10:15-11:00 Nursing Complementary and alternative medicine from the nurse student's perspective Cesar Blazquez Ferreiro, Dori Matikainen and Keiu Põldmaa Annabelle Fredriksson Gun-Britt Lejonqvist Pauleen Mannevaara PDF

 

 • Datum: 16.4.2019
 • Klassrum: B516
 • Övervakare: Topi Taskinen
Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
9.15-10.00 Fysioterapi Instruktionsvideo kring förflyttning och hjälpmedel Alice Vidjeskog och Amanda Snellman Joakim Streng Marko Vaappo Topi Taskinen  

 

 • Date:
 • Classroom:
 • Supervisor:
Time Programme Title Respondent Opponent Reviewer Supervisor Poster
               
               
               
               
               

Institutionen för kultur och media
 

 • Date: 18.4.2019
 • Classroom: A312
 • Supervisor: Nathalie Hyde-Clarke
Time Programme Title Respondent Reviewer Supervisor Poster
14.00 Media Management Promoting Destination Brands on Instagram: Lessons from Visit Finland Mireia Pavon Jordan Tomas Träskman Nathalie Hyde-Clarke

 

 • Datum: 29.4.2019
 • Klassrum: M702 (Majsporten)
 • Övervakare: Kauko Lindfors
Tid Utbildning Titel Respondent Granskare Handledare Poster
10.00 Mediekultur Ljudets betydelse för skapandet av spänning och obehag inom genren skräck i film Mats Söderman John Grönvall Kauko Lindfors  

 

 • Datum: 
 • Klassrum: 
 • Övervakare: 
Tid Utbildning Titel Respondent Granskare Handledare Poster
             
 • Date: 
 • Classroom: 
 • Supervisor: 
Time Programme Title Respondent Reviewer Supervisor Poster
             

 

Senast uppdaterad

17.4.2019