Thesis Forum Presentationer

Thesis Forum är det offentliga tillfället där studenter presenterar sina examensarbeten. Läs mer om Thesis Forum i avsnittet om examensarbetet.

Thesis Forum tidtabellen för läsåret 2018/2019

 • Period 1

  3 - 5.9.2018
  24 - 26.9.2018

 • Period 2

  22 - 24.10.2018
  12 - 14.11.2018
  3-5.12 & 7.12.2018

 • Period 3

  21 - 23.1.2019
  11 - 13.2.2019

 • Period 4

  18 - 20.3.2019
  15 - 17.4.2019
  13 - 17.5.2019

Institutionen för Ekonomi och affärsanalys 

 • Rum E384
 • Övervakare: Mikael Forsström
 • Datum: 03.12.2018
Time Programme Tittel/Title Respondent Examiner Supervisor Poster
11:00 International Business Digital Marketing Plan for Online Business Education Provider
Case study of Transekspertti Oy
Veronika Tabrissova Linn Hongell Mikael Forsström PDF
11:30 International Business Benefits of utilising Agile Scrum Management in Web Development projects, a case study at Mirum Agency Kacper Nowosielski Linda Puukko Andreas Stenius PDF
 • Rum B327
 • Övervakare: Susanna Fabricius
 • Datum: 03.12.2018
Time Programme Tittel/Title Respondent Examiner Supervisor Poster
11:00 Företagsekonomi Utvecklingsmöjligheterna och intresset för vandringsleder i Västnyland Josefina Bäck Linn Hongell Susanna Fabricius PDF
11.30 Företagsekonomi Undersökning kring hållbart resande bland vuxna finländare Heidi Sjöberg Linn Hongell Susanna Fabricius PDF
 • Rum B327
 • Övervakare: Susanna Fabricius
 • Datum: 04.12.2018
Time Programme Tittel/Title Respondent Examiner Supervisor Poster
11:15 International Business Perception of trust when purchasing  products and services online Sophie Bannatyne Linn Hongell Susanna Fabricius PDF
 • Rum B328
 • Övervakare: Andreas Stenius
 • Datum: 07.12.2018
Time Programme Tittel/Title Respondent Examiner Supervisor Poster
9:00 Företagsekonomi Kryptovalutor i jämförelse med traditionella valutor Som ett institutionell investeringsinstrument Sebastian Nyman Linda Puukko Andreas Stenius PDF
9:30 International Business The Changes in Terrorism Financing Regulations within the Financial Industry Nguyen Vi Minna Stenius Andreas Stenius PDF
10:00 International Business Chinese currency appreciation & depreciation: Effects of exchange rate changes on trade balance with European Union Huong Tran Thi Linda Puukko Andreas Stenius  
 •   Rum E380
 • Övervakare: Christel Willför
 • Datum: 10.12.2018
Time Programme Tittel/Title Respondent Examiner Supervisor Poster
8:30 Företagsekonomi En litteraturstudie på hur intern marknadsföring kan påverka de anställdas motivation i ett företag Emma Björn Andreas Stenius Christel Willför PDF
 • Rum B327
 • Övervakare: Susanna Fabricius
 • Datum: 10.12.2018
Time Programme Tittel/Title Respondent Examiner Supervisor Poster
11:00 International Business Negative impacts of tourism in destination & extincting tourist attractions Saara Taiminen Christa Tigerstedt Susanna Fabricius PDF
11:30 Företagsekonomi Rekryteringens inverkan på företagets marknadsföring. En kvalitativ undersökning Lisa Haltia Linn Hongell Susanna Fabricius PDF
 •  Rum B327
 • Övervakare: Niklas Eriksson
 • Datum: 10.12.2018
Time Programme Tittel/Title Respondent Examiner Supervisor Poster
12:30 Företagsekonomi En jämförelse av olika menytyper i webbutiker Jonas Jaukkuri Niklas Eriksson Mikael Forsström PDF
13:00 Företagsekonomi Produktlanseringsvloggar i kosmetik - En innehållsanalys Carlia-Bibiana Boucht Linn Hongell Niklas Eriksson PDF
13:30 Företagsekonomi Analys av Facebookinlägg: Två praktikfall inom evenemangsmarknadsföring Oskar von Bruun Linn Hongell Niklas Eriksson PDF
14:00 Företagsekonomi Lagerlösningar i detaljhandeln. En fallstudie av IKEAs lager Lotta Hietanen   Robert Henriksson PDF
 • Rum B326
 • Övervakare: Linda Puukko
 • Datum: 10.12.2018
Time Programme Tittel/Title Respondent Examiner Supervisor Poster
12:00 International Business The sale of goods act between business of private individuals Fanny Blomqvist Andreas Stenius Linda Puukko PDF
12:30 International Business Financial analysis of Nowegian Air Shuttle ASA Amanda Rintakoski Andreas Stenius Linda Puukko  
13:00 Företagsekonomi Bostadsaktiebolagens beskattning i Finland. Saneringars och aktieägargrundens påverkan på bolagens beskattningsbara resultat Jani Räisänen Andreas Stenius Linda Puukko  
 • Rum B327
 • Övervakare: Robert Henrksson
 • Datum: 12.12.2018
Tid Utbildning Tittel Respondent Granskare Handledare Poster
9:30 Företagsekonomi Inköp av alkoholprodukter inom restaurangbranschen Ghita Autero Linn Hongell Robert Henriksson PDF
 •   Rum F367
 • Övervakare: Jonny Karlsson
 • Datum: 12.12.2018
Tid Utbildning Tittel Respondent Granskare Handledare Poster
10:30 Informations- och medieteknik Utveckling av applikation för förstärkt verklighet i Unity - En jämförelse mellan verktygen Vuforia och ARcore Kalle Virkkala Andrej Scherbakov Jonny Karlsson PDF
11:00 Informationsteknik Insamling, bearbetning och presentation av användardata för en webbapplikation Niclas Boholm Andrej Scherbakov Jonny Karlsson PDF
11:30 Informations- och medieteknik För- och nackdelar med relationsdatabaser och noSQL Johan Ollas Andrej Scherbakov Jonny Karlsson  
 •  Rum D4104
 • Övervakare: Christa Tigerstedt
 • Datum: 17.12.2018
Time Programme Tittel/Title Respondent Examiner Supervisor Poster
10:00 Turism Hela världen som arbetsplats. En studie om arbetsmotivation bland reseledare  Patricia Grimm Susanna Fabricius Christa Tigerstedt PDF

Institutionen för energi- och materialteknologi

 

 • Datum:
 • Klassrum:
 • Övervakare:
Time Programme Title Respondent Opponent Examiner Supervisor Poster
               

 

 • Datum:
 • Klassrum:
 • Övervakare:
Time Programme Title Respondent Opponent Examiner Supervisor Poster
               
               
               
               
               

Institutionen för hälsa och välfärd och Institutionen för vård

 

 • Datum: 3.12.2018
 • Klassrum: B326
 • Övervakare: Annikki Arola
Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
10.15-11.00 Ergoterapi och Det sociala området Planritning av ett aktivitetsrum för långtidssjuka barn på sjukhus Katarina Stenberg och Jennifer Smeds Anna Herler och Heljä Anttila Ira Jeglinsky Annikki Arola  
11.15-12.00 Sjukskötare Färgglada arbetskläder inom barnsjukvård. Figurens och färgens betydelse på arbetskläder Silja Virtanen Katarina Stenberg Ira Jeglinsky Annikki Arola  
12.15-13.00 Ergoterapi PAGS lekbedömning i daghemsmiljö Anna Herler och Heljä Anttila Jennifer Smeds och Silja Virtanen Marina Arell-Sundberg Heidi Peri  PDF

 

 • Datum: 3.12.2018
 • Klassrum: B518
 • Övervakare: Arla Cederberg
Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
9.15-10.00 Det sociala området Lågtröskelservice för småbarnsfamiljer som stöd till föräldraskapet. En informationsbroschyr för daghemspersonal Ida-Cecilia Strandberg och Maria Nyqvist Melanie Karring och Janelle Byggmästar Åsa Rosengren Arla Cederberg  PDF
10.15-11.00 Det sociala området Bemötande av barn i sorg Melanie Karring Ida-Cecilia Strandberg Arla Cederberg Åsa Rosengren  PDF
11.15-12.00 Det sociala området En utredning av klienters stöd- och hjälpbehov på Rådgivning Ne-Rå. En kvalitativ studie Sara Tahvanainen och Sanna Väisänen Maria Nyqvist och Alexandra Wetzer Åsa Rosengren Arla Cederberg  
12.15-13.00 Det sociala området Att stöda familjer i skilsmässa genom att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer - En litteraturstudie Janelle Byggmästar och Sara Arvola Sanna Väisänen och Larisza Öhman Arla Cederberg Åsa Rosengren  PDF
13.15-14.00 Det sociala området Utveckling av Raseborgs stadshandlingsplan för förebyggande av våld i närrelationer. En kvalitativ komparaitv innehållsanalys Alexandra Wetzer Sara Arvola Åsa Rosengren Arla Cederberg  
14.15-15.00 Det sociala området Praktikanters uppfattning om Ne-Rå som lärandemiljö. En enkästudier Lariza Öhman och Annika Ahlroth Sara Tahvanainen och Karin Evars Åsa Rosengren Arla Cederberg  
15.15-16.00 Det sociala området Stöd som kan hjälpa barn i familjer där alkoholmissbruk förekommer Karin Evars Annika Ahlroth Arla Cederberg Åsa Rosenqvist  

 

 • Datum: 3.12.2018
 • Klassrum: B320
 • Övervakare:
Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
08:15-9:00 Sjukskötare

Arcadas vårdstudenters attityder till hemvården

Sofia Syrjänen Sofia Johansson och Linda Sandberg Daniela Karbin Anu Grönlund  
09:15-10:00 Hälsovårdare Ett infopaket om vaccin och vaccinering för vårdpersonal Mathilda Holmberg och Emelie Johansson Sofia Syrjänen Jari Savolainen Petra Ekman  
10:15-11:00 Sjukskötare Vårdstudenters attityder till influencavaccin Sofia Johansson och Linda Sandberg Mathilda Holmberg och Emelie Johansson Jari Savolainen Petra Ekman  
11:15-12:00 Förstavårdare Bemötande av anhöriga inom prehospital akutvård Patrice Lindroos & Jenny Sjöblom Linda Krogerus Jessica Silfver Eivor Wallinvirta  
12:15-13:00 Förstavårdare 24 timmars arbetspass eller tvåskiftspass - en jämförelse av arbetspassens längd inom prehospital akutvård Marko Eklund Patrice Lindroos & Jenny Sjöblom Heikki Paakkonen Eivor Wallinvirta  
13:15-14.00 Sjukskötare Vägen från kall till profession - en idéhistorisk litteraturstudie om hur sjukskötarens yrkesidentitet utvecklas i Finland Linda Krogerus Marko Eklund Annika Skogster Gun-Britt Lejonqvist  
 • Date: 3.12.2018
 • Classroom: A510
 • Supervisor: Pamela Gray / Pauleen Mannevaara
Time Programme Title Respondent Opponent Reviewer Supervisor Poster
09:15-10:00 Nursing Legitimacy of grief: Fathers´ experience of suffering after pregnancy loss in cultural context Donald Eboru Michelle Laguinday and Carl Pabillo Maria Forss Pamela Gray  PDF
10:15-11:00 Nursing Nursing intervetions in depression management Michelle Laguinday and Carl Pabillo Donald Eboru Pauleen Mannevaara Pamela Gray  
11:15-12:00 Nursing Implementation of evidence based care in mental health nursing; barriers and strategies Asmita Karki Thu Dinh Pauleen Mannevaara Pamela Gray  PDF
13:00-13:45 Nursing Internet as a source for childhood immunization information and misinformation. Vaccine hesitancy from a nursing perspective Thu Dinh Asmita Karki Pauleen Mannevaara Pamela Gray  

 

 • Date: 3.12.2018
 • Classroom: A511
 • Supervisor: Emilia Kielo / Maria Appelroth
Time Programme Title Respondent Opponent Reviewer Supervisor Poster
09:15-10:00 Nursing Chronic wound assessment and documantation - checklist literature review Nimo Ahmed Emile Nankobe Pamela Gray Emilia Kielo  
10:15-11:00 Nursing Psychological callenges od cancer in adolescents and young adults aged 18 - 24 years Serah Teku Nimo Ahmed Maria Appelroth Pamela Gray  
11:15-12:00 Nursing Assessing the effectivness of prostate cancer care and control and the role of nursing intervention in cancer radiotherapy. Case of Sub-Saharan Africa Emile Nankobe Serah Teku Maria Appelroth Pamela Gray  
13:00-13:45 Nursing Aging and Nutrition: Nutrition of cardiovascular elderly patient Mercy Sang Linda Nabum Emilia Kielo Pamela Gray  
14:00-14:45 Nursing Nursing contribution to smoking cessation Linda Nabum Mercy Sang Maria Appelroth Pamela Gray  

 

 • Datum: 3.12.2018
 • Klassrum: B516
 • Övervakare: Topi Taskinen
Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
12.00-12.45 Idrott och hälsopromotion Vattensäkerhet coh livrättning för årskurserna 7-9 Jon Klaile Christoffer Mellin Topi Taskinen Carina Kiukas  

 

 • Datum: 4.12.2018
 • Klassrum: B515
 • Övervakare: Topi Taskinen
Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
9.00-9.45 Idrott och hälsopromotion Kartläggning över arbetsvälbefinnande hos timanställda instruktörer vi Borgå stad Sara Smeds Malin Wilén Marko Vaappo Topi Taskinen  
10.00-10.45 Fysioterapi Handbok för träningsprogrammet Otago - I samarbete med Folkhälsans projekt Rickard Byggmästar Rickard Nylund Thomas Hellstén Göta Kukkonen  
11.00-11.45 Idrott och hälsopromotion Färdighetsträning och inlärning av färdighet hos 10-14 åriga ishockeyspelare Christian Buchert och Thomas Jalas Torbjörn Backman Topi Taskinen Marko Vaappo  
12.00-12.45 Fysioterapi Rörlighetsträningens betydelse i ett skadeförebyggande syfte hos 10-20 åriga fotbollsspelare - En rörlighetsguide för Ekenäs idrottsförenings juniortränare Jenny Sundblom och Johanna Hilli Sarah Peltonen Joachim Ring Thomas Hellstén  
13.00-13.45 Fysioterapi Förebyggande av överbelastningsskador i axeln inom handboll Sarah Peltonen Jenny Sundblom och Johanna Hilli Thomas Hellstén Joachim Ring  
14.00-14.45 Fysioterapi Riskfaktorer för hamstringsbristningar inom sprinterlöpning samt förebyggande av dessa Rickard Nylund   Joachim Ring Thomas Hellstén  

 

 • Datum: 5.12.2018
 • Klassrum: B516
 • Övervakare:
Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
10.00-10.45 Idrott och hälsopromotion Itsenäisen fyysisen aktiivisuuden integroiminen 3-6 luokkalaisten aineopetukseen Vivian Seunavaara Anna Niemelä Katri Ruutu Carina Kiukas  

Institutionen för kultur och media

 

 • Date: 12.12.2018
 • Classroom: A311
 • Supervisor: Owen Kelly
Time Programme Title Respondent Reviewer Supervisor Poster
10.00 Media Management Print in the igdital age: Monocle & Image Riina Nyberg Tomas Träskman Owen Kelly

 

 • Date: 12.12.2018
 • Classroom: A312
 • Supervisor: Nathalie Hyde-Clarke
Time Programme Title Respondent Reviewer Supervisor Poster
13.00 Media Management Managing Public Political Opinion on Facebook: Political Discussion and the Somali Experience Mahdi Mohamed Tiina Räisä Nathalie Hyde-Clarke  

 

 • Datum: 12.12.2018
 • Klassrum: B325
 • Övervakare: Tomas Träskman
Tid Utbildning Titel Respondent Granskare Handledare Poster
13.00 Kulturproducentskap Sexuella trakasserier på evenemang. Ur evenemangsproducenternas perspektiv Jahkob Tjäder Richard Silin Tomas Träskman PDF

 

 • Datum: 13.12.2018
 • Klassrum: A309
 • Övervakare: Kauko Lindfors
   
Tid Utbildning Titel Respondent Granskare Handledare Poster
11.15 Mediekultur Tystnad som ljudeffekt Henrik Storsjö Jan Nåls Kauko Lindfors  

 

 • Datum: 13.12.2018
 • Klassrum: A312
 • Övervakare: Jan Nåls
   
Tid Utbildning Titel Respondent Granskare Handledare Poster
13.00 Kulturproducentskap Fiktiva karaktärens inre liv och autonomi. En analys av karaktären Kurtz ur romanen Mörkrets hjärta och dess adaption för Sveriges Radio Sebastian Hornborg Tomas Träskman Jan Nåls  

Senast uppdaterad

12.12.2018