Thesis Forum Presentationer

Thesis Forum är det offentliga tillfället där studenter presenterar sina examensarbeten. Läs mer om Thesis Forum i avsnittet om examensarbetet.

Thesis Forum tidtabellen för läsåret 2017/2018

 • Period 1

  21 - 23.8.2017
  18 - 20.9.2017

 • Period 2

  23 - 25.10.2017
  13 - 15.11.2017
  4-5.12 & 7 - 8.12.2017

 • Period 3

  22 - 24.1.2018
  12 - 14.2.2018

 • Period 4

  19 - 21.3.2018
  16 - 18.4.2018
  14 - 18.5.2018 (1 vecka)

Institutionen för Ekonomi och affärsanalys

 • Room/Rum B328
 • Supervisor/Övervakare: Ann-Christine Sved
 • Date/Datum: 14.11.2017
Tid/Time Utbildning Titel/Title Respondent Granskare/ Examiner Handledare/Supervisor Poster
9:00 Företagsekonomi Skillnader i affärskulturen - Hur påverkas förhandlingar mellan Finland och Japan? Katja Luotonen Siv Relander Ann-Christine Sved PDF
 • Room/Rum B328
 • Supervisor/Övervakare: Susanna Fabricius
 • Date/Datum: 14.11.2017
Tid/Time Utbildning Titel/Title Respondent Granskare/ Examiner Handledare/Supervisor Poster
11:30 International Business Environmental sustainability in a luxury destination - case Monaco Kristina Bashkova Christa Tigerstedt Susanna Fabricius PDF
 • Room/Rum: B326
 • Supervisor/Övervakare: Mikael Forsström 
 • Date/Datum: 15.11.2017
Tid/Time Utbildning Titel/Title Respondent Granskare/ Examiner Handledare/Supervisor Poster
12:30 Företagsekonomi Locka följare på Facebook – Innehållsplan för företaget Autosilta / Jagro Oy Sonja Holmström Carl-Johan Rosenbröijer Mikael Forsström PDF
13:00 Företagsekonomi Glädja kunden! – en digital marknadsföringsplan för att glädja Suomen Tilaajavastuu Oy:s kunder Ella Koljonen Niklas Eriksson Mikael Forsström PDF
 • Room/Rum: E384
 • Supervisor/Övervakare: Mikael Forsström 
 • Date/Datum: 21.11.2017
Tid/Time Utbildning Titel/Title Respondent Granskare Handledare Poster
13.00 Företagsekonomi Från digitalt visitkort till en användarvänlig försäljningskanal - En utvärdering av företaget Daytons webbplats Jonathan Fagerström Christel Willför Mikael Forsström PDF
 • Room/Rum B328
 • Supervisor/Övervakare: Ann-Christine Sved
 • Date/Datum: 14.12.2017
Tid/Time Utbildning Titel/Title Respondent Granskare Handledare Poster
13.00 Företagsekonomi Transporter av ett sportlag ur ett logistiskt perspektiv Niklas Koroleff Siv Relander Ann-Christine Sved PDF
 • Room/Rum 
 • Supervisor/Övervakare: 
 • Date/Datum: Dec 2017
Tid/Time Utbildning Titel/Title Respondent Granskare/ Examiner Handledare/Supervisor Poster
  International Business The power of focus - a key to success in the business world Fiona Halpin   Christa Tigerstedt  

Institutionen för energi- och materialteknologi

 

 • Datum:
 • Klassrum:
 • Övervakare:
Time Programme Title Respondent Opponent Examiner Supervisor Poster
               

 

 • Datum: 
 • Klassrum:
 • Övervakare: 
Time Programme Title Respondent Opponent Examiner Supervisor Poster
               

 

 • Datum: 
 • Klassrum: 
 • Övervakare:
Time Programme Title Respondent Opponent Examiner Supervisor Poster
               

 

Institutionen för hälsa och välfärd

 

 • Datum: 13.11.2017
 • Klassrum: B320
 • Övervakare:
Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
11.15-12.00 Sjukskötare Meningsfull vardag för äldre Emelie Pietikäinen Wilhelm Lindevall Annika Skogster Gun-Britt Lejonqvist  
12.15-13.00 Förstavård Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoitajien ammattitaitoa ylläpitävä koulutus Wilhelm Lindevall Emelie Pietikäinen Patrik Nyström Eivor Wallinvirta  PDF

 

 • Datum: 13.11.2017
 • Klassrum: D4107-08
 • Övervakare:
Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
12.15-13.00 Det sociala området Erfarenhetsexpertis i referensstödgruppen Voimapiiri Mikaela Andersson och Wilma Eskola   Åsa Rosengren Arla Cederberg  
13.15-14.00 Det sociala området Förebyggande familjearbete i Raseborg. Erfarenheter ur ett brukar- och personalperspektiv Cecilia Sergéeff, Karolina Sjöberg och Charlotta Wirén   Åsa Rosengren Arla Cederberg  
14.15-15.00 Det sociala området Personalens erfarenheter av att använda robotkatten - Främjande av delaktighet Ida Jouppi   Heidi Peri Mia Forss  PDF
15.15-16.00 Det sociala området Robotdjurens påverkan på kommunikationsmönstren hos äldre med demens Ida Rautakoski   Heidi Peri Mia Forss  
16.15-17.00 Det sociala området Brottsdömda unga och stigmatisering. En litteraturstudie om fängelsedomens effekter på de ungas liv Juliana Stolt   Eivor Söderström Ingmar Sigfrids  
17.15-18.00 Det sociala området Delaktigheten för barn med funktionsnedsättning i skolan. En kvalitativ studie om elevers egna upplevelser Ida Lindström   Ingmar Sigfrids Eivor Söderström  

 

 • Datum: 13.11.2017
 • Klassrum: D4109
 • Övervakare:
Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
14.15-15.00 Ergoterapi Barns och ungas önskemål angående miljön i det egna patientrummet på sjukhus Denise Johansson och Ronja Väisänen Anna Jutila och Malin Nysand Annikki Arola Ira Jeglinsky  
15.15-16.00 Ergoterapi Professionellas bemötande av långtidssjuka barn. Projekt Lek, le och trivs Anna Jutila och Malin Nysand Denise JOhansson och Ronja Väisänne Annikki Arola Ira Jeglinsky  

 

 • Datum: 13.11.2017
 • Klassrum: D173
 • Övervakare:
Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
14.15-15.00 Idrott och hälsopromotion Marknadsföring av World Orienteering Day Amanda Mannonen Emelie Österman Riitta Vienola Marko Vaappo  

 

 • Date:
 • Classroom:
 • Supervisor:
Time Programme Title Respondent Opponent Reviewer Supervisor Poster
               
               
               

 

 

 

Institutionen för kultur och kommunikation
 

 • Datum:
 • Klassrum:
 • Övervakare:
Tid Utbildning Titel Respondent Granskare Handledare Poster
             

 

 • Datum: 
 • Klassrum: 
 • Övervakare: 
Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
               
               

Senast uppdaterad

22.11.2017