Thesis Forum Presentationer

Thesis Forum är det offentliga tillfället där studenter presenterar sina examensarbeten. Läs mer om Thesis Forum i avsnittet om examensarbetet.

Thesis Forum tidtabellen för läsåret 2018/2019

 • Period 1

  3 - 5.9.2018
  24 - 26.9.2018

 • Period 2

  22 - 24.10.2018
  12 - 14.11.2018
  3-5.12 & 7.12.2018

 • Period 3

  21 - 23.1.2019
  11 - 13.2.2019

 • Period 4

  18 - 20.3.2019
  15 - 17.4.2019
  13 - 17.5.2019

Institutionen för Ekonomi och affärsanalys 

 • Rum E384
 • Övervakare: Mikael Forsström
 • Datum: 06.11.2018
Time Programme Tittel/Title Respondent Examiner Supervisor Poster
13:30 International Business The impact of product photography on consumer attention and perception Hoai Phuong Do Linn Hongell Mikael Forsström  

 

Institutionen för energi- och materialteknologi

 

 • Datum: 3.5.2018
 • Klassrum: D398
 • Övervakare: Stewart Makkonen-Craig
Time Programme Title Respondent Opponent Examiner Supervisor Poster
12:15-12:45 Plastteknik Self-healing elastomers Linus Backman   Mirja Andersson Stewart Makkonen-Craig  

 

 • Datum: 8.5.2018
 • Klassrum: D398
 • Övervakare: Stewart Makkonen-Craig
Time Programme Title Respondent Opponent Examiner Supervisor Poster
12:15-12:45 Materials Processing Tecnology Recycling of HDPE from MSW waste to 3D printing filaments Kateryna Angatkina   Mirja Andersson Maiju Holm  
12:50-13:20 Plastics Technology Analysis of Open-Source Recycler Paul Nix   Stewart Makkonen-Craig Mirja Andersson  
13:25-13:55 Plastteknik Nanocellulose as a filler in PLA nanocomposites Fredric Mosley   Mirja Andersson

Stewart Makkonen-Craig

 

 
14:00-14:30 Plastteknik Thin-section polishing of polymers for microscopic analysis Oscar Tulander   Mirja Andersson Stewart Makkonen-Craig  
14:35-15:05 Plastteknik Thin-section microtomy of polymers for microscopic analysis Petrik Blåfield   Mirja Andersson Stewart Makkonen-Craig  

Institutionen för hälsa och välfärd och Institutionen för vård

 

 • Datum: 22.10.2018
 • Klassrum: B518
 • Övervakare:
Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
12:15-13:00 Det sociala området

Teknologianvändning på Helsingfors stads svenskspråkiga daghem

Pamela Eklöf, Hanne Lehtomäki och Maija Leino Sofie Sundström och Johanna Asplund Bettina Brantberg-Ahlfors Carina Kiukas  
13:15-14:00 Det sociala området En lärande och delaktighetsfrämjande daghemsmiljö för barn med autismspektrumtillstånd - En informationsbroschyr för daghemspersonal Sofie Sundström och Emma Nylund Maija Leino och Sofia Åberg Eivor Söderström Bettina Brantberg- Ahlfors  
14:15-15:00 Det sociala området Pekplattor inom småbarnspedagogiken. En kvalitativ studie om hur pekplattor används som ett pedagogigskt verktyg inom småbarnspedagogiken Janina Höglund och Linda Juslenius Ida Land och Emma Nylund Eivor Söderström Bettina Brantberg- Ahlfors  
15:15-16:00 Det sociala området Empatiskt bemötande inom småbarnspedagogiken. En kvalitativ studie från personalens synvinkel Ida Land Janina Höglund och Lina Juslenius Bettina Brantberg - Ahlfors Eivor Söderström  
16:15-17:00 Det sociala området Digitalt kunnande inom småbarnspedagogiken - Ur personalens synvinkel Johanna Asplund och Sofia Åberg Pamela Eklöf och Hanne Lehtomäki Bettina Brantberg- Ahlfors Carina Kiukas  

 

 • Datum: 22.10.2018
 • Klassrum: B522
 • Övervakare:
Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
11:15-12:00 Ergoterapi Ergoterapeuters tankar om bedömning av lek Catrine Flythström, Siri Kosonen och Annette Saaristo Ida Edberg och Ronja Friman Marina Arell-Sundberg Heidi Peri PDF
12:15-13:00 Ergoterapi Meningsfulls aktiviteter på Stjärnhemmet. Aktiviteter för unga vuxna med funktionsnedsättning Ida Edberg, Ronja Friman och Karolina Haanpää Catrine Flythström, Siri Kosonen och Annette Saaristo Tove Werner Marina Arell-Sundberg PDF
13:15-14:00 Det sociala området Klienternas erfarenheter av det förebyggande familjearbetet i Raseborg Sofia Hänninen, Jenny thors och Sophia Ignatius Jens Östbye och Karolina Haanpää Åsa Rosengren Arla Cederberg PDF
14:15-15:00 Det sociala området "Toivon pystyväni vielä joskus asumaan normaaliasunnossa" Servicebrukares upplevelser av verksamheten på Koivulas boendeservice för bostadslösa individer i Borgå Jens Östbye Sofia Hänninen, Jenny Thors och Sophia Ignatius Arla Cederberg Åsa Rosengren

 

 

 • Datum: 22.10.2018
 • Klassrum: B516
 • Övervakare:
Tid Utbildning Titel Respondent Opponent Granskare Handledare Poster
12:00-13:00 Idrott och hälsopromotion Fysisk aktivitet som hjälpmedel mot stress - En systematisk litteraturstudie Miranda Beck och Erica Mäki-Ullakko Maari Lehtoviita Marko Vaappo Topi Taskinen  
13:30-14:30 Fysioterapi Kartläggning av idrottsrelaterade skador inom Finlands Svenska Skidförbund Jennie Lindvall Rickard Byggmästare Thomas Hellsten Göta Kukkonen  

 

 • Date: 22.10.2018
 • Classroom: B320
 • Supervisor: Emilia Kielo

 

Time Programme Title Respondent Opponent Reviewer Supervisor Poster
09:15-10:00 Nursing The role of contraceptive awareness among adolescents in mitigating teenage pregnancies in Finland Akua Osei Sihoja Hamis Emilia Kielo Pamela Gray PDF
10:15-11:00 Nursing Emerging infections in the elderly: prevention and control challenges in elderly homes Sihoja Hamis Akua Osei Pamela Gray Emilia Kielo  

 

Institutionen för kultur och kommunikation
 

 • Datum: 9.5.2018
 • Klassrum: A312
 • Övervakare: Robert Nordström
Tid Utbildning Titel Respondent Granskare Handledare Poster
10.00 Mediekultur Protagonistens entrée och sortie, Lynne Ramsays visuella konventioner i huvudkaraktärens första och sista scener.    Sofia Ek Fred Nordström  Robert Nordström PDF

 

 • Datum: 15.5.2018 
 • Klassrum: A311
 • Övervakare: Nathalie Hyde-Clarke
Tid Utbildning Titel Respondent Granskare Handledare Poster
14.00 Kulturproducent Semiotics, Culture & ID: A semiotic approach to cultural symbolism in the short movie ID Viktor Sohlström Tomas Träskman Nathalie Hyde-Clarke  

 

 • Datum: 15.5.2018 
 • Klassrum: DIAK / 426
 • Övervakare: John Grönvall
Tid Utbildning Titel Respondent Granskare Handledare Poster
10.00 Media Management Building a nation brand image of Nepal based on cultural events and festivals  Sushil Gautam Maria Bäck John Grönvall  
11.00 Mediekultur Möjligheterna på SoundCloud - En inblick i digital musikdistribution Max Salomaa Kauko Lindfors John Grönvall  

 

 • Datum: 15.5.2018 
 • Klassrum: DIAK / 329
 • Övervakare: John Grönvall
Tid Utbildning Titel Respondent Granskare Handledare Poster
13.00 Film&TV Binaural ljudupptagning - Optimering av binaural mannequin-mikrofon Ludvig Nylund John  Grönvall Kauko Lindfors  
14.00 Mediekultur Priset kontra kvalité - En konstnärlig fallstudie på hur skillnader i pris på mikrofoner och fältmixrar påverkar ljudkvaliteten när man spelar in dialog för film  Johnny Aspelin John Grönvall Kauko Lindfors  
15.00 Film&TV Musikens påverkan i olika skeden av en kortfilmsproduktion - En studie i dramaturgi, rytm och känsla John Lönnfeldt Kauko Lindfors John Grönvall  

Senast uppdaterad

19.10.2018