Studieförmåner

Om du som examensstuderande väljer att inte bli medlem i Arcadas studerandekår - ASK har du möjlighet att erhålla rabattintyg för HRT, VR och Matkahuolto. Måltidsstödkortet som ger rätt till nedsatt pris på studentmåltider på studeranderestauranger finns att avhämtas i C3. Dock rekommenderar vi varmt att du skaffar studiekortet, eftersom det underlättar din studievardag.

Notera att du inte behöver någon av dessa intyg ifall du bestämmer dig för att skaffa studiekortet. Mer information om hur detta görs hittar du här. Bekanta dig även gärna med Arcadas studerandekår ASKs hemsidor.

HRT (Helsingforsregionens trafik)

Studerande som bedriver studier på heltid och som bor inom HRT-området är berättigade till rabattbiljetter (dock finns vissa undantag som beskrivs senare i texten). Notera dock att du som masterstuderande inte har rätt till HRTs studeranderabatt om du inte är medlem i studerandekåren. Detsamma gäller även dig som studerar till socionom inom ramen för de flexibla studierna. 

HRT-området omfattas av Helsingfors, Grankulla, Kyrslätt, Sibbo, Esbo, Vanda och Kervo. Rabattens storlek är femtio procent. 
Rabattgruppen registreras på ditt resekort på ett serviceställe och rätten till rabatten bör förnyas varje läsår.

Följande vilkor bör uppfyllas för att man ska vara berättigad till rabatten:

 • Studeranden är fast bosatt i HRT-området.
 • Studeranden studerar i Finland vid grundskola, gymnasium, folkhögskola, yrkesläroanstalt, yrkeshögskola, universitet eller högskola.
 • Studierna bedrivs på heltid dvs. sökande har i genomsnitt minst 25 timmar av undervisning i veckan eller närundervisningen vid flerformsstudier utgör minst 60 % av studierna.  
 • Studierna leder till yrke eller examen då de fortskrider normalt. 
 • Studierna pågår minst ett läsår. Läsårets längd ska vara minst 8 månader, till exempel september-maj.
 • Studeranden har fyllt 17 år.
 • Av studerande som fyllt 30 år förutsätts dessutom positivt studiestödsbeslut eller rehabiliteringsstödsbeslut från FPA eller Ålands landskapsstyrelse (som studiestöd godkänns studiepenning och/eller statsgaranterat studielån).

Rabatt beviljas inte:

 • Studierna bedrivs på heltid men sökande har i genomsnitt mindre än 25 timmar av undervisning i veckan eller närundervisningen vid flerformsstudier utgör mindre än 60 % av studiernaDet här betyder att endast Arcadas masterstudernade som är medlemmar i ASK är berättigade till HRTs studeranderabatt. Detsamma gäller även dem som studerar till socionom inom ramen för de flexibla studierna. 
 • Studerande som fyllt 30 år och som får endast bostadstillägg eller får annat stöd än studiestöd eller rehabiliteringsstödsbeslut från FPA eller Ålands landskapsstyrelse (exempel på stödformer som inte berättigar till rabatt: alterneringsersättning, utbildningsstöd eller -dagpenning, stöd för arbetskraftsutbildning eller vuxenutbildningsstöd beviljat av Utbildningsfonden).

Mer information om HRTs studeranderabatter hittar du här.

VR 

Som studerande får du rabatt på tågbiljetter om du har VRs tillfälliga intyg (giltigt i tre månader). Notera att du som masterstuderande inte har rätt till VRs studeranderabatt om du inte är medlem i studerandekåren. Detsamma gäller även dig som studerar till socionom inom ramen för de flexibla studierna. 

För erhållande av studierabatt bör du uppfylla följande villkor:

 • Du studerar på heltid och utan lön vid ett universitet, högskola eller yrkeshögskola och har inte tillsvidareanställning eller arbetsförhållande som kan jämföras med tillsvidareanställning.
 • Du studerar för grundexamen vid läroanstalten i fråga och har inte avlagt högre högskoleexamen.
 • Studierna varar minst 8 månader utan avbrott
 • Läroanstalten står under offentligt överinseende
 • Du bedriver flerformsstudier där närundervisningen utgör minst 60 % av studierna. Det här betyder att endast Arcadas masterstuderande som är medlemmar i ASK är berättigade till VRs studeranderabatt. Detsamma gäller även dem som studerar till socionom inom ramen för de flexibla studierna. 

Vid biljettkontrollen på tåget ska man kunna uppvisa det tillfälliga intyget för studierabatt ifall man inte har ett giltigt studiekort. Mer information om VRs studierabatter hittar du här.

Matkahuolto:

Studerande får rabatt på bussresor (utanför HRT-området) med Matkahuoltos studentkort eller ett kort som beviljats av en studentorganisation och som försetts med Matkahuoltos logo. Notera att du som masterstuderande inte har rätt till Matkahuoltos studeranderabatt om du inte är medlem i studerandekåren. Detsamma gäller även dig som studerar till socionom inom ramen för de flexibla studierna. 

Studierabatt beviljas studerande

 • Som studerar i Finland eller finländska studerande som studerar utomlands och får studiestöd av Folkpensionsanstalten eller vuxenutbildningsstöd beviljat av Utbildningsfonden.
 • Som studerar på heltid.
 • Som studerar oavbrutet i 8 månader.
 • Som inte får dagpenning eller lön för sina studier.
 • Som inte har löneinkomst för en tjänst eller anställning eller företagarinkomst.

Studierabatt beviljas inte

 • Studerande som bedriver kvälls-, distans- eller flerformsstudier, om närundervisningen utgör mindre än 60 % av studierna. Det här betyder att endast Arcadas masterstuderande som är medlemmar i ASK är berättigade till Matkahuolto studeranderabatt.
 • Studerande som bedriver fortsatta studier vid högskola och studerande som har avlagt examen

Matkahuoltos studiekort kan skaffas på Matkahuoltos serviceställen och hos de ombud som säljer Matkahuoltos biljetter. För att få kortet behövs ett passfoto samt Matkahuoltos studentintyg, som kan skrivas ut eller hämtas på Matkahuoltos serviceställen. Efter att studentintyget har ifyllts ska det bestyrkas av läroanstaltens kansli (på Arcada sköts bestyrkningen av Studieärenden). Mer information om Matkahuoltos studierabatter hittar du här.

 

Senast uppdaterad

20.2.2019