Allmänna studier 20 ECTS
Allmänna studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-020 (7) Introduktion till högskolestudier 5 1
SP-1-116 (0) Inhemska språk 1 5 1
SP-1-086 (0) Engelska 5 2
SP-1-149 (1) Inhemska språk 2, finska 3 3
SP-1-150 (1) Inhemska språk 2, svenska 2 3
Ämnesstudier 150 ECTS
Människa i rörelse (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-2-046 (0) Anatomi, fysiologi och biomekanik 5 1
II-2-004 (0) Motoriska aktiviteter 1 5 1
II-2-182 (0) Kroppslighet och identitet 5 1
II-2-002 (0) Motorisk utveckling, kontroll och inlärning 5 1
II-1-003 (0) Motoriska aktiviteter 2 5 2
Pedagogik och instruktion (45)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-2-014 (0) Praktik 1 5 1
II-2-012 (0) Praktik 2 5 2
II-2-159 (0) Praktik 3 5 2
II-2-185 (0) Praktik 4 5 3
II-2-015 (0) Idrottsdidaktik och -pedagogik 1 5 1
II-2-016 (0) Idrottsdidaktik och -pedagogik 2 5 1
II-2-010 (0) Salsverksamhet 5 2
II-2-178 (0) Anpassade idrotts- och motionsaktiviteter 5 2
II-2-184 (0) Fördjupning av kärnkompetenser 5 3
Träning och hälsa (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-2-005 (0) Hälsoteorier och hälsofrämjande verksamhet 5 1
II-2-013 (0) Belastnings- och idrottsfysiologi 5 1
II-2-008 (0) Träningslära 5 2
II-2-006 (0) Testlära 5 2
HP-2-030 (0) Näringslära 5 2
Management (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-2-162 (0) Praktik 5 (Sports management / Hälsofrämjande ledarskap) 5 3
II-2-160 (0) Idrottens roll i samhället 5 1
AS-1-013 (0) Organisation och Ledarskap 5 2
II-3-023 (0) Sports Management 5 3
HP-2-047 (0) Hälsofrämjande ledarskap 5 3
Coaching (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-3-005 (0) Coachingtekniker 5 2
II-3-025 (0) Hälso- och idrottspsykologi 5 2
II-3-022 (0) Kommunikation 5 3
II-3-024 (0) Egenskapsträning 5 3
HP-3-010 (0) Modeller i hälsopromotion 5 3
Breddstudier 30 ECTS
Arbetslivsorienterade projekt eller praktik och innovation (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-3-001 (0) Habilitering för barn och ungdomar 15 4
GH-3-003 (0) Mental hälsa och krisarbete 15 4
GH-3-004 (4) Arbetslivsrelaterade projekt 15 4
Yrkespraktik breddstudier (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-3-030 (0) Fördjupad praktik 1 5 4
II-3-031 (0) Fördjupad praktik 2 5 4
Examensarbete 25 ECTS
Examensarbete och metodik (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-1-009 (3) Vetenskapsteori och metodik 10 3
II-4-068 (0) Examensarbete 15 3

Kurs och studieplanssökning