Allmänna studier 30 ECTS
Allmänna Studier (HAGEL) (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-008 (3) Lag och rätt (Juridik) 5 1
SP-1-079 (0) Professional English 5 1
SP-1-066 (0) SUOMEA SUOMENKIELISILLE 5 1
SP-1-002 (0) Swedish for Finnish Speaking Students 5 1
HA-1-013 (0) Knowledge theory 5 2
AS-1-012 (0) Organisation och ledarskap 5 2
Ämnesstudier 150 ECTS
Basics in gerontology (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
HA-2-001 (0) Introduction to Human Ageing 5 1
HA-2-004 (0) Social Aspects of Ageing 5 1
HA-2-002 (0) Biological Aspects of Ageing 5 1
HA-2-003 (0) Psychological Aspects of Ageing 5 1
Senior citizens in the society (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
HA-2-035 (0) Senior citizens in the society practical training 10 2
HA-2-005 (0) Living conditions and quality of life 5 1
HA-2-007 (0) Social service and Hälsovård 5 1
HA-2-008 (0) Activities with elderly 5 1
HA-2-031 (0) Social politik 5 1
Geriatrics, geriatric care and rehabiliation (40)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
HA-1-020 (0) Geriatric Care and Rehabilitation Practical Training 10 2
HA-1-011 (0) Geriatric Care 1 5 2
HA-1-012 (0) Geriatric Care 2 5 2
HA-1-014 (0) Geriatric Care 3 5 2
HA-1-015 (0) Geriatric Care 4 5 2
HA-2-033 (0) mental hälsa 1 5 2
HA-2-034 (0) mental hälsa 2 och mentala aspekter i arbetsteam 5 2
Gerontechnology (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
HA-2-037 (0) Gerontechnology practical training 5 3
HA-2-038 (0) Introduction to gerontechnology 5 3
HA-2-039 (0) Gerontechnology project work 5 3
IM-2-004 (0) Gerontechnology, Product Development 5 3
Care management in elderly care (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
HA-2-040 (0) Care Management Project Work 10 3
HA-2-041 (0) Management in the Provision of Elderly Care 5 3
Research studies (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
HA-2-042 (0) Research Studies 1 5 3
HA-2-043 (0) Research Studies 2 5 3
HA-3-006 (0) Thesis Project 10 3
HA-3-006 (0) Thesis Project 5 4
Breddstudier 30 ECTS
Rehabilitation (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
HA-3-007 (0) Rehabilitation (Practical Training) 5 4
YH-3-011 (0) Rehabilitation (Common studies) 5 3
YH-3-012 (0) Rehabilitation (Specific studies) 5 4
Leadership and Management (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
HA-3-008 (0) Leadership and Management (Practical Training) 5 4
YH-3-009 (0) Leadership and Management (Common studies) 5 3
YH-3-010 (0) Leadership and Management (Specific studies) 5 4
Extended Thesis Project (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
HA-3-009 (0) Extended Thesis Project 15 4

Kurs och studieplanssökning