Allmänna studier 25 ECTS
Allmänna Studier (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-2-032 (0) Orientering till studier i el-, it- och medieteknik 5 1
SP-1-049 (1) Professional English 5 1
SP-1-073 (1) Finska 5 1
SP-1-074 (0) Svenska 5 4
IT-1-010 (0) Projektledning 5 4
Ämnesstudier 135 ECTS
Gemensamma naturvetenskaper (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GT-2-001 (0) Elementär matematik 5 1
GT-2-002 (0) Differential- och integralkalkyl 5 2
GT-2-004 (0) Matematisk modellering och differentialekvationer 5 3
IT-1-005 (0) Diskret matematik 5 2
GT-2-007 (0) Fysik 1 (rörelsens, värmets och vätskors fysik) 5 1
GT-2-010 (0) Fysik 2 (vågor och modern fysik) 5 2
Elektrotekniska baskunskaper och elektronik (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EL-2-003 (0) Teoretisk elektroteknik 1 (DC) 5 1
EL-1-005 (0) Teoretisk elektroteknik 2 (AC) 5 1
MT-2-005 (0) Digital elektronik 5 1
MT-2-006 (0) Analog elektronik 5 2
Informations- och kommunikationsteknik (IKT) (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-2-033 (0) C-programmering 5 1
IT-2-022 (0) Fortsättningskurs i C (algoritmer och datastrukturer) 5 2
EL-3-017 (0) Mikrokontroller Laboration 5 2
EL-2-031 (0) DSP Laboration 5 2
Systemteknik (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EL-2-013 (0) Elmaskinlära 5 3
EL-3-008 (0) Driftsteknik 5 3
EL-2-030 (0) Omriktarteknologi 5 4
Elektronik (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EL-2-014 (0) Mät- och givarteknik 5 1
EL-3-009 (0) ELCAD 5 1
EL-2-032 (0) Analog elektroniklaboration 5 2
EL-2-029 (0) Digital elektroniklaboration 5 1
Mobila system (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EL-2-018 (0) Elektronisk signalbehandling 5 3
EL-2-024 (0) Mobila applikationer 5 4
EL-2-025 (0) RF-Teknik 5 2
EL-2-023 (0) Trådlösa nätverk 5 3
EL-2-033 (0) Modulationsteknik Laboration 5 3
EL-2-028 (0) Kretsanalys med Aplac 5 4
Breddstudier 30 ECTS
Entreprenörsskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-002 (0) Entreprenörskap 1 - Venture Management 5 4
AS-3-001 (0) Entreprenörskap 2 - Venture Creation 5 4
AS-3-003 (0) Entreprenörskap 3 - Venture Implementation 5 4
Informationsteknik (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-3-008 (0) Processprogrammering 5 4
IT-2-027 (0) Programvaruprojekt 5 4
IT-2-001 (0) Datorarkitektur och assembler 5 4
Business Administration (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IM-2-010 (1) LOGISTIK 5 3
IB-1-001 (0) Statistics 5 3
IB-2-004 (0) Marketing 5 3
Audio- och högtalarteknik (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MT-2-016 (0) Audioelektronik 5 3
MT-2-017 (0) Högtalarteknik 5 3
MT-2-007 (1) Audiomätteknik 5 3
Språk (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Främmande språk I 5 4
(0) Främmande språk II 5 4
(0) Främmande språk III 5 4
Examensarbete 20 ECTS
Examensarbete och metodik (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-4-002 (0) Forskningsmetodik 2 4
EL-2-026 (0) Metodik 3 4
(0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
(15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning