Ämnesstudier 45 ECTS
Tjänsteutveckling inom hälsa och välfärd (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
HY-2-005 (1) Förändringsarbete inom idrott, social- och hälsovård, hälsofrämjande 10 1
HF-2-018 (0) Hälsofrämjande i arbetslivet 10 1
NH-2-008 (0) Change Leadership 5 2
HF-3-001 (0) Valfri kurs 5 2
Hållbart ledarskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
HY-2-009 (0) Strategi, kvalitet och utvärdering 5 2
NH-2-003 (0) Future Healthcare Leadership 10 2
Examensarbete 45 ECTS
Forskning, utveckling och innovation (45)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
HY-2-013 (0) Forskningsmetodik 10 1
HY-2-014 (0) Forskningsseminarier 5 2
HF-2-006 (0) Masterarbete 30 3

Kurs och studieplanssökning