Grundstudier 10 ECTS
Introduktion till högskolestudier (4)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SJ-1-003 (0) Introduktion till högskolestudier 4 1
Arbetslivsfinska (3)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-184 (0) Muntliga kunskaper i finska 1 1
SP-1-185 (0) Skriftliga kunskaper i finska 1 1
Arbetslivsengelska (3)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-186 (0) Muntliga kunskaper i engelska 1 3
SP-1-187 (0) Skriftliga kunskaper i engelska 1 3
Ämnesstudier 155 ECTS
Utgångspunkter för klientarbete (6)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SJ-2-002 (0) Social-, hälsovårds- och kyrkosektorns etik och yrkesmässighet 4 1
SJ-2-003 (0) Social-, hälsovårds- och kyrkosektorns servicesystem och verksamhetsfält 2 1
Bemötande i vårdrelationen (6)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SJ-2-004 (0) Vårdrelation, klienternas mångfald och mångkulturalism 3 1
SJ-2-005 (0) Människans tillväxt och utveckling 3 1
Kliniskt vårdarbete 1 (8)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SJ-2-006 (0) Process och dokumentering inom beslutsfattande i vårdarbetet 2 1
SJ-2-007 (0) Anatomi och fysiologi I 2 1
SJ-2-008 (0) Infektionsbekämpning och aseptik 2 1
SJ-2-009 (0) Grundvård, stöd i dagliga grundläggande funktioner och ergonomi, simuleringar 2 1
Inkluderande växelverkan och handledning (9)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SJ-2-011 (0) Hjälpande växelverkan och handledning 4 1
SJ-2-012 (0) Funktionshinder 2 1
SJ-2-013 (0) Främjande av hälsa och välfärd 3 1
Kliniskt vårdarbete II (7)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SJ-2-014 (0) Anatomi och fysiologi II 2 1
SJ-2-015 (0) Metoder för rehabiliterande hälsofrämjande 2 1
SJ-2-016 (0) Observation och vård av de vitala funktionerna, simuleringar 3 1
Inkluderande och undersökande utvecklande (OSKE) (5)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SJ-2-019 (0) Redskap för utvecklingsarbete i yrkesområdet I 3 1
SJ-2-028 (0) Redskap för utvecklingsarbete i yrkesområdet II 2 2
Vård av vuxna (7)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SJ-2-020 (0) Evidensbaserad klinisk vård av vuxna 4 2
SJ-2-021 (0) Det kliniska vårdarbetets åtgärder, simuleringar 3 2
Vård av äldre/åldrande personer (4)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SJ-2-025 (0) Ålderdom 2 2
SJ-2-026 (0) Evidensbaserad klinisk vård av äldre/åldrande personer 2 2
Palliativ och andlig vård (5)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SJ-2-029 (0) Palliativ och andlig vård 5 2
Mental- och missbrukarvård (8)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SJ-2-031 (0) Mental hälsa och rusmedel 4 2
SJ-2-032 (0) Evidensbaserad klinisk vård och simulering i mental- och missbrukarvård 4 2
Vård av barn, unga och familjer (6)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SJ-2-039 (0) Hälsofrämjande hos barn, unga och familjer 2 3
SJ-2-040 (0) Evidensbaserad klinisk vård av barn och unga 2 3
SJ-2-041 (0) Åtgärder inom klinisk vård av barn och unga, simuleringar 2 3
Utveckling av expertis inom vårdarbetet (5)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SJ-2-046 (0) Ledarskap och företagande 3 3
SJ-2-047 (0) Social- och hälsoekonomi 2 3
Expertis inom vårdarbetet och etisk sensitivitet (9)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SJ-2-048 (0) Sjukskötarens expertis 3 3
SJ-2-049 (0) Klinisk expertis, simulering 4 3
SJ-2-050 (0) Kultursensitiv expertis 2 3
Läkemedelsbehandling och läkemedelsräkning (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SJ-2-017 (0) Säker läkemedelsbehandling och läkemedelsräkning 2 1
SJ-2-022 (0) Vuxnas läkemedelsbehandling och läkemedelsräkning 2 2
SJ-2-027 (0) Äldres/åldrande personers läkemedelsbehandling och läkemedelsräkning 2 2
SJ-2-033 (0) Läkemedelsbehandling och läkemedelsräkning i mental- och missbrukarvården 2 2
SJ-2-042 (0) Barns och ungas läkemedelsbehandling och läkemedelsräkning 1 3
SJ-2-043 (0) Vaccinering och förebyggande av smittsamma sjukdomar 2 3
Praktik (60)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SJ-2-010 (0) Grundläggande praktik: vårdarbete 5 1
SJ-2-018 (0) Praktik: stöd och handledning av funktionsförmågan 6 1
SJ-2-023 (0) Klinisk praktik I: vård av vuxna 6 2
SJ-2-024 (0) Klinisk praktik II: vård av vuxna 6 2
SJ-2-030 (0) Klinisk praktik: vård av äldre/åldrande personer och hemsjukvård 6 2
SJ-2-034 (0) Praktik: främjande av mental hälsa och missbrukarvård 8 2
SJ-2-044 (0) Klinisk praktik: vård av barn, unga och familjer 8 3
SJ-2-045 (0) Praktik: hälsofrämjande hos personer i behov av särskilt stöd 6 3
SJ-2-051 (0) Praktik: expertis inom vårdarbetet 8 3
Breddstudier 30 ECTS
Valfria studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-3-005 (0) Fördjupad yrkespraktik 15 4
(0) Valfri on-line kurs 5 3
SJ-3-006 (0) Krävande vård: Poliklinisk vård, del I 5 4
SJ-3-003 (0) Krävande vård: Poliklinisk vård, del II 10 4
Examensarbete 15 ECTS

Kurs och studieplanssökning