Allmänbildande studier 15 ECTS
Bildning i ett digitalt och hållbart nordiskt samhälle (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-029 (4) Teknologi och lärande 5 1
GH-1-021 (0) Teamarbete och innovation 5 2
AS-1-031 (3) Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 1
Professionsspecifika studier 135 ECTS
Professionellt bemötande i kliniskt vårdande - Grundläggande studier (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SJ-2-054 (0) Grundvård, Praktik 5 1
SJ-2-052 (0) Hälsofrämjande förhållningssätt i Norden 5 1
SJ-2-053 (0) Vårdandets grunder 10 1
SP-2-039 (0) Hoitoalan suomi 1 3 1
SP-2-041 (0) Svenska och kommunikation för vårdbranschen 1 2 1
Nordisk och internationell vårdvetenskap - Grundläggande studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SJ-2-056 (0) Praktik: Inre medicinsk vård 10 1
SJ-2-055 (0) Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv 10 1
Ledarskap och lärande inom vården - Avancerade studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SJ-2-070 (0) Praktik: Kirurgisk vård och lärande inom vården 15 2
SJ-2-057 (0) Kirurgisk vård 5 2
SJ-2-059 (0) Vårdpedagogik och poliklinisk vård 5 2
SJ-2-060 (0) eHälsa och digital handledning i vården 5 3
Vårdetik i kliniska kontexter / Caring Ethics in Clinical Contexts - Avancerade studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SJ-2-063 (0) Clinical Practice: Care in various ethical settings, Vård i olika etiska sammanhang 15 2
SJ-2-062 (0) Vård i olika etiska sammanhang 10 2
SP-2-033 (0) English Professional Communication 5 2
Hälsofrämjande vård och smarta lösningar i vården - Avancerade studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SJ-2-065 (0) Praktik: Hemvård 7 3
SJ-2-066 (0) Praktik: Psykiatrisk vård 7 3
SJ-2-064 (0) Hemvård och psykiatrisk vård 10 3
SP-2-040 (0) Hoitoalan suomi 2 2 3
SP-2-042 (0) Svenska och kommunikation för vårdbranschen 2 3 3
Utvecklingsstudier 30 ECTS
Sjukskötarens fördjupade kompetens i vårdandet (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SJ-3-010 (0) Praktik: Krävande vård 15 4
SJ-3-007 (0) Jourpoliklinisk- och intensivvård 5 4
SJ-3-008 (0) Krävande vård del 1 5 4
SJ-3-009 (0) Krävande vård del 2 5 4
Forskningsstudier 30 ECTS
Lärdomsprov och metodik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-143 (0) Vårdvetenskapens och metodikens grunder 5 1
GH-2-019 (0) Fördjupad metodik 5 3
GH-2-020 (0) Tillämpad metodik 5 3
GH-2-021 (0) Lärdomsprov 15 3

Kurs och studieplanssökning