Allmänbildande studier 15 ECTS
Bildning i ett digitalt och hållbart nordiskt samhälle (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-029 (5) Teknologi och lärande 5 1
GH-1-021 (0) Teamarbete och innovation 5 2
AS-1-031 (3) Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 1
Professionsspecifika studier 225 ECTS
Professionellt bemötande i kliniskt vårdande - Grundläggande studier (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SJ-2-054 (0) Grundvård, Praktik 5 1
SJ-2-052 (0) Hälsofrämjande förhållningssätt i Norden 5 1
SJ-2-053 (0) Vårdandets grunder 10 1
SP-2-029 (1) HV &BM Hoitoalan suomi 5 1
Nordisk och internationell vårdvetenskap - Grundläggande studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SJ-2-056 (0) Inre medicinsk vård, Praktik 10 1
SJ-2-055 (0) Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett inremedicinskt perspektiv 10 1
Ledarskap och beslutsfattande i vården - Avancerade studier (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SJ-2-058 (0) Kirurgisk vård / Periooperativ vård, Praktik 10 2
SJ-2-057 (0) Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv 5 2
Lärande och handledning inom vårdandet - Avancerade studier (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SJ-2-061 (0) Handledning i vården, Praktik 5 2
SJ-2-059 (0) Vårdpedagogik i ett polikliniskt kontext 5 2
SJ-2-060 (0) eHälsa och digital handledning i vården 5 4
Caring Ethics in Sexual and Reproductive Care / Vårdandets etik i sexual och reproduktiv vård - Avancerade studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
BM-2-006 (0) Care in Various Ethical Settings, Vård i olika etiska sammanhang, Clinical Practice 7 2
BM-2-007 (0) Care in ethical settings, sexual and gynecological care, Clinical practice 7 2
SJ-2-062 (0) Vård av sårbara patienter i utsatta livssituationer 10 2
SP-2-033 (1) English Professional Communication BMHV 5 2
Hälsofrämjande vård och smarta lösningar i vården - Avancerade studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SJ-2-065 (0) Praktik: Hemvård 7 3
SJ-2-066 (0) Praktik: Psykiatrisk vård 7 3
SJ-2-064 (0) Hemvård och psykiatrisk vård 10 3
SP-2-034 (0) Svenska och kommunikation för vårdbranschen 5 3
Familjecentrerad barnmorskekunskap inom reproduktiv och perinatalhälsa - Avancerade studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
BM-2-008 (0) Praktik: Mödrahälsovård 7 3
BM-2-009 (0) Praktik: Postpartum vård 7 3
VA-3-071 (0) Graviditet och hälsa 5 3
VA-3-080 (0) Postpartum- och familjecentrerad vård 5 3
BM-2-005 (0) Prenatalvård 5 3
Barnmorskekunskap under regelbunden förlossning - Avancerade studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
BM-2-010 (0) Praktik: Förlossningsvård 1 15 4
VA-2-083 (0) Regelbunden förlossningsvård 5 4
Barnmorskekunskap under avvikande graviditet och förlossning - Avancerade studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
BM-2-012 (0) Praktik: Förlossningsvård 2 7 5
BM-2-013 (0) Praktik: Prenatalvård 7 5
BM-2-011 (0) Oregelbunden förlossningsvård 5 4
Utveckling och ledarskap inom barnmorskeprofessionen - Avancerade studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
BM-2-015 (0) Praktik: Sexual och reproduktiv vård 10 5
BM-2-016 (0) Barnmorskekunskap inom sexual och reproduktiv vård 5 4
VA-3-063 (0) Utvecklingsarbete för barnmorskor 5 5
Forskningsstudier 30 ECTS
Lärdomsprov och metodik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-143 (0) Vårdvetenskapens och metodikens grunder 5 1
GH-2-019 (0) Fördjupad metodik 5 4
GH-2-020 (0) Tillämpad metodik 5 4
GH-2-021 (0) Lärdomsprov 15 4

Kurs och studieplanssökning