Allmänna studier 30 ECTS
Allmänna studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-020 (5) Introduktion till högskolestudier 5 1
GH-1-011 (0) Samhälle och lagstiftning 5 1
GH-1-012 (0) Ledarskap och tjänstedesign 5 2
SP-1-075 (2) Engelska 5 2
Inhemska språk (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-147 (0) Inhemska språk 1, finska 2 1
SP-1-148 (0) Inhemska språk 1, svenska 3 1
SP-1-149 (1) Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för FT 3 3
SP-1-150 (1) Inhemska språk 2, svenska för FT 2 3
Grundstudier 30 ECTS
Hälsa och rörelse (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IF-2-001 (0) Anatomi, fysiologi och biomekanik 5 1
IF-2-003 (0) Människan i rörelse 10 1
IF-2-002 (0) Rörelseapparatens anatomi 5 1
IF-2-004 (0) Hälsofrämjande, idrott och motion 10 1
Ämnesstudier 90 ECTS
Klinisk fysioterapi (40)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-2-065 (0) Yrkespraktik 1 - Klinisk fysioterapi 10 2
GH-2-002 (0) Medicinska ämnen I 5 1
GH-2-003 (0) Medicinska ämnen II 5 2
FT-2-062 (0) Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk fysioterapi 5 2
FT-2-063 (0) Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystem 5 2
FT-2-064 (0) Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorgan 10 2
Hälsofrämjande fysioterapi (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-2-067 (0) Yrkespraktik 2 - Hälsofrämjande fysioterapi 10 3
FT-2-006 (0) Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I 5 1
FT-2-056 (0) Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II 5 2
FT-2-066 (0) Tillämpad fysioterapeutisk bedömning 5 3
Rehabiliterande fysioterapi (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-2-069 (0) Yrkespraktik 3 - Rehabiliterande fysioterapi, Neurologi 10 3
FT-2-068 (0) Rehabilitering 5 1
FT-2-058 (0) Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 5 2
FT-2-060 (0) Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 2 5 3
Breddstudier 30 ECTS
Arbetslivsorienterade projekt eller praktik och innovation (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-3-003 (0) Fördjupad Yrkespraktik 15 4
YH-3-042 (0) Making Sense of Leadership 15 0
GH-3-001 (0) Habilitering för barn och ungdomar och universal design 15 4
YH-4-030 (0) Universal Design 10 0
GH-3-004 (3) Arbetslivsrelaterade projekt 15 4
Examensarbete 30 ECTS
Examensarbete och metodik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-2-037 (0) Kunskapsutveckling inom fysioterapi 5 2
GH-1-018 (0) Metodikens grunder 5 3
GH-1-019 (0) Fördjupad metodik 5 3
GH-2-015 (0) Examensarbete: Idéfas 5 3
FT-2-072 (0) Examensarbete: Planfas 5 3
FT-2-073 (0) Examensarbete: Dokumentation och presentation 5 3

Kurs och studieplanssökning