Allmänna studier 20 ECTS
Gemensamma allmänna studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-020 (0) Introduktion till högskolestudier 5 1
SP-1-102 (0) Inhemska språk 1 5 1
SP-1-075 (3) Engelska 5 1
SP-1-155 (0) Inhemska språk 2, finska 3 3
SP-1-156 (0) Inhemska språk 2, svenska 2 3
Ämnesstudier 165 ECTS
Vårdvetenskap (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-002 (0) Patientsäkerhet och evidensbaserat vårdande 5 1
VA-1-016 (1) Vårdandets idéhistoria, etik och kliniska tillämpning 5 3
Hälso- och sjukvårdens grunder och dess stödkunskaper (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-039 (0) Hälsovård 5 1
AV-2-004 (0) Klinisk vård I 5 1
AV-2-040 (0) Klinisk vård II 5 1
Anatomi och fysiologi (5)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-2-011 (0) Anatomi, fysiologi och patologi 5 1
Medicinska ämnen (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-2-002 (0) Medicinska ämen I 5 1
GH-2-003 (0) Medicinska ämnen II 5 2
Yrkespraktik klinisk vård (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-049 (0) Yrkespraktik - Klinisk vård I och II 15 1
Akutvård på vårdnivå (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-051 (0) Akut insjuknad patients vård 15 2
AV-2-062 (0) Trauma 5 3
Prehospital akutvård (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-041 (0) Prehospitala akutvårdens stödfunktioner 5 2
AV-2-042 (0) Prehospitala akutvårdens teori och tillämpning 1 10 2
AV-2-043 (0) Prehospitala akutvårdens teori och tillämpning 2 5 2
Yrkespraktik anestesisjukvård (5)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-050 (0) Yrkespraktik - Anestesisjukvård 5 2
Yrkespraktik akutvård på grundnivå (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-046 (0) Yrkespraktik - akutvård på grundnivå 10 2
Medicinsk räddningstjänst (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-013 (0) Organisation och Ledarskap 5 2
AV-2-063 (0) Myndigheter och ledarskap inom akutvården 5 4
Specialteman inom sjuk- och mentalvård (5)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-059 (0) Specialteman inom sjuk- och mentalvård 5 3
Yrkespraktik akutvård på vårdnivå (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-064 (0) Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I 10 3
AV-2-065 (0) Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II 10 4
Pedagogik och handledning inom akutvården (5)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-069 (0) Pedagogik och handledning inom akutvården 5 4
Yrkespraktik barn och psykiatrisk avdelning (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-066 (0) Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning 15 3
Breddstudier 30 ECTS
Arbetslivsorienterade projekt eller praktik och innovation (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-3-001 (0) Habilitering för barn och ungdomar 15 4
GH-3-003 (0) Mental hälsa och krisarbete 15 4
FB-3-004 (0) Mottagningsarbete vid hälsocentraler 15 4
FB-3-002 (0) Hygienskötarutbildning 15 4
YH-3-035 (0) Krävande vård i akuta situationer 15 4
YH-3-015 (0) Arbetslivsrelaterade projekt 5 4
Yrkespraktik intensiv eller poliklinisk vård (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-061 (1) Yrkespraktik - Intensiv eller poliklinisk vård 10 4
Examensarbete 25 ECTS
Examensarbete och metodik (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-1-009 (0) Vetenskapsteori och metodik 10 3
FV-2-003 (0) Examensarbete: idéfas 5 3
FV-2-004 (0) Examensarbete: planfas 5 4
FV-2-005 (0) Examensarbete: dokumentation och presentation 5 4

Kurs och studieplanssökning