Grundstudier 69 ECTS
Beteendevetenskapliga, pedagogiska och organisationsteoretiska kunskaper (6)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-1-008 (0) Pedagogik 1 1
AV-1-001 (0) Tillämpad psykologi 1 2
AV-1-002 (0) Vårdpedagogik 1 4
VA-1-001 (0) Administration 1 4
Grundläggande medicinska kunskaper (8)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-1-009 (0) Inremedicin och klinisk fysiologi 2 1
AV-1-010 (0) Kirurgi 1 1
AV-1-011 (0) Patologi 1 1
VA-1-006 (0) Farmakologi 1 1
AV-1-003 (0) Anestesiologi och anestesivårdens metoder 1 2
Naturvetenskapliga kunskaper (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-1-012 (0) Läkemedelsbehandling och toxikologi 1 1
GH-2-001 (0) Anatomi och fysiologi 6 1
AV-2-001 (0) Tillämpad kemi 1 1
AV-1-016 (0) Mikrobiologi och sjukhushygien 1 1
AV-1-004 (1) Neuroanatomi och fysiologi 1 3
Språk (4)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-1-013 (0) Finska 1 1
SP-1-030 (0) Engelska 1 1
SP-1-042 (0) SVENSKA 1 1
Vårdlärans grunder (9)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-032 (0) Inremedicinsk och kirurgisk vårdlära 3 1
AV-2-033 (0) Klinisk vårdlära och andlig vård 3 1
AV-2-002 (0) Förstahjälpen 0 1
AV-1-005 (0) Hemsjukvård och hvc-mottagning 1 2
VA-1-005 (0) Transkulturell vård 0 4
Vårdvetenskap (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-034 (0) Grundkurs i vårdvetenskap (ÅA 0004.1) 6 1
AV-1-006 (0) Den kliniska vårdvetenskapens grunder (ÅA 0004.9) 3 2
AV-1-007 (0) Vårdetik (ÅA 005.3) 1 2
Yrkespraktik (18)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-049 (0) Yrkespraktik - Klinisk vård och inremedicinsk- och kirurgisk vård 15 1
(0) Yrkespraktik - Hemsjukvård och hvc-mottagning 3 2
Yrkesstudier 129 ECTS
Akutvård på grundnivå (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-039 (0) Akutvårdens historia 1 1
AV-2-006 (0) Akut utrustning 1 2
AV-2-007 (0) Säkerhet i vårdarbetet 1 2
AV-2-009 (0) Telematik 1 2
AV-2-010 (0) Vårdproritering och vårdplanering 1 2
AV-2-008 (0) Basic Life Support (BLS) och Basic Trauma Life Support (BTLS) 4 2
Akutvård på vårdnivå (23)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-011 (0) Akuta hjärt- och kärlsjukdomar (ACLS) 7 2
AV-2-012 (0) Akut insjuknande 6 2
AV-2-013 (0) Klinisk farmakologi 1 2
AV-2-014 (0) ATLS - Advanced Trauma Life Support 7 3
Forskningsmetodik (9)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-4-002 (1) Datateknik och informationssökning 2 1
AV-2-015 (0) Statistik 1 2
AV-2-017 (0) Vårdforskning I (ÅA 0004.4) 3 2
AV-2-016 (0) Vetenskapligt skrivande 0 3
AV-2-018 (0) Vårdforskning II 1 4
Medicinsk räddningstjänst (4)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-019 (0) Alternativ transport, katastrofberedskap, undantagstillstånd, flerpatientsituationer 1 3
AV-2-020 (0) Militärt verksamhetsområde 1 3
AV-2-021 (0) Polisens verksamhetsområde 1 3
Poliklinsk sjukvård och intensivvård (3)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-022 (0) Metoder inom poliklinisk sjukvård 1 3
AV-2-023 (0) Metoder inom intensivvård 2 3
Specialteman inom akutvård (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-024 (0) Barnpatienten 2 3
AV-2-025 (0) Den geriatriska patienten 1 3
AV-2-026 (0) Den psykiatriska patienten 2 3
AV-2-027 (0) Drog- och alkoholmissbruk 1 3
AV-2-028 (0) Graviditet, förlossning, kvinnosjukdomar 1 3
AV-2-029 (0) Introduktion till det mentala området och krishantering 1 3
Testning av akutvård på grund- och vårdnivå (3)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-030 (0) Testning av akutvård på grundnivå 1 2
AV-2-031 (0) Testning av akutvård på vårdnivå 1 4
Yrkespraktik (63)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-046 (0) Yrkespraktik - akutvård på grundnivå 10 2
AV-2-050 (0) Yrkespraktik - Anestesisjukvård 1 2
AV-2-047 (0) Yrkespraktik - akutvård på vårdnivå 10 3
AV-2-056 (0) Yrkespraktik - det akuta barnet 6 3
AV-2-054 (0) Yrkespraktik - intensivvård 7 3
AV-2-052 (0) Yrkespraktik - Militärläger 3 3
AV-2-053 (0) Yrkespraktik - poliklinisk sjukvård 7 3
AV-2-055 (0) Yrkespraktik - psykiatrisk vård 7 4
AV-2-048 (0) Yrkespraktik - alternativ - akutvård på vårdnivå 9 4
Gemensamma yrkesstudier 12 ECTS
Social- och hälsovården i ett multiprofisionellt perspektiv (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Välbefinnande i samhället 7 1
GH-1-001 (0) Multiprofessionellt samarbete - en möjlighet 4 4
Valfria studier 15 ECTS
Valfria studier (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Valfria studier 15 4
Examensarbete 15 ECTS

Kurs och studieplanssökning