Allmänna studier 30 ECTS
Allmänna studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-084 (0) Finska 5 1
SP-1-085 (0) Svenska 5 1
GH-1-008 (0) Lag och rätt-Juridik 5 1
II-1-004 (0) Kunskapsteori YHS 5 2
SP-1-086 (0) Engelska 5 2
AS-1-013 (0) Organisation och Ledarskap 5 3
Ämnesstudier 130 ECTS
Människan i rörelse (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-2-001 (1) Anatomi, fysiologi och patologi - Rehab 4 1
II-1-005 (0) Praktisk anatomi 1 1
II-2-017 (0) Motoriska aktiviteter 1A 2 1
II-2-019 (0) Motoriska aktiviteter 1B 2 1
II-2-003 (0) Utveckling och pedagogiskpsykologi 5 1
II-2-002 (0) Motorisk inlärning och utveckling 5 1
II-1-003 (0) Motoriska aktiviteter del 2 5 1
Instruktion (45)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-2-159 (0) Praktik instruktion 3 10 3
II-2-015 (0) Idrottsdidaktik 5 1
II-2-016 (0) Idrottspedagogiska ledarskapsövningar 5 1
II-2-014 (0) Praktik instruktion 1 5 1
II-2-012 (0) Praktik instruktion 2 5 2
II-2-010 (0) Salsverksamhet 5 2
II-2-011 (0) Ledarskapsövningar inomhus och utomhus 5 2
II-2-153 (0) Bollspel och hälsofrämjande motion 5 3
Träning och hälsa (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-2-013 (0) Idrotts- och belastningsfysiologi 5 1
II-2-005 (0) Hälsoteorier och hälsopedagogiska ledarskapsövningar 5 2
II-2-008 (0) Träningslära 5 2
II-2-009 (0) Hälsofrämjande verksamhet 5 2
II-2-006 (0) Testlära 5 2
Management (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-2-162 (0) Praktik instruktion 4 (Sports management / Hälsofrämjande management) 5 3
II-2-160 (0) Idrottens roll i samhället 5 2
II-2-163 (0) Teorier inom sports management 5 3
HP-2-047 (0) Teorier inom hälsofrämjande management 5 3
Coaching (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-3-024 (0) Egenskapsträning 5 3
HP-3-010 (0) Modeller i hälsopromotion 5 3
II-3-022 (0) Kommunikation 5 3
II-3-025 (0) Hälso- och idrottspsykologi 5 3
II-3-005 (0) Coachingtekniker 5 2
Breddstudier 30 ECTS
Välbefinnande i arbete (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-3-001 (0) Stresshantering 5 2
YH-3-020 (0) Välbefinnande i arbete 10 4
Arbetslivsorienterade projekt (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-005 (0) Arbetslivsorienterade projekt 10 3
YH-3-024 (0) Arbetslivsorienterade projekt 10 4
Leadership and Management (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-018 (0) Leadership and Management 10 3
Hälsofrämjande arbete (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-019 (0) Hälsofrämjande arbete 10 3
Själens problem och resurser i vården (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-025 (0) Själens problem och resurser i vården 10 3
Rehabilitation (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-022 (0) Rehabilitation 10 4
Krävande vård i akuta situationer (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-023 (0) Krävande vård i akuta situationer 10 4
Krisarbete (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-021 (0) Krisarbete 10 4
Yrkespraktik breddstudier (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-3-030 (0) Fördjupad praktik 1 5 3
II-3-031 (0) Fördjupad praktik 2 5 4
Examensarbete 20 ECTS
Examensarbete (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-2-005 (2) Metodik 5 3
II-4-068 (0) Examensarbete 15 4

Kurs och studieplanssökning