Grundstudier 60 ECTS
Främmande språk (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-069 (0) ENGELSKA, Del 1 3 1
SP-2-001 (0) ENGELSKA, Del 2 4 1
SP-2-002 (0) TYSKA - GRUNDKURS del 1 3 2
SP-2-003 (1) TYSKA - GRUNDKURS del 2 4 3
Matematik (22)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GT-2-001 (0) Matematik 1 4 1
GT-2-002 (0) Matematik 2 4 1
GT-2-003 (0) Matematik 3 4 2
GT-2-004 (0) Matematik 4 4 2
GT-1-002 (0) MATEMATIK 5 del 1 1 3
GT-1-003 (0) MATEMATIK 5 del 2 3 3
Inhemska språk (7)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-033 (0) FINSKA 3 1
SP-2-006 (1) SVENSKA 3 3
GT-1-001 (0) TEKNISK RAPPORTERING 1 4
Fysik (EL) (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GT-1-008 (0) FYSIK 1 (RÖRELSENS FYSIK) 3 1
GT-1-005 (0) FYSIK 2 (VÄRMETS OCH LADDNINGARNAS FYSIK) 6 1
GT-2-005 (0) FYSIK 3 (VÅGOR OCH MODERN FYSIK) 6 2
Yrkesstudier 90 ECTS
Tvärvetenskapliga studier (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EL-2-005 (0) ELEKTROKEMI 3 2
YH-2-001 (0) Interkulturell kommunikation (MPTT modul I) 3 3
YH-2-002 (0) Multiprofesionallea team och trender modul II 4 3
GT-2-009 (0) Företagsekonomi 4 3
Elektronik (39)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MT-2-006 (0) Analog elektronik 6 2
MT-2-005 (0) Digital elektronik 6 2
EL-2-008 (0) HALVLEDARTEKNIK 3 1
EL-2-006 (0) MÄTTEKNIK 6 2
EL-2-003 (0) TEORETISK ELEKTROTEKNIK 1 (DC) 6 1
EL-2-004 (0) TEORETISK ELEKTROTEKNIK 2 (AC) 6 1
EL-1-001 (0) REGLERTEKNIK 3 2
EL-2-010 (0) REGLERTEORI 3 3
Informationsteknik (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-2-012 (0) Databaser och SQL 3 1
EL-2-001 (0) Java-programmering 3 2
EL-2-009 (0) PERSONDATORER 3 1
MP-2-015 (0) C-PROGRAMMERING 3 1
Systemteknik (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EL-2-007 (0) ELMASKINLÄRA 4 2
EL-2-015 (0) STYRTEKNIK 4 3
MP-3-008 (0) GIVARTEKNIK 3 2
Telekommunikation (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-2-011 (0) Nätverksprotokoll 4 2
EL-1-002 (0) TELEKOMMUNIKATION 3 1
GT-1-006 (0) INTERNET 4 1
Inriktade yrkesstudier 30 ECTS
Telekommunikation (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EL-3-001 (0) Mobiltelefoni 3 3
EL-3-005 (0) RF - teknik 6 3
EL-3-006 (0) Telesystem 3 3
EL-3-007 (0) ASIC 3 3
EL-3-011 (0) ELEKTRONISK MÄTTEKNIK (CAMA) 3 3
EL-3-014 (0) MODULATIONSTEKNIK 3 3
EL-3-015 (0) SATELLITKOMMUNIKATION (COMSAT) 3 3
EL-3-002 (0) TELEKOMMUNIKATIONSELEKTRONIK 6 4
Valfria studier 15 ECTS
Valfria studier (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Valfria studier 3 2
(0) Valfria studier 4 3
EL-4-001 (0) SPECIALARBETE 1 4
(0) Valfria studier 6 4
Examensarbete 15 ECTS
Praktik 30 ECTS
(30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning