Allmänbildande studier 15 ECTS
Bildning i ett digitalt och hållbart nordiskt samhälle (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-029 (0) Teknologi och lärande 5 1
AS-1-030 (0) Teamarbete och innovation 5 1
AS-1-031 (0) Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 1
Professionsspecifika studier 165 ECTS
Basstudier i teknik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PT-4-001 (1) Matematik 0 0 1
EM-1-003 (0) Linjär algebra 5 1
EM-1-004 (0) Differentialkalkyl 5 2
EM-1-005 (0) Integralkalkyl 5 2
GT-2-013 (0) Teknisk kemi 5 1
GT-2-024 (0) Introduktion till programmering och automation 5 1
GT-2-014 (1) Teknisk fysik 5 1
Hållbar modellering (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GT-2-015 (0) Miljö och resurser 5 1
GT-2-019 (0) Hållbar energi och material 5 2
GT-2-020 (0) Livscykelanalys 5 2
Teknisk modellering (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PM-2-030 (0) Teknisk ritning 5 1
PM-2-031 (0) Computer Aided Design 5 1
GT-2-021 (1) Programmering 5 2
Materialteknik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PM-2-032 (0) Materialkemi 5 2
PM-2-033 (0) Materialegenskaper 5 2
PM-2-034 (0) Tillverkning och processer 5 2
PM-2-035 (0) Kompositer 5 3
PM-2-041 (0) Materialval 5 3
PM-1-006 (0) Värmeöverföring 5 3
Design (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PM-2-036 (0) Statik 5 2
IM-2-042 (0) Materialmekanik 5 2
PM-2-037 (0) Dynamik 5 3
PM-2-038 (0) Digital tillverkning 5 3
PM-2-003 (0) Finita elementanalys 5 3
PM-2-039 (0) Computer Aided Engineering 5 3
Professionell kommunikation (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-2-028 (0) English Professional Communication MSE 5 1
SP-2-024 (0) Svenska och kommunikation för ingenjörer 5 1
SP-2-027 (0) Tekniikan suomi 5 2
Praktik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PM-2-004 (0) Praktik 1 15 4
PM-2-005 (0) Praktik 2 15 4
Utvecklingsstudier 30 ECTS
Circular Economy (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GT-3-002 (0) Circular Economy Principles 5 2
GT-3-003 (0) Circular Economy Sectors 5 2
GT-3-004 (0) Circular Economy Indicators 5 2
Plastic Technology (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MP-2-051 (0) Strömningsteknik 5 3
PT-2-007 (0) Formkonstruktion 5 3
PM-3-019 (0) Processing Methods and Optimization 5 4
Advanced Materials Technology (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PM-3-028 (0) Hållbar produktdesign 5 3
PM-3-023 (0) Viscoelasticity 5 3
MP-2-046 (0) Materialanalys 5 3
Projekt (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
PM-2-007 (0) Projekt 15 3
Främmande språk (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Främmande språk 1 5 2
(0) Främmande språk 2 5 2
(0) Främmande språk 3 5 2
Forskningsstudier 30 ECTS
Lärdomsprov och metodik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GT-2-022 (0) Skriftlig forskningsmetodik 5 3
GT-2-023 (0) Examensseminarium 5 4
GT-2-025 (1) Dataanalys 5 4
PM-1-010 (0) Lärdomsprov 15 4

Kurs och studieplanssökning