Allmänna studier 30 ECTS
Allmänna Studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-008 (1) Lag och rätt (Juridik) 5 1
SP-1-032 (0) Engelska 5 1
SP-1-050 (0) Finska 5 1
SP-1-053 (0) Svenska 5 1
AS-1-016 (0) Organisation och ledarskap 5 3
FE-3-015 (0) Kunskapsteori (Seminarier) 5 3
Ämnesstudier 100 ECTS
Företagets omvärld (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FE-2-001 (0) Nationalekonomi och utrikeshandel 5 1
FE-2-002 (0) FÖRETAGSAMHET OCH HANDELSRÄTT 5 1
FE-2-059 (2) Interkulturell affärskommunikation 5 3
Företagets funktioner (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FE-1-006 (0) MARKNADSFÖRINGENS GRUNDER 5 1
FE-2-004 (0) AFFÄRSREDOVISNINGENS GRUNDER 5 1
FE-2-005 (0) AFFÄRSLOGISTIKENS GRUNDER 5 1
FE-2-006 (0) EKONOMIPLANERING 5 1
Matematiska ämnen och IT (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FE-2-008 (0) HANDELSMATEMATIK PREPKURS 0 1
FE-2-007 (0) HANDELSMATEMATIK OCH STATISTIK 5 1
FE-2-009 (0) IT - verktyg I 5 1
FE-1-010 (0) IT - verktyg II 5 2
Affärslogistik (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FE-2-038 (0) Inköp och lager 5 2
FE-2-040 (0) Miljölogistik 5 2
FE-3-011 (0) Transport och spedition 5 3
FE-2-014 (0) PROJEKTLEDNING 5 3
FE-2-067 (0) Distribution och lokalisering 5 3
Internationella affärsmiljöer (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FE-2-039 (0) Intercultural Business 5 2
FE-2-041 (0) International trade and globalization 5 2
FE-2-056 (0) Supply Chain Management 5 3
IT i affärslogistik (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FE-2-036 (0) Affärssystem och elektroniska affärer 5 2
FE-2-057 (0) IT för verksamhetsutveckling 5 3
Breddstudier 30 ECTS
Språk (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Främmande språk I 5 4
(0) Främmande språk II 5 4
(0) Främmande språk III 5 4
Entreprenörskap (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-001 (0) ENTREPRENÖRSKAP 1 - Venture Creation 5 2
AS-3-002 (0) Entreprenörskap 2 - Venture Management 5 2
AS-3-003 (0) Entreprenörskap 3 - Venture Implementation 5 2
Marknadsföring (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FE-1-007 (0) Tjänsteutveckling och försäljning 5 2
FE-2-042 (0) Customer Relationship Management 5 2
FE-1-011 (0) ELEKTRONISKA AFFÄRER 5 2
Ekonomistyrning (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FE-1-009 (0) Personalutveckling och löneadministration 5 2
FE-1-005 (0) Produkter och interna processer 5 2
FE-2-035 (0) Budgetering och uppföljning 5 2
Examensarbete 20 ECTS
Examensarbete och metodik (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FE-2-012 (0) Metodik 5 3
(0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
(15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning