Grundstudier 60 ECTS
Studieorientering (1)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Studieorientering 1 1
Matematik (22)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GT-2-001 (0) Matematik 1 4 1
GT-2-002 (0) Matematik 2 4 1
GT-2-003 (0) Matematik 3 4 2
GT-2-004 (0) Matematik 4 4 2
GT-1-002 (0) MATEMATIK 5 del 1 1 3
GT-1-003 (0) MATEMATIK 5 del 2 3 3
Fysik (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GT-2-007 (0) FYSIK 1 3 1
GT-1-005 (0) FYSIK 2 6 1
GT-2-005 (0) FYSIK 3 6 2
Främmande språk (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-069 (0) ENGELSKA, Del 1 3 1
SP-2-001 (0) ENGELSKA, Del 2 4 2
SP-2-002 (0) TYSKA - GRUNDKURS DEL 1 3 2
SP-2-003 (0) TYSKA - GRUNDKURS DEL 2 4 3
Inhemska språk (6)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-035 (0) FINSKA 3 1
SP-2-006 (1) SVENSKA 3 3
Gemensamma yrkesstudier 84 ECTS
Tvärvetenskapliga studier (13)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GT-2-009 (0) Företagsekonomi 4 3
YH-2-001 (0) Interkulturell kommunikation (MPTT) 3 3
YH-2-002 (0) MPTT modul II 4 3
GT-1-001 (0) TEKNISK RAPPORTERING 1 4
Tekniska baskunskaper (9)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EL-1-001 (0) REGLERTEKNIK 3 2
MP-3-006 (0) ELEKTRONIK 3 1
IT-2-010 (0) ELEKTROTEKNIK 3 1
System- och applikationsprogram (7)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-1-004 (0) JOBBA MED DATORN 1 1
IT-2-012 (0) Databaser och SQL 3 1
IT-2-013 (0) Operativsystemet UNIX 3 1
Datorteknik (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-1-002 (0) DATORN OCH DATANÄT 3 1
IT-1-003 (0) DIGITALTEKNIK 3 1
IT-1-001 (0) ASSEMBLER 3 2
IT-2-006 (0) Datorarkitektur 3 2
Datakommunikation och nätverk (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
EL-1-002 (0) TELEKOMMUNIKATION 3 2
IT-2-011 (0) Nätverksprotokoll 4 2
IT-2-016 (0) Planering och installation av datornät 4 2
IT-2-008 (0) ABC OF DSP 3 3
Programmeringsmetodik (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-2-014 (0) C-språket 1 3 1
IT-2-015 (0) C-språket 2 3 1
IT-2-002 (0) Objektorienterad programmering (C ++) 3 2
IT-2-017 (0) SYSTEMDESIGN OCH UML 3 2
WWW-teknologier (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MT-2-001 (0) Internet anvädning 3 1
IT-2-003 (0) Internet design och programmering 3 2
IT-2-007 (0) Multimedieproduktion 4 3
IT-2-009 (0) Avancerad webbprogrammering 4 3
Fördjupade yrkesstudier 36 ECTS
Nätverk Master (21)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-3-002 (0) APPLIKATIONER OCH NÄTVERKSPROGRAMMERING 4 3
IT-3-005 (0) ADMINISTRATION AV NÄTVERK 3 3
IT-3-006 (0) DATASÄKERHET 4 3
IT-3-007 (0) NÄTOPERATIVSYSTEM 3 4
IT-3-003 (0) FORTSÄTTNINGSKURS I DATASÄKERHET 6 4
Programvaruproduktion (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IT-2-005 (0) PROCESSPROGRAMMERING 3 2
IT-3-004 (0) Programmeringsomgivning 6 2
IT-3-001 (0) PROGRAMMERINGSPROJEKT 6 3
Valfria studier 15 ECTS
Valfria studier (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Valfria studier 3 2
(0) Valfria studier 9 3
(0) Valfria studier 3 4
Examensarbete 15 ECTS
Praktik 30 ECTS
(30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår

Kurs och studieplanssökning