Allmänna studier 30 ECTS
Allmänna Studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-008 (0) Lag och rätt (Juridik) 5 1
SP-1-008 (0) Finska 5 1
SP-1-042 (0) SVENSKA 5 1
AS-1-019 (0) Kunskapsteori 5 2
AS-1-013 (0) Organisation och Ledarskap 5 3
SP-1-075 (3) Engelska 5 3
Ämnesstudier 160 ECTS
Vårdvetenskap (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-002 (0) Grundkurs i vårdvetenskap 5 1
VA-1-016 (1) Vårdandets idéhistoria, etik och kliniska tillämpning 5 3
Hälso- och sjukvårdens grunder och dess stödkunskaper (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-004 (0) Klinisk vård I 5 1
AV-2-040 (0) Klinisk vård II 5 1
AV-2-039 (0) Hälsovård 5 1
Anatomi och fysiologi (5)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-001 (0) Människokroppens kemi 1 1
GH-2-001 (0) Anatomi, fysiologi och patologi 4 1
Medicinska ämnen (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-2-002 (0) Medicinska ämen I 5 1
GH-2-003 (0) Medicinska ämnen II 5 2
Yrkespraktik klinisk vård (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-049 (0) Yrkespraktik - Klinisk vård I och II 15 1
Akutvård på vårdnivå (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-051 (0) Akut insjuknad patients vård 15 2
AV-2-062 (0) Trauma 5 3
Prehospital akutvård (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-041 (0) Prehospitala akutvårdens stödfunktioner 5 2
AV-2-042 (0) Prehospitala akutvårdens teori och tillämpning 1 10 2
AV-2-043 (0) Prehospitala akutvårdens teori och tillämpning 2 5 2
Medicinsk räddningstjänst (5)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-063 (0) Myndigheter och ledarskap inom akutvården 5 3
Pedagogik och handledning inom akutvården (5)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-069 (0) Pedagogik och handledning inom akutvården 5 3
Yrkespraktik anestesisjukvård (5)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-050 (0) Yrkespraktik - Anestesisjukvård 5 2
Yrkespraktik akutvård på grundnivå (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-046 (0) Yrkespraktik - akutvård på grundnivå 10 2
Specialteman inom sjuk- och mentalvård (5)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-059 (0) Specialteman inom sjuk- och mentalvård 5 4
Yrkespraktik akutvård på vårdnivå (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-064 (0) Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå I 10 3
AV-2-065 (0) Yrkespraktik - Akutvård på vårdnivå II 10 4
Yrkespraktik barn och psykiatrisk avdelning (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-066 (0) Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning 15 4
Breddstudier 30 ECTS
Yrkespraktik intensiv eller poliklinisk vård (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AV-2-061 (0) Yrkespraktik - Intensiv eller poliklinisk vård 10 3
Arbetslivsorienterade projekt (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-005 (0) Arbetslivsorienterade projekt 10 3
Leaderhsip and Management (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-009 (0) Leadership and Management (Common studies) 5 4
YH-3-010 (0) Leadership and Management (Specific studies) 5 4
Rehabiliation (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-011 (0) Rehabilitation (Common studies) 5 4
YH-3-012 (0) Rehabilitation (Specific studies) 5 4
Krävande vård (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-004 (0) Krävande vård i akuta situationer (Allmän del) 5 3
YH-3-006 (0) Krävande vård i akuta situationer (Specifik del) 5 4
Främjande av hälsa och välfärd (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-001 (0) Främjande av hälsa och välfärd (Allmän del) 5 3
YH-3-007 (0) Främjande av hälsa och välfärd (Specifik del) 5 4
Mentala aspekter inom social- och hälsovård (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-003 (0) Mentala aspekter inom social- och hälsovård (Allmän del) 5 3
YH-3-008 (0) Mentala aspekter inom social- och hälsovård (Specifik del) 5 4
Examensarbete 20 ECTS
Examensarbete och metodik (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-2-005 (1) Metodik 5 3
AV-2-058 (0) Examensarbete 15 4

Kurs och studieplanssökning