Allmänna studier 20 ECTS
Allmänna Studier (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-019 (0) Mediespråk 5 1
MK-1-019 (0) Finska 5 2
SP-1-081 (0) Engelska 5 2
MK-1-023 (0) Vetenskapligt skrivande och affärskommunikation 5 4
Ämnesstudier 145 ECTS
Mediebaskunskap (90)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-1-033 (0) Journalistik 5 1
MK-2-011 (0) Webbgrundkurs och grafisk design 5 1
MK-1-055 (0) Cultural Studies - en introduktion 5 1
MK-2-071 (0) Medielandskapet i Finland 5 1
MK-1-041 (0) Critical media analysis/Mediekritik 5 2
SP-1-080 (0) Engelska muntlig framställning 2 2
MK-1-018 (0) Finska, muntlig framställning 2 2
MK-2-007 (0) Dramaturgi och Retorik 5 1
MK-2-010 (0) Grundkurs i producentskap 5 1
MK-1-063 (0) Filmanalys 5 1
MK-1-070 (0) Grundkurs i regi och konceptuveckling 5 1
MK-1-069 (0) Audiovisuella grunder 5 1
TV-2-003 (0) Introduktion till dokumentärfilm 5 3
TV-2-004 (0) Klippestetik och postproduktion av film 5 3
TV-1-003 (0) Manusnedbrytning 5 3
TV-2-002 (0) Metodik 5 3
MK-2-003 (0) Proseminarium (kunskapsteori) 5 3
MK-2-067 (0) Personregi 5 2
Singelkamera (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-029 (0) Singelkamera 1 5 1
MK-2-018 (1) Singelkamera 2 5 1
MK-2-031 (0) Dokumentärfilm 5 3
MK-2-043 (0) Filmfotografering och postproduktion (Foto) 5 3
MK-2-042 (0) Kortfilm (Manus & Regi och Producentskap) 5 2
Flerkamera (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-004 (0) Grundkurs i studioproduktion 5 2
MK-2-019 (0) Flerkamera 1 (Manus och regi) 5 2
MK-2-027 (1) Flerkamera 2 (Manus och Regi) 5 3
MK-3-003 (0) Koncept- och formatutveckling för TV 5 2
Manus masterclass (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-2-090 (0) Masterclass i manus 1 5 3
MK-2-091 (0) Masterclass i manus 2 5 4
Breddstudier 30 ECTS
Breddstudiepaket 1 / Valfria (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-002 (0) Entreprenörskap 1 - Venture Management 5 4
AS-3-001 (0) Entreprenörskap 2 - Venture Creation 5 4
AS-3-003 (0) Entreprenörskap 3 - Venture Implementation 5 4
Breddstudiepaket 2 /Slutproduktion (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-1-032 (0) Slutproduktion 1 5 0
MK-1-048 (0) Slutproduktion 2 10 3
Examensarbete 20 ECTS
Examensarbete och examensseminarium (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
MK-1-004 (0) Examensseminarium 5 4
(0) Examensarbete 15 4
Praktik 30 ECTS
Praktik och slutproduktion (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Praktik 15 2
(0) Praktik 10 4
(0) Praktik 5 3

Kurs och studieplanssökning