Allmänna studier 30 ECTS
Allmänna Studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-054 (0) SVENSKA 5 1
SP-1-008 (1) Finska 5 1
AS-1-008 (0) Lag och rätt (Juridik) 5 1
AS-1-019 (0) Kunskapsteori 5 2
SP-1-075 (2) Engelska 5 2
AS-1-013 (0) Organisation och Ledarskap 5 3
Ämnesstudier 130 ECTS
Fysioterapidisciplinen (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-2-004 (0) Grundkurs i fysioterapi 5 1
FT-2-037 (0) Teoribildning inom fysioterapi 5 2
FT-2-039 (0) FT-vetenskapens grundfrågor 5 3
Bedömning av hälsa, rörelse och funktion (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-2-007 (0) Anatomi, fysiologi och biomekanik 5 1
FT-2-006 (0) Fysioterapeutisk bedömning 5 1
FT-2-031 (0) TILLÄMPAD FYSIOTERAPEUTISK BEDÖMNING 5 2
Anatomi och fysiologi (5)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-2-005 (0) Fysik 1 1
GH-2-001 (0) Anatomi, fysiologi och patologi 4 1
Hälsofrämjande fysioterapi (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-2-001 (0) Motorisk kontroll, inlärning och kinesiologi 5 1
FT-2-009 (0) Idrottsvetenskap 5 1
FT-2-008 (0) Hälsofrämjande strategier i fysioterapi 5 1
Klinisk fysioterapi (35)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-2-026 (1) Yrkespraktik I 10 2
GH-2-002 (0) Medicinska ämen I 5 1
GH-2-003 (4) Medicinska ämnen II 5 2
FT-2-029 (0) INRIKTAD FYSIOTERAPI I 10 2
FT-2-033 (0) FYSIOTERAPI METODER 5 2
Rehabiliterande fysioterapi (45)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-1-011 (0) Yrkespraktik II 10 3
FT-2-041 (0) Yrkespraktik III 10 3
ET-2-005 (0) Beteende- och samhällsvetenskap I 5 1
FT-2-030 (0) INRIKTAD FYSIOTERAPI II 10 2
FT-2-040 (0) INRIKTAD FYSIOTERAPI III 10 3
Breddstudier 30 ECTS
Yrkespraktik breddstudier (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
FT-3-003 (0) Fördjupad Yrkespraktik 10 4
Arbetslivsorienterade projekt (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-005 (0) Arbetslivsorienterade projekt 10 3
Mentala aspekter inom social- och hälsovård (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-003 (0) Mentala aspekter inom social- och hälsovård (Allmän del) 5 3
YH-3-008 (0) Mentala aspekter inom social- och hälsovård (Specifik del) 5 4
Främjande av hälsa och välfärd (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-001 (1) Främjande av hälsa och välfärd (Allmän del) 5 3
YH-3-007 (0) Främjande av hälsa och välfärd (Specifik del) 5 4
Krävande vård (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-004 (0) Krävande vård i akuta situationer (Allmän del) 5 3
YH-3-006 (0) Krävande vård i akuta situationer (Specifik del) 5 4
Rehabilitation (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-011 (0) Rehabilitation (Common studies) 5 4
YH-3-012 (0) Rehabilitation (Specific studies) 5 4
Leadership & Management (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-009 (0) Leadership and Management (Common studies) 5 4
YH-3-010 (0) Leadership and Management (Specific studies) 5 4
Examensarbete 20 ECTS
Examensarbete och metodik (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-2-005 (2) Metodik 5 3
FT-2-035 (0) Examensarbete 5 3
FT-2-035 (0) Examensarbete 10 4

Kurs och studieplanssökning