Allmänna studier 30 ECTS
Allmänna Studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-008 (0) Lag och rätt (Juridik) 5 1
SP-1-041 (0) Svenska 5 1
SP-1-051 (0) Finska 5 1
SO-1-003 (0) Engelska 5 2
AS-1-019 (0) Kunskapsteori 5 2
AS-1-013 (0) Organisation och Ledarskap 5 3
Ämnesstudier 130 ECTS
Människan i välfärdssamhället (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SO-2-001 (0) Lärande och introduktion till socialpedagogiken 5 1
SO-2-002 (0) Människans välfärd och det finländska samhället 5 1
SO-2-003 (0) Sambanden mellan människan och hennes omgivning 5 1
SO-2-004 (0) Människan ur ett livscykelperspektiv 5 1
Barnet och uppväxtmiljön (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SO-2-008 (0) Barnet och uppväxtmiljön - Praktisk undervisning 10 1
SO-2-005 (0) Barnasyn och uppväxtmiljö 5 1
SO-2-006 (0) Pedagogiskt kunnande 5 1
SO-2-007 (0) Barnkultur 5 1
Äldres liv och villkor (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SO-1-007 (0) Praktik inom äldreomsorgen 10 2
SO-1-004 (0) Gerontologi och åldrandet ur ett socialt perspektiv 5 2
SO-1-005 (0) Åldrandeprocessen och äldreomsorg 5 2
SO-1-006 (0) Klientarbete inom äldreomsorgen 5 2
Handikapp i samhället (25)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SO-2-020 (0) Handikapp och samhället - yrkespraktik 10 2
SO-2-018 (0) Funktionshinder i samhället 5 2
SO-2-029 (0) Funktionshinder och socialpedagogiskt arbete 10 2
Människor i utsatta livssituationer (35)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SO-2-028 (0) Människor i utsatta livssituationer - Yrkespraktik 10 3
SO-2-023 (0) Risksamhället 5 3
SO-2-033 (0) Socialpedagogiskt arbete med den vuxna befolkningen 10 3
SO-2-027 (0) Socialpedagogiskt arbete med barn och unga och familj 10 3
Breddstudier 30 ECTS
Människor i utsatta livssituationer (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SO-2-028 (0) Människor i utsatta livssituationer - Yrkespraktik 10 3
Mentala aspekter inom social- och hälsovård (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-003 (0) Mentala aspekter inom social- och hälsovård (Allmän del) 5 3
YH-3-008 (0) Mentala aspekter inom social- och hälsovård (Specifik del) 5 4
Främjande av hälsa och välfärd (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-001 (0) Främjande av hälsa och välfärd (Allmän del) 5 3
YH-3-007 (0) Främjande av hälsa och välfärd (Specifik del) 5 4
Arbetslivsorienterade projekt (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-005 (0) Arbetslivsorienterade projekt 10 3
YH-3-024 (0) Arbetslivsorienterade projekt 10 4
Rehabilitation (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-011 (0) Rehabilitation (Common studies) 5 4
YH-3-012 (0) Rehabilitation (Specific studies) 5 4
Leaderhsip and Management (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-009 (0) Leadership and Management (Common studies) 5 4
YH-3-010 (0) Leadership and Management (Specific studies) 5 4
Krisarbete (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
YH-3-016 (0) Krisarbete (Allmän del) 5 3
YH-3-017 (0) Krisarbete (specifikdel) 5 4
Examensarbete 20 ECTS
Examensarbete och metodik (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-2-005 (0) Metodik 5 3
SO-2-035 (0) Examensarbete 10 3
SO-2-035 (0) Examensarbete 5 4

Kurs och studieplanssökning