Grundstudier 73 ECTS
Allmänna grundstudier (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-4-002 (1) Datateknik och infosökning 2 1
VA-1-001 (0) Administration 1 3
VA-1-002 (0) Socialpolitik 1 3
FT-1-002 (0) Statistik 1 2
GH-2-001 (0) Anatomi och fysiologi 4 1
FT-1-008 (0) Pedagogik 1 1
Vårdvetenskapens grunder (19)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-002 (0) Grundkurs i vårdvetenskap 6 1
VA-1-022 (0) Den kliniska vårdvetenskapens grunder 3 1
VA-1-003 (0) Vårdandets idéhistoria 3 2
VA-1-004 (0) Klassiska och nutida tänkare inom vårdvetenskap (ÅA 0004.3) 3 2
VA-1-023 (0) Vårdforskningens grunder 3 2
VA-1-016 (0) Vårdetik 1 2
Språkstudier (7)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Svenska 1 1 1
(0) Finska 1 1 1
SP-1-012 (0) SVENSKA II VETENSKAPLIGT SKRIVANDE 1 3
SP-1-013 (0) Fackfinska 1 3
SP-1-014 (0) Engelska 1 3
Den mångdimensionella hälsan (6)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Enheten människan 0 1
VA-2-005 (0) Hälsovård under människans livscykel och utvecklingspsykologi 5 1
(0) Miljöhälsovård 0 0
Klinisk vårdlärans grunder (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-020 (0) Klinisk vårdlära - Praktik 4 1
VA-2-003 (0) Kliniska vårdlärans grunder 3 1
VA-2-004 (0) Läkemedelsbehandling 1 1
(0) Aseptik och mikrobiologi 1 1
VA-2-063 (0) Vård av den döende patienten 0 3
VA-1-014 (0) Andlig vård 0 1
VA-2-018 (0) Första hjälpen 0 1
(0) Patologi 0 1
(0) Klinisk fysiologi 0 1
Social- och hälsovården i ett multiprofisionellt perspektiv (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-1-001 (0) Multiprofessionellt samarbete - en möjlighet 4 3
(0) Välbefinnande i samhället 7 1
Yrkesstudier 58 ECTS
Barnsjukvård, mödra- och gynekologisk vård (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-027 (0) Barnsjukvård - Praktik 3 2
VA-2-025 (0) Praktik gynekologisk och kirurgisk vård 7 2
VA-2-007 (0) Gynekologi och obstetrik 1 2
VA-2-008 (0) Mödra- och gynekologisk vård 1 1 2
VA-2-009 (0) Barnsjukvårdens grunder och pediatrik 2 2
Hemsjukvård (9)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-028 (0) Hemsjukvårdspraktik 6 2
VA-2-010 (0) Hemsjukvård 1 2
VA-2-011 (0) Rehabilitering och specialfrågor i vård 1 2
Inremedicinsk, kirurgisk och perioperativ vård (21)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-025 (0) Inremedicinska och kirurgiska vårdlärans praktik 7 2
VA-2-026 (0) Perioperativ vård - Praktik 3 2
VA-2-012 (0) Anestesiologi 0 2
VA-2-013 (0) Perioperativ vårdlära och akutsjukvård 2 2
VA-2-014 (0) Inremedicinska och kirurgiska vårdlärans grunder 3 2
(0) Inre medicin 1 1
(0) Kirurgi 1 1
(0) Klinisk faramkologi 1 1
(0) Dietetik 0 1
Psykiatrisk hälso- och sjukvård (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-024 (0) Psykiatrisk hälso-och sjukvård I - Praktik 6 2
VA-2-015 (0) Psykiatri I 2 2
VA-2-016 (0) Psykiatrisk hälso-och sjukvård I 4 2
VA-2-017 (0) Klinisk psykologi 2 2
Inriktade yrkesstudier 78 ECTS
Gemensamma fördjupade yrkesstudier (10)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-056 (0) Kvalitativa metoder 3 3
VA-3-003 (0) Transkulturell vård 1 3
VA-3-004 (0) Vårdpedagogik 1 3
VA-3-005 (0) Hälsoekonomi och planering, vårdutveckling 3 4
VA-3-064 (0) Vårdforskning II 1 3
Allmän och preventiv medicin (6)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-3-024 (0) Pediatrik 2 3
VA-3-025 (0) Gynekologi 0 3
VA-3-026 (0) Obstetrik 0 4
VA-3-027 (0) Arbetsmedicin 2 4
Befolkningsinriktad hälsovård (39)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-2-041 (0) Skolhälsovård, praktik 7 3
VA-2-040 (0) Barn- och mödrahälsovård, praktik 7 3
VA-2-038 (0) förlossningsvård och barnsängsavdelning, praktik 4 3
VA-2-039 (0) Befolkningansvarig vård, praktik 4 3
VA-2-042 (0) Företagshälsovård, praktik 9 4
VA-3-015 (0) Barnhälsovård 2 3
VA-3-020 (0) Mödra- och förlossningsvård för hälsovårdare 2 3
VA-3-021 (0) Skolhälsovård 1 3
VA-3-017 (0) Företagshälsovårdsteori 1 4
Hälsovårdslärans teori och metoder (7)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-3-018 (0) Hälsovårdens idéhistoria 1 3
VA-3-019 (0) Hälsovårdslärans begrepp och modeller 1 3
VA-1-007 (0) Hälsovårdslärans teori 4 4
Hälsofrämjande verksamhet (5)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-3-023 (0) Hälsovårdspedagogik 2 3
VA-3-022 (0) Hälsovårdens arbetsmetoder 3 4
Hälsoekonomi, planering och vårdutveckling (7)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
VA-3-028 (0) Projektarbete och vårdutveckling för hälsovårdare 3 4
VA-3-063 (0) Utvecklingsarbete i hälsovård 4 4
Valfria studier 15 ECTS
Valfria studier (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Valfria studier 15 4
Examensarbete 15 ECTS

Kurs och studieplanssökning