Grundstudier 60 ECTS
Allmänna grundstudier (16)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
ET-1-005 (0) Anatomi och fysiologi 2 1 1
ET-1-006 (0) Datoranvändning 1 1
ET-1-008 (0) Grundvård och första hjälpen 1 1
FT-1-006 (0) Kinesiologi 1 1
FT-2-007 (0) Anatomi och fysiologi I 4 1
FT-1-009 (0) Biomekanik 1 1
FT-1-003 (0) Ergonomi och arbetshygien 1 3
FT-1-004 (0) Ledarskap, hälsoekonomi och företagsamhet 3 3
Språk (7)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Svenska I 1 1
(0) Finska I 1 1
SP-1-011 (0) Engelska 1 1
SP-1-009 (0) Svenska II Vetenskapligt skrivande 1 3
SP-1-010 (0) Finska II 1 3
Ergoterapins grunder och teorier (21)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
ET-1-001 (0) Orienterande yrkespraktik 3 2
ET-1-004 (0) Aktivitetsanalys I 3 1
ET-1-007 (0) Grundkurs i mätning och bedömning 1 1
ET-1-009 (0) Rehabilitering 1 1
ET-2-001 (0) Grundkurs i ergoterapi 6 1
(0) Ergoterapings teorier I 3 1
ET-2-003 (0) Bedömning av aktivitetsförmåga 3 1
Välbefinnande i samhället (7)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Välbefinnande i samhället 7 3
Forskning, projekt- och utvecklingsarbete (7)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
ET-1-002 (0) Projekt- och utvecklingsarbete 1 2
ET-1-003 (0) Vetenskapsteori 1 2
FT-1-001 (0) Forskningsmetodik I 3 2
FT-1-002 (0) Statistik 1 2
Yrkesstudier 120 ECTS
Människan i aktivitet (16)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Lek som aktivitet 1 1
(0) Kreativa aktiviteter och hälsa 7 1
ET-2-007 (0) Aktiviteter i det dagliga livet (ADL) 3 2
ET-2-008 (0) Arbetsrelaterade aktiviteter 1 2
ET-2-009 (0) Fritidsaktiviteter 3 2
Forskning och teoriutveckling inom ergoterapi (19)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
ET-2-014 (0) Yrkespraktik I 3 2
ET-2-011 (0) Ergoterapins teorier II 3 2
ET-2-012 (0) Evidensbaserad ergoterapi och kliniskt resonemang 4 2
ET-2-013 (0) Aktivitetsanalys II 3 2
ET-2-010 (0) Ergoterapins teorier III 1 3
FT-2-002 (0) Forskningsmetodik II 4 3
Ergoterapi för barn och ungdom (21)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
ET-2-017 (0) Yrkespraktik III 9 3
FT-1-008 (0) Pedagogik 1 1
(0) Psykologi och utvecklingspsykologi 3 1
FT-2-001 (0) Motorisk utveckling 1 1
ET-2-015 (0) Barnneurologi 1 2
ET-2-016 (0) Ergoterapi för barn 4 2
Ergoterapi för vuxna (42)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
ET-2-026 (0) Yrkespraktik II 9 2
ET-2-027 (0) Yrkespraktik IV 9 3
ET-2-018 (0) Ergoterapi vid fysiska nedsättningar 6 2
ET-2-019 (0) Neurologi 1 2
ET-2-020 (0) Neurofysiologi 1 2
ET-2-021 (0) Neuropsykologi 1 2
ET-2-025 (0) Klinisk psykologi 1 2
VA-2-001 (0) Psykiatri 1 2
ET-2-023 (0) Ergoterapi vid psykiska nedsättningar del 1 1 2
ET-2-024 (0) Ergoterapi vid psykiska nedsättningar del 2 4 3
ET-2-022 (0) Ergoterapi vid traumatologiska skador 4 3
Ergoterapi i sen vuxenålder (18)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
ET-2-031 (0) Fördjupad yrkespraktik 9 4
FT-2-003 (0) Patologi och inre medicin 1 2
ET-2-028 (0) Geriatrisk ergoterapi 4 3
ET-2-029 (0) Geriatrik 1 3
ET-2-030 (0) Kirurgi och ortopedi 1 3
Multiprofessionelt samarbete - en möjlihet (4)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
GH-1-001 (0) Multiprofessionellt samarbete - en möjlighet 4 3
Valfria studier 15 ECTS
Valfria studier (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Valfria studier 9 3
(0) Valfria studier 6 4
Examensarbete 15 ECTS

Kurs och studieplanssökning