Allmänna studier 30 ECTS
Gemensamma studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-1-086 (0) Engelska 5 3
II-1-004 (0) Kunskapsteori YHS 5 2
(0) Organisation och ledarskap 5 3
(0) Svenska Sydväst 3 1
(0) Finska Sydväst 3 1
(0) Entrepenörskap Sydväst 3 1
(0) Studiefärdigheter och Professionell tillväxt Sydväst 3 1
(0) Hållbar utveckling Sydväst 3 1
Ämnesstudier 130 ECTS
Instruktion 2+3 (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Praktik instruktion 3 10 3
II-2-011 (0) Ledarskapsövningar inomhus och utomhus 5 2
II-2-012 (0) Praktik instruktion2 5 2
II-2-010 (0) Salsverksamhet 5 2
(0) Bollspel 5 3
Sportsmanagement/Human Resource Management (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Praktik 1 3 3
(0) Praktik 2 5 3
(0) Teorier i sportsmanagement/human resource development 2 3
II-1-007 (0) Juridik 5 2
Idrottscoaching/Hälsocoaching (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Idrottspsykologi/Hälsopsykologi 5 3
(0) Kommunikation/Hälsokommunikation 5 3
(0) Coachingtekniker 5 3
(0) Egenskapsträning/Modeller i hälsopromotion 5 3
Träning och hälsa (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-2-009 (0) Hälsofrämjande verksamhet 5 2
II-2-005 (0) Hälsoteorier och hälsopedagogiska ledarskapsövningar 5 2
II-2-006 (0) testlära 5 2
II-2-008 (0) Träningslära 5 2
Motions och hälsofrämjande aktivitet YHS (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Inomhus motions- och hälsofrämjande aktiviteter YHS 6 1
(0) Utomhus motions- och hälsofrämjande aktiviteter YHS 6 1
Människans uppbyggnad och funktion YHS (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Anatomi och fysiologi YHS 6 1
(0) Motorisk inlärning och utveckling YHS 3 1
(0) Belastningsfysiologi YHS 3 1
Idrott- och hälsopedagogik YHS (12)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Idrottspedagogik YHS 3 1
(0) Hälsopedagogik YHS 3 1
(0) Idrottsdidaktik YHS 3 1
(0) Utvecklings- och pedagogisk psykologi YHS 3 1
Idrotten i samhället YHS (6)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Idrottens roll i samhället YHS 3 1
(0) Idrottslagen (politik) YHS 3 1
Praktik YHS (3)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Praktik Barn 3 1
Breddstudier 30 ECTS
Stresshantering (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
(0) Praktik 5 4
II-3-001 (0) Stresshantering 5 2
YH-3-020 (0) Välbefinnande i arbete 5 4
Hälsofrämjande upplevelser (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-3-031 (0) Fördjupad praktik 2 5 4
II-3-002 (0) Formationsåkning-hälsoupplevelser 1 2 2
(0) Naturupplevelser 5 3
(0) Kreativitet-hälsoupplevelser 2 3 2
Examensarbete 20 ECTS
Examensarbete (20)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
II-1-008 (0) Metodik teori 5 2
(0) Examensarbete 15 4

Kurs och studieplanssökning