Allmänbildande studier 15 ECTS
Bildning i ett digitalt och hållbart nordiskt samhälle (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-1-036 (0) Teknologi och lärande 5 1
AS-1-037 (0) Teamwork and Innovation 5 1
AS-1-038 (0) Ethical and Sustainable Societal Development 5 1
Professionsspecifika studier 135 ECTS
Professionell kommunikation - Grundläggande studier (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
SP-2-030 (0) Svenska och kommunikation för företagsekonomi 5 4
SP-2-031 (0) Liiketalouden suomi 5 1
SP-2-032 (0) English Professional Communication 5 1
Företagets funktioner - Grundläggande studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-1-006 (1) Företagsekonomins grunder 5 1
AB-1-005 (1) Affärsmatematik och statistik 5 1
AB-1-007 (1) Marknadsföringens grunder 5 1
AB-1-010 (3) Introduktion till turismindustrin 5 1
AB-1-008 (1) Logistikens grunder 5 1
AB-1-011 (1) Ekonomistyrningens grunder 5 1
Ekonomistyrning - Avancerade studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-2-036 (0) Financial Accounting 5 2
AB-2-062 (0) Management Accounting 5 2
AB-2-039 (0) Business Systems in Financial Management 5 2
AB-2-060 (0) Corporate Finance 5 2
AB-2-063 (0) Financial Analysis 5 2
AB-2-040 (0) Budgeting and Management Reporting 5 2
Logistik - Avancerade studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-2-026 (0) International Trade 5 2
AB-2-024 (0) Purchasing 5 2
AB-2-061 (0) Freight Forwarding 5 2
AB-2-028 (0) Business Systems in Logistics 5 2
AB-2-027 (0) Warehousing and Optimisation 5 2
AB-2-035 (0) Supply Chain Management 5 2
Marknadsföring - Avancerade studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-2-015 (0) Strategic Marketing and Research 5 2
AB-2-065 (0) Digital Commerce 5 2
AB-2-064 (0) Digital Marketing Landscape 5 2
AB-2-012 (0) Consumer behaviour 5 2
AB-2-014 (0) Market Communication and Branding 5 2
AB-2-066 (0) Growth Marketing 5 2
Turism och upplevelsehantering (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-2-094 (0) Innovative Experiences 5 2
AB-2-096 (0) Sustainable Experiences 5 2
AB-2-097 (0) Hospitality Management 5 2
AB-2-098 (0) Digital Service Development 5 2
AB-2-099 (0) Selling Experiences 5 2
AB-2-100 (0) Destination Management and Visitor Experience Design 5 2
Datadrivna insikter och beslutsfattande - Avancerade studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-2-069 (0) Business Data Modelling 5 3
AB-2-071 (0) Analysing Customer Data 5 3
AB-2-072 (0) Analysing Operational Data 5 3
AB-2-073 (0) Analysing Financial Data 5 3
AB-2-074 (0) Risk Management and Sustainability 5 3
AB-2-075 (0) AI for Business 5 3
Organisationsutveckling - Avancerade studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-2-070 (0) Introduction to Leadership 5 3
AB-2-076 (0) HRM & HRD 5 3
AB-2-077 (0) Team Leadership 5 3
AB-2-078 (0) Organisational Analysis 5 3
AB-2-079 (0) Project Management 5 3
AB-2-080 (0) Organisational Change 5 3
Tjänsterutveckling - Avancerade studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-3-005 (0) Strategies in a Digital Economy 5 3
AB-3-007 (0) Service Design 5 3
AB-2-083 (0) Visual Communication Design 5 3
AB-2-081 (0) Inbound Marketing 5 3
AB-3-006 (0) Customer Experience Management  5 3
AB-2-082 (0) Business Competence 5 3
Praktik - Avancerade studier (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-2-048 (0) Praktik 1 15 2
AB-2-049 (0) Praktik 2 15 3
Utvecklingsstudier 30 ECTS
Ekonomistyrning (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-3-001 (0) Affärsredovisning 5 2
AB-3-002 (0) Bokslut 5 2
AB-3-027 (0) Digital redovisning 5 2
Affärsjuridik (5)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
IA-2-011 (0) IT-juridik och etik 5 3
Evenemangsplanering (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-3-022 (0) Evenemangsplanering, Design och Management 15 3
Entrepreneurship (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AS-3-006 (0) Entrepreneurship 15 2
Försäljning och kundrelationer (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-3-013 (0) Personlig försäljning 10 3
AB-3-014 (0) Framtidens detaljhandel 5 3
Sustainable Development in Logistics (15)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-3-019 (0) Sustainable Logistics 10 2
AB-3-020 (0) Sustainable Packaging 5 2
Forskningsstudier 30 ECTS
Lärdomsprov och metodik (30)
Kurskod Namn Studiepoäng Studieår
AB-2-085 (0) Introduction to Research Methodology 5 1
AB-2-051 (1) Fördjupad metodik 5 4
AB-2-052 (1) Tillämpad metodik 5 4
AB-2-050 (0) Lärdomsprov 15 4

Kurs och studieplanssökning