Utexaminering

Du ska anhålla om betyg genast då du uppfyller examenskraven.

Om du önskar delta i examensceremonin den 19 januari 2018 bör du lämna in betygsanhållan senast 21.12.2017 kl. 14.00. Behandlingstiden för utfärdandet av betyg är vanligtvis ca 3 veckor fr.o.m. att en fullständig anhållan har lämnats in tills betyget är klart. Kring allmänna helgdagar och undervisningsfria perioder (speciellt över jul och nyår) blir behandlingstiden längre än tre veckor. Det här betyder att du som anhåller om betyg efter 30 november kommer att få ditt betyg i slutet av januari. Betyget dateras dock i december. Notera även att inga betyg delas ut under examensceremonin som äger rum 19.1.2018.

Ifall du önskar erhålla betyget under läsåret 2017-2018 (slutet av juni 2018) bör du lämna in din betygsanhållan senast 5.6.2018 kl. 14.00. Samma deadline gäller för deltagande i examensceremonin 15.6.2018. Notera även att inga betyg delas ut under examensceremonin. Behandlingstiden för utfärdandet av betyg är vanligtvis ca 3 veckor fr.o.m. att en fullständig anhållan har lämnats in tills betyget är klart. 

Under tiden 6.6-31.8.2018 behandlas inga betygsanhållningar, vilket betyder att inga betyg skrivs ut under denna period. Anhållan om betyg kan dock lämnas in under sommarmånaderna men betyget får du först i slutet av september 2018.

Examenskrav

För att du ska kunna få examensbetyg ska:

 • du ha avlagt det minimiantal studiepoäng som har fastställts för din examen
 • ditt examensarbete/masterarbete vara godkänt
 • du ha avklarat den fastslagna mängden praktik
 • du besitta de språkkunskaper som krävs
 • du ha införskaffat alla övriga centrala kompetenser som slagits fast för din examen

Alla studenter bör anhålla om betyg medan deras studierätt är i kraft. Helst ska anhållan om betyg lämnas in en vecka före studierätten tar slut så att du har möjlighet att anhålla om rätt att slutföra studierna ifall inte anhållan om betyg godkänns.

Detta innebär följande:

 • om din studierätt tar slut 31.12.2017 måste du anhålla om betyg senast 31.12.2017
 • om din studierätt tar slut 31.7.2018 måste du anhålla om betyg senast 31.7.2018

Om studierätten tar slut före du kan anhålla om betyg måste du ansöka om fortsatt studierätt. Om din ansökan godkänns kan du sen anhålla om betyg när alla prestationer är avklarade och registrerade i studentregistret.

Anvisningar för betygsanhållan

Anhållan om examensbetyg kan lämnas in efter att alla studier som ingår i examen genomförts och anteckning införts i studieprestationsutdraget.

Anhållan om examensbetyg inbegriper:

 • Blankett för anhållan om betyg (inkluderar en underskrift från biblioteket på att alla låneböcker är återlämnade och inga böter är obetalda)
 • Examensarbetet. 
  OBS! Till anhållan om betyg ska bifogas ett oinbundet (utprintat) exemplar av examens-/masterarbetet och två (2) exemplar (kopior räcker) av utlåtandet för examensarbetet. Du bör även registrera ditt arbete på Theseus.fi. Mer detaljerade instruktioner för inlämning av examensarbetet finns här under rubriken "15. Inlämning". Om du skrivit examensarbetet tillsammans med någon annan behövs endast den som anhåller om betyg först lämna in ett utprintat exemplar av examensarbetet
 • Blankett 7b ”Anhållan om yrkesrättigheter”. OBS! Gäller endast studenter som får hälsovårdar-, sjukskötar-, barnmorske-, fysioterapeut- eller ergoterapeutexamen. Blanketten måste fyllas i för att få sin examen registrerad och bli legitimerad. Valvira skickar hem beslutet och räkningen på behandlingsavgiften (40 euro). Observera att du inte behöver lämna in de bilagor som nämns på blanketten när du ansöker om yrkesrättigheter via Arcada.
 • Observera att alla socionomer själva bör anhålla om sina yrkesrättigheter från Valvira (Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 1.3.2016). Ansökan görs elektroniskt via portalen suomi.fi. Gå till http://www.suomi.fi/suomifi/svenska/e-tjanster/blanketter/valvira_val87/index.html och välj länken under rubriken Gå vidare till e-tjänsten. Mer information om legitimeringen hittas här. Observera att du endast efter att du fått betyget kan anhålla om dina yrkesrättigheter som socionom.

Hur fylla i ansökan till Valvira (blankett 7b)?

Betygsanhållan skall inlämnas till Studieärenden i C3 eller till infodesken. Anhållan kan även postas. Handlingarna kan inte lämnas in elektroniskt.

AVOP-utvärderingen

AVOP (Responsenkäten för yrkeshögskolestuderande i slutskedet av studierna) är ett utvärderingssystem som undervisnings- och kulturministeriet och yrkeshögskolorna har byggt upp för att ge studenten möjlighet att utvärdera sina studier.

Med hjälp av AVOP samlas det in aktuell information om utexaminerade yrkeshögskolestuderande och deras åsikter om utbildningen och praktiken.

Undervisnings- och kulturministeriet använder studenternas svar för utvärdering och planering av utbildningen samt för jämförelse mellan yrkeshögskolorna och utbildningsområdena.

Arcada använder svaren för att utveckla utbildningen och praktiken inom de olika utbildningsområdena samt för jämförelser sinsemellan.

Instruktioner för AVOP

Du ska fylla i AVOP innan du anhåller om betyg. Gå till avop.fi och klicka på Haka Login. Välj Arcada som din organisation. Logga sedan in med ditt Arcada användarnamn och lösenord. Du får antagligen en fråga om du tillåter att dina uppgifter ges ut (consent about releasing personal information). Svara då ja. Sedan öppnas enkäten.

Om Arcada inte har din personbeteckning kan du inte fylla i enkäten på avop.fi. Då måste du kontakta studiearenden(a)arcada.fi för hjälp.

Efter inlämnad anhållan

Efter att anhållan om examensbetyg är inlämnad och kontrollerad går den vidare till examensansvarig och prefekt för godkännande. Därefter skall betyget och tillhörande bilagor ännu skrivas samt undertecknas av prefekt och rektor innan du får ditt betyg.

Behandlingstid
Behandlingstiden för utfärdandet av betyg är vanligtvis ca 3 veckor fr.o.m. att en fullständig anhållan har lämnats in tills betyget är klart. Kring allmänna helgdagar och undervisningsfria perioder (speciellt över jul och nyår) blir behandlingstiden längre än tre veckor.

Betyget dateras vanligtvis med det datum då anhållan blivit godkänd av prefekten. Anhållan kan ibland godkännas redan någon dag efter att anhållan lämnats in. Detta är bra att komma ihåg med tanke på studiestödet. Du kan få studiestöd för en kalendermånad om minst 18 dagar ingår i studietiden. Det betyder att ifall ditt betyg dateras tidigare än den 18:e i en månad, har du inte rätt till studiestöd för den månaden. Om du får studiestöd för en sådan månad måste du betala tillbaka det.

När betyget är klart
Då ditt betyg är klart kan du antingen avhämta det från infon eller få det hemskickat. Ifall du väljer det första alternativet får du e-post när betyget är färdigt att avhämtas. Om du väljer det andra alternativet skickas betyget hem som rekommenderat brev om du bor i Finland eller i någon av de andra nordiska länderna. Till övriga länder skickas det som normalt brev.

På blanketten för anhållan om betyg väljer du om du vill avhämta betyget eller om du vill få det hemskickat.

Betygsanhållan som lämnas in under sommaren
Om du lämnar in din betygsanhållan under tiden 6.6 – 31.8.2018 kommer du att utexamineras först i slutet av september 2018. Det betyder att du måste närvaroanmäla dig för höstperioden. Notera också att du är enligt FPA är studerande ända tills du utexamineras. Det har konsekvenser för inkomstkontrollen, prestationskontrollen och för studielånsavdraget/studielånskompensationen. Mera information om det hittar du på FPA:s hemsida under rubriken När du inleder dina studier eller utexamineras.

E-tjänster

Efter att du anhållit om betyg kommer ditt användarkonto att inaktiveras (stängas). Det innebär att du:

 • inte kan använda din Arcada-epost
 • inte kommer åt materialet i din hemkatalog
 • inte kommer åt materialet i din molnmapp på OneDrive
 • inte längre kan logga in på itslearning

Senast då du anhållit om betyg skall du se till att ta tillvara sådant material du behöver efter utexaminering; e-post, adressbok, filer etc. Komplettera gärna dina kontaktuppgifter i Asta med en e-postadress där vi kan nå dig efter att ditt Arcada-konto inaktiverats.

Ditt konto raderas aldrig, vilket betyder att om du senare återvänder till Arcada som studerande eller medarbetare så kan ditt konto igen aktiveras. Om du av annan anledning vill återaktivera ditt konto (t.ex. för att ta tillvara material) uppbärs samma avgift som vid ansökan om förnyad studierätt. Notera ändå att all e-post som finns på Office365 raderas för gott 30 dagar efter utexaminering och kan således inte återställas.

Återlämning av flexnyckel och pant

För att få tillbaka nyckelpanten bör du logga in på AAS och fylla i ditt kontonummer. Panten returneras sedan till det angivna kontot. AAS kontot stängs några dagar efter att du lämnat in betygsanhållan så gör det gärna samma dag som du anhåller om betyg. Flexnyckeln lämnas in till Arcadas info efter att du fyllt i uppgifterna via AAS. Mer information om returnering av nyckeln hittar du här

Diploma Supplement

Vid utexaminering erhåller alla studenter vid yrkeshögskolan automatiskt en bilaga till examensbetyget särskilt avsedd för internationellt bruk (Diploma Supplement). Bilagan är engelskspråkig och innehåller uppgifter om yrkeshögskolan, de studier och studieprestationer som avses i examensbetyget samt nivån på dem och deras ställning i utbildningssystemet. Bilagan utdelas avgiftsfritt till samtliga utexaminerade.

Bilagan är tänkt att underlätta den utexaminerades möjligheter att få jobb både i Finland och i Europa i enlighet med de meriter som examinanden har.

Examensbilagan är:

 • en bilaga till examensbeviset som kostnadsfritt utfärdas av högskolan
 • ett instrument för information om det finländska högskolesystemet som ska underlätta för högskoleutbildade att studera eller arbeta i Europa
 • ett dokument som alltid utfärdas på engelska

Bilagan är inte:

 • en ersättning för betyget
 • en meritförteckning (CV)
 • en garanti för att utbildningen erkänns automatiskt

Senast uppdaterad

11.6.2018