Kom och få stöd för ditt skrivande (examensarbete, längre rapporter och övningsarbeten) under själva skrivprocessen! Sök upp oss medan du jobbar med texten! Vi har inte möjlighet till språkgranskning i efterhand.

Skrivverkstad på svenska

Tisdagar 17.9-3.12 klockan 15-17.00, rum B323. Handledare Kaj Eklund, Magdalena Sandell och Kerstin Stolt. Vårens verkstäder hålls 14.1-12.5 i rum 323.

Apua suomen kielen käyttöön

Kirjoitatko kypsyysnäytteesi suomeksi? Tarvitsetko neuvoja suomenkielisen tiivistelmän tai tutkielman kirjoittamisessa? Ohjausta ja neuvoja saat Arcadan suomen kielen kirjoituspajassa syyslukukaudella torstaisin 19.9.—12.12. klo 15—17 luokassa  B 323.  Työpajaan ei tarvitse ilmoittautua.

Syyslukukaudella työpajan ohjaajat ovat Marja Herva ja Ulrika Rancken. Lisätietoja kevään kirjoituspajasta myöhemmin.

Writing Workshop

Tuesdays 24 September – 4 December and 14 January – 12 May (15.00-17.00) with Nigel Kimberley and Jan Ray. By appointment; contact Nigel Kimberley (nigel.kimberley@arcada.fi) and Jan Ray (jan.ray@arcada.fi) to confirm participation.

Så här skriver du mognadsprov!

En föreläsning om hur du skriver och förbereder sig inför mognadsprovet hålls i oktober och mars. Då får du tips om hur du kan förbereda dig och vilka krav som ställs på språk och stil i provet som skrivs på ditt skolspråk (innan du kom till Arcada).

Tidpunkter: oktober, mars (exakt tidpunkt meddelas senare)
Plats: meddelas senare
Föreläsare: Kaj Eklund

Writing Abstracts in English

5 November 14.15 – 16.00

10 March 14.15 - 16.00

Nigel Kimberley

Våga tala inför publik

Föreläsningen tar upp vad du ska tänka på då du ska tala inför publik: att hantera talängslan, presentationsteknik och röstbehandling.

Tidpunkt: november och februari (exakt tidpunkt meddelas senare)
Plats: meddelas senare
Föreläsare: Kaj Eklund

Giving Presentations in English

These special sessions provide you with the means to gain confidence when speaking in public, to effectively structure and deliver an oral presentation, to engage your audience and get you points across.

12 November 14.15-16.00
24 March 14.15-16.00
Nigel Kimberley

Finska på nivå A1-A2

För dig som kan lite grundläggande finska (nivå A1). Kursen är i huvudsak planerad att passa ålänningar som läst finska i skolan, men inte tillräckligt för att klara av den utbildningens obligatoriska kurs i finska. Övriga svenskspråkiga studenter kan ta kursen som repetition och som en stödkurs, men den ersätter inte utbildningens obligatoriska kurs.

Måndagar och tisdagar klockan 16-18 med start 7.10.
Lärare Ulrika Rancken.