Vill du diskutera dina studier, behov av olika stödformer eller få karriärvägledning? Beställ tid per e-post. Varmt välkommen att kontakta oss!

Individuellt samtalsstöd och vägledning, för alla studenter i Arcada, kring exempelvis:

  • studiefärdigheter; planering, motivation, tidsanvändning, stresshantering
  • karriärvägledning; osäkerhet kring val av nuvarande studier, framtid, livssituation
  • specialpedagogiskt stöd; intyg och handledning vid t.ex dyslexi, adhd/add, psykisk ohälsa, syn-, hörsel- och rörelsenedsättningar, sjukdom eller skada (Mia)

Dina ärenden behandlas konfidentiellt. Om det skulle hjälpa din situation att få diskutera med någon annan ber vi alltid om tillstånd av dig. Besöken är avgiftsfria och är inte begränsade till ett visst antal.