Möjlighet till handledning på distans under coronatiden! Boka tid som vanligt via e-post, mia.ekstrom@arcada.fi

Vill du komma och diskutera dina studier, behov av olika stödformer eller få karriärvägledning? Beställ tid per e-post eller telefon, om gardinen inte är fördragen får du gärna knacka på vid C342 för att komma överens om en tid. Varmt välkommen att ta kontakt!

Individuellt samtalsstöd och vägledning, för alla studenter i Arcada, kring exempelvis:

  • studiefärdigheter; planering, motivation, tidsanvändning, stresshantering
  • karriärvägledning; osäkerhet kring val av nuvarande studier, framtid, livssituation
  • specialpedagogiskt stöd; intyg och handledning vid t.ex dyslexi, adhd/add, psykisk ohälsa, syn-, hörsel- och rörelsenedsättningar, sjukdom eller skada

Dina ärenden behandlas konfidentiellt. Om det skulle hjälpa din situation att kunna diskutera med någon annan ber jag alltid om tillstånd av dig. Besöken är avgiftsfria och de är inte begränsade till ett visst antal.