Huvudstadsregionens idrottsakademi URHEA är ett regionalt samarbetsnätverk vars uppgift är att stöda elitidrottare i sin strävan att kombinera toppidrott med studier och vardagsliv samt i utveckling av träningsfaciliteter i huvudstadsregionen. Arcada har aktivt medverkat i URHEA sedan akademin grundades i slutet på 1990-talet och blev officiellt medlem år 2003. Läs mer om URHEA på www.urhea.fi.

Som elitidrottare ansöker du om medlemskap i URHEA och får därigenom tillgång till det stöd akademin erbjuder. Till URHEA söker du som idrottare via http://www.urhea.fi/urhea/hae_akatemiaan/.

Aktivt stöd från Arcada

Som elitidrottande student vid Arcada får du hjälp med att kombinera dina studier med din idrottskarriär. Du får personlig studievägledning där vi även kopplar in din tränare för att på bästa möjliga sätt kunna göra din studiegång flexibel och smidig. Både personal och övriga studenter känner till att det finns specialarrangemang kring elitidrottande studenter och att dessa skall respekteras. Du har också alltid en kontaktperson vid högskolan som du vid behov kan kontakta.

Arcada stöder elitidrottare bl.a. genom att:

  • erbjuda skräddarsydd individuell studiehandledning och individuell studieplan (individuell studieplan innebär t.ex. att arrangera alternativ till sådan undervisning eller sådana kurser som p.g.a. träningsläger eller tävlingsresor inte kan genomföras i sin helhet. Alternativen kan vara deltagande via webbkamera, deltagande i projekt, prestationer vid annan högskola, mm)
  • samarbeta med tränare/tränarna gällande kombination av studier och träning
  • erbjuda träningsfaciliteter i eller i närheten av högskolan, som t.ex. gymmet
  • erbjuda avgiftsbelagd service och tjänster för idrottare som t.ex. testmöjligheter och fysioterapi
  • erbjuda utbildningar som lämpar sig speciellt väl för att förenas med elitidrott
  • ordna infotillfällen och träffar för URHEA-medlemmar

Vill du veta mer?