Vid akut sjukdom var i kontakt till din egen hälsocentral på vardagar. Du hör automatiskt till den hälsocentral som är närmast din hemadress, men du har också rätt att välja din egen hälsocentral.

Här hittar du upplistat Helsingfors hälsocentraler enligt stadsdel.

Här hittar du information om svenskspråkiga hälsocentraler i Helsingfors.

Om du behöver akut sjukvård på kvällen eller veckoslutet, ring först jourhjälpen: 116 117.

Jourhjälpen ger råd och vårdanvisningar samt information om det rätta vårdstället. Tjänsten är gratis och betjänar dygnet runt.

Jouren i Helsingfors

Haartmanska sjukhuset (HUS)
Haartmansgatan 4, Helsingfors, byggnad 12

Malms sjukhus (HUS)
Talvelavägen 6, Helisingfors    

Jouren i Vanda

Pejas sjukhus (HUS)
Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda

Jouren i Esbo

Jorvs sjukhus (HUS)
Åbovägen 150, Esbo