Corona: Instruktioner om hur du sköter dina ärenden under coronavirusepidemin.

Uppdaterad 22.5.2020

I fall du har snuva eller luftvägsinflammation symptom avboka din mottagningstid och stanna hemma. Om dina symtomer är milda och du tillhör inte en riskgrupp, stanna hemma ända tills dina symtomer har gått förbi. Milda symtomer är snuva, hosta, halsont, muskelvärk eller feber. Se Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om hemvård.

Ifall du har symtomer som tyder på akut luftvägsinfektion och/eller magsymtom så som feber (över 38 grader), hosta och/eller andnöd, illamående, diarré och du har inom de senaste veckorna rest utomlands eller varit i närkontakt med en person som har laboratorium verifierad COVID-19 smittan så uppmanas du att ta kontakt med din hälsovårdscentral eller dess jour genom att ringa. Du får anvisningar av professionella inom vårdbranschen om hur du ska agera.

Allmän rådgivning och mer information om coronavirusepidemin får du från det nationella rådgivningsnumret 0295 535 535 eller från chattjänsten.

Följ dessa:

Du kan följa aktuell information som berör coronaviruset (COVID-19) via Institutet för hälsa och välfärds hemsida.

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

---------------

Vid akut sjukdom var i kontakt till din egen hälsocentral på vardagar. Du hör automatiskt till den hälsocentral som är närmast din hemadress, men du har också rätt att välja din egen hälsocentral.

Här hittar du upplistat Helsingfors hälsocentraler enligt stadsdel.

Här hittar du information om svenskspråkiga hälsocentraler i Helsingfors.

Om du behöver akut sjukvård på kvällen eller veckoslutet, ring först jourhjälpen: 116 117.

Jourhjälpen ger råd och vårdanvisningar samt information om det rätta vårdstället. Tjänsten är gratis och betjänar dygnet runt.

Jouren i Helsingfors

Haartmanska sjukhuset (HUS)
Haartmansgatan 4, Helsingfors, byggnad 12

Malms sjukhus (HUS)
Talvelavägen 6, Helisingfors    

Jouren i Vanda

Pejas sjukhus (HUS)
Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda

Jouren i Esbo

Jorvs sjukhus (HUS)
Åbovägen 150, Esbo