Hälsovårdarna på Arcada kan ge rådgivning gällande hälsovanor eller hälsobekymmer. Du kan boka tid ifall du t.ex. skulle vilja diskutera

  • Matvanor
  • Sömnsvårigheter
  • Användning av rusmedel
  • Mäta blodtrycket
  • Psykiskt välmående
  • något annat relaterat till hälsa och välmående
  • Andra hälsovårdstjänster

Du kan också ringa Helsingfors stads hälsorådgivning tfn 09 310 10023 när

  • du behöver brådskande hälsorådgivning
  • du har icke-brådskande frågor om hälsa eller hälso- och sjukvårdstjänster.

Hälsorådgivningen betjänar dygnet runt och tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Kontaktuppgifter till Arcadas hälsovårdare hittar du här.