Arcada studerandekår – ASK fungerar som alla Arcada studerandes intressebevakare och service organisation. Arcada studerandekår grundades 1997, då som Arcada studentkår ASKen r.f. en registrerad förening. Sedan augusti 2005 har studerandekårerna vid yrkeshögskolorna i Finland haft en offentligrättslig ställning och en lagstadgad uppgift som studerandes intressebevakare.

ASK har dryga 1 000 medlemmar och övervakar alla Arcada studerandes intressen genom att representera studerande i beslutsfattande organ inom Arcada, samt genom att aktivt delta i verksamheten för Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland r.f. SAMOKs verksamhet. Genom SAMOK är ASK medlem av Studerandes Idrottsförbund r.f. (OLL). ASK är dessutom medlem i Svenska Studerandes Intresseförening SSI, som ger ut Studentblandet, Nordens äldsta studenttidning.

ASK håller hus i Cor-huset som är studerandes egna hus. På andra våningen hittar du ASKs office, där du kan hämta ditt studiekort eller förnya ditt gamla. Här hittar du även vår styrelse och personal ifall du vill komma och hälsa på oss.

Läs mer på studerandekårens webbplats och följ också kårens blogg på Inside Arcada.